“АРАБСЬКІ ЛИСТИ” СЕРГІЯ ДОНИЧА: З БІОГРАФІЇ СХОДОЗНАВЦЯ Й АРХЕОЛОГА

Автор
Данило РАДІВІЛОВ , Олена РОМАНОВА
DOI
https://doi.org/10.33402/mdapv.2019-23-419-435
Анотація

Введено до наукового обігу листи С. Донича до академіка А. Кримського, написані в січні 1927 р., ще до початку його кар’єри сходознавця, археолога та музейника. Вони написані арабською мовою. Один із них більш ретельний, оформлений як зразок традиційного арабського листа (має кольорову басмалу і колофон), другий – короткий лист в європейському стилі. Такий спосіб спілкування С. Донич, на той час нікому не відомий аматор, який самостійно вивчав східні мови, вибрав, щоби продемонструвати провідному арабістові УСРР та СРСР А. Кримському своє володіння арабською. Писав про інтерес до східних мов та їх вивчення, захоплення сходознавчими студіями й нелегкі умови життя, які не дозволяли йому реалізувати себе науковцем-сходознавцем. С. Донич наголошував на особливому захопленні арабською і повідомляв про свої переклади “Тисячі і однієї ночі”. Фрагменти цих перекладів на російську також долучив. Так він розраховував заявити про себе як про особу, що має потенціал для подальших сходознавчих студій.

Аналіз змісту цих листів у широкому історичному контексті та поєднанні з іншими архівними документами, що стосуються С. Донича, А. Кримського, наукових сходознавчих інституцій УСРР, дають змогу побачити умови, в яких відбувалося становлення дослідників-сходознавців у 1920-ті роки. Також виявив нову інформацію про життєвий і науковий шлях С. Донича, його особу, й дозволив верифікувати раніше вже відому інформацію про нього.

Висунуто припущення, що це листування спричинило настання нового етапу у творчому шляху, поворот до сходознавства, і подальшу його кар’єру вже як єгиптолога, музейника та археолога, з інтересом до арабістики й інших галузей сходознавства.

У додатку наведено повний переклад листів з арабської разом із фотографіями цих документів.

Ключові слова
українська музейна єгиптологія, історія української науки, історія єгиптології, історія сходознавства України, С. Донич, А. Кримський.
Повний текст
Завантажити оригінал
Посилання

Alenich, A. A., & Donich, S. V. (1923). Majskie Akvaridy v 1922 godu. Mirovedenie. Izvestija russkogo obshhestva ljubitelej mirovedenija. Tom dvenadcatyj, 1(44), 44–46 (in Russian).

Vseukrainskaja nauchnaja associacija vostokovedenija i ee dejatel'nost' za 1926 r. (1927). Skhidnyi svit, 1, 241–250 (in Russian, & in Ukrainian).

Donich, S. V. (1930-a). Dodatky do opysu musulmanskykh pam’iatnykiv M. Spafarysa, shcho v
XXXII tomi “Zapysok Odesskoho Obshchestva Ystoryy y Drevnostei”. Visnyk Odeskoi komisii kraieznavstva pry Ukrainskii Akademii nauk, 4–5. Sektsiia arkheolohichna, 60–61 (in Ukrainian).

Donich, S. V. (1930-b). Try yehypetski konusy Odeskoho Derzhavnoho Istorychno-Arkheolohichnoho Muzeiu. Visnyk Odeskoi komisii kraieznavstva pry Ukrainskii Akademii nauk, 4–5. Sektsiia arkheolohichna, 59, 62–63 (in Ukrainian).

Instytut rukopysu Natsionalnoi biblioteky Ukrainy im. V. I. Vernadskoho. F. 1. Spr. 25811. Ark. 1–5 (in Ukrainian).

Instytut rukopysu Natsionalnoi biblioteky Ukrainy im. V. I. Vernadskoho. F. 10. Spr. 27761. Ark. 23. (in Ukrainian).

Instytut rukopysu Natsionalnoi biblioteky Ukrainy im. V. I. Vernadskoho. F. 1. Spr. 26614: “Plan diialnosti katedry skhidnoho pysmenstva ta kultury pid holovuvanniam akad. A.E. Krymskoho na 1930–1931 rr. z kabinetom arabo-iranskoi filolohii ta tiurkolohichnoi komisii”. Ark. 1–4 (in Ukrainian).

Instytut rukopysu Natsionalnoi biblioteky Ukrainy im. V. I. Vernadskoho. F. 1. Spr. 26612: “Plan diialnosti katedry skhidn. pysm. ta kultury VUAN na 1929–1930 rik”. Ark. 1–9 (in Ukrainian).

Instytut rukopysu Natsionalnoi biblioteky Ukrainy im. V. I. Vernadskoho. F. 5. Spr. 1123 (in Ukrainian).

Komarenko, T. O. (2005) Instytuty narodnoi osvity (INO). In Entsyklopediia istorii Ukrainy (T. 3: E–I, pp. 672). Kyiv (in Ukrainian).

Odeskyi arkheolohichnyi muzei Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. [bez nomeru]. Osobova sprava S.V. Donycha. Vidhuk akademika V. V. Struve y prof. N. D. Flittner pro S. V. Donycha ta yoho robotu. 25.VII.1928 r. (kopiia) (in Ukrainian).

Odeskyi arkheolohichnyi muzei Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy.Rukopys inv. n. 59406: “Hotimskie klady kuficheskih monet” (in Russian, & in Ukrainian).

Odeskyi arkheolohichnyi muzei Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. [bez nomeru] Osobova sprava S. V.Donycha. Lystok po uchetu kadrov. Ark. 2 (in Ukrainian).

Radivilov, D. A., & Romanova, O. O. (2019) Nevidoma storinka ukrainskoho skhodoznavstva: lysty
S. V. Donycha do A. Yu. Krymskoho. Do 100-richchia vid dnia narodzhennia akademika Omeliana Pritsaka (1919–2006). Tezy dopovidei mizhnarodnoi naukovoi konferentsii. M. Kyiv, 16 travnia 2019 r. Kyiv, 2527 (in Ukrainian).

Romanova, O. (2019). Stanovlennia muzeinoi yehyptolohii Ukrainy: lyst S. V. Donicha do P. P. Kurinnoho. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, 2, 161–171 (in Ukrainian).

Romanova, O. O. (2003). Istoriia rozvytku yehyptolohichnykh doslidzhen v Ukraini. Skhidnyi svit. The World of the Orient, 4, 82–87 (in Ukrainian).

Romanova, O. O. (2004). Problema avtorstva rukopysu V.1123 Instytutu Rukopysiv Natsionalnoi biblioteky Ukrainy im. V.I. Vernadskoho i naukova spadshchyna Serhiia Volodymyrovycha Donicha. Skhidnyi svit. The World of the Orient, 2, 12–23 (in Ukrainian).

Riappo, Ya. (1928) Richnyi z’izd Vseukrainskoi naukovoi asotsiatsii skhodoznavstva. Skhidnyi svit227–34 (in Ukrainian).

Smirnov, V. (2013). O “nemarksistskoj” egiptologii (Po materialam arhivno-sledstvennogo dela
№ 28030-P egiptologa i astronoma Sergeja Vladimirovicha Donicha). Smirnov V. Rekviem XX veka. V pjati chastjah. Chast' ІІ. Izdanie vtoroe, dopolnennoe i ispravlennoe. Odessa, 124–146 (in Russian).

Ursu, D. (1994). Z istorii skhodoznavstva na pivdni Ukrainy. Skhidnyi svit. The World of the Orient, 1, 135–150 (in Ukrainian).

Ursu, D., & Romanova, O. (2011). Donych Serhii Volodymyrovych. Skhodoznavstvo i vizantolohiia v Ukraini v imenakh: bibliohr. slov. (Ed. L.V. Matvieieva). Kyiv, 85–86 (in Ukrainian).

Yakubova, L. D. (2003). Vseukrainska naukova asotsiatsiia skhodoznavtsiv. In Entsyklopediia istorii Ukrainy (T. 1: A-V, pp. 688). Kyiv (in Ukrainian).

Yanenko, A. S. (2016). Istoriia muzeinoi arkheolohii USRR (1919–1934). Kyiv, 368 pp. (in Ukrainian).

Donič, S. (1929). The Sarcophagus of Ptahthru №3 of the History and Archaeology Museum of Odessa. Doklady Akademii Nauk. Serija V(8), 149–151 (in English, & in Russian).

Donič, S. (1930). Funeral cones of the Odessa Archaeological Museum. Sbornik Egiptologicheskogo kruzhka pri Leningradskom gosudarstvennom universitete, 5. Leningrad, 28–29 (in English, & in Russian).

Author
Danylo RADIVILOV, Olena ROMANOVA
DOI
https://doi.org/10.33402/mdapv.2019-23-419-435
Annotation

The paper introduces into academic discourse two letters by S. Donich to the famous Ukrainian orientalist A. Krumskyi. The letters were written in January, 1927, before the Donich’s academic career as an Egyptologist, an archaeologist and a Museum curator was started. Both letters were compiled in Arabic; the first letter was more thorough and was compiled as a sample of traditional Arabic letter (it includes coloured basmala and colophon), another letter was brief and written in European style. Such way of communication was chosen by S. Donich (amateur who independently studied oriental languages at that moment) to demonstrate his competence in Arabic to A. Krymskyi, the leading Arabist of the Ukrainian Socialist Soviet Republic, and USSA at that time. S. Donich wrote about his interest to oriental languages and their study, about his fascination for Oriental Studies, and about his difficult life circumstances that interfered him to become an academic orientalist. Donich emphasized he was a devotee of Arabic language, and informed about his translation of “The Thousand and One Night”. Some fragments of his translation into Russian he included into the letter. Thus S. Donich hoped to declare himself as a potential candidacy for further oriental study.

The analysis of the content of the letters in a broader historical context, and in combination with other archive documents related to S. Donich, A. Krymskyi, and the academic Oriental Studies institutions of USSR, make it possible to uncover the circumstances in which of the individual orientalists lived and made their careers in 1920s. It also provides us with some new facts of the biography and professional activity of S. Donich, as well as it makes possible to verify some previously known information about him. An assumption was made that these letters led to a new period of the Donich’s life, his turning to the Oriental Studies, with his later career as an Egyptologist, a museum curator and an archaeologist with his continuous interest in Arabic studies and other fields of Oriental Studies.

The appendix provides a complete translation of the Arabic letters into Ukrainian together with and photographs of the documents.

Keywords
Ukrainian Museum Egyptology, History of Ukrainian Science, History of Ukrainian Humanities, History of Egyptology, History of Oriental Studies in Ukraine, S. Donich, A. Krymskyi.
Reference

Alenich, A. A., & Donich, S. V. (1923). Majskie Akvaridy v 1922 godu. Mirovedenie. Izvestija russkogo obshhestva ljubitelej mirovedenija. Tom dvenadcatyj, 1(44), 44–46 (in Russian).

Vseukrainskaja nauchnaja associacija vostokovedenija i ee dejatel'nost' za 1926 r. (1927). Skhidnyi svit, 1, 241–250 (in Russian, & in Ukrainian).

Donich, S. V. (1930-a). Dodatky do opysu musulmanskykh pam’iatnykiv M. Spafarysa, shcho v
XXXII tomi “Zapysok Odesskoho Obshchestva Ystoryy y Drevnostei”. Visnyk Odeskoi komisii kraieznavstva pry Ukrainskii Akademii nauk, 4–5. Sektsiia arkheolohichna, 60–61 (in Ukrainian).

Donich, S. V. (1930-b). Try yehypetski konusy Odeskoho Derzhavnoho Istorychno-Arkheolohichnoho Muzeiu. Visnyk Odeskoi komisii kraieznavstva pry Ukrainskii Akademii nauk, 4–5. Sektsiia arkheolohichna, 59, 62–63 (in Ukrainian).

Instytut rukopysu Natsionalnoi biblioteky Ukrainy im. V. I. Vernadskoho. F. 1. Spr. 25811. Ark. 1–5 (in Ukrainian).

Instytut rukopysu Natsionalnoi biblioteky Ukrainy im. V. I. Vernadskoho. F. 10. Spr. 27761. Ark. 23. (in Ukrainian).

Instytut rukopysu Natsionalnoi biblioteky Ukrainy im. V. I. Vernadskoho. F. 1. Spr. 26614: “Plan diialnosti katedry skhidnoho pysmenstva ta kultury pid holovuvanniam akad. A.E. Krymskoho na 1930–1931 rr. z kabinetom arabo-iranskoi filolohii ta tiurkolohichnoi komisii”. Ark. 1–4 (in Ukrainian).

Instytut rukopysu Natsionalnoi biblioteky Ukrainy im. V. I. Vernadskoho. F. 1. Spr. 26612: “Plan diialnosti katedry skhidn. pysm. ta kultury VUAN na 1929–1930 rik”. Ark. 1–9 (in Ukrainian).

Instytut rukopysu Natsionalnoi biblioteky Ukrainy im. V. I. Vernadskoho. F. 5. Spr. 1123 (in Ukrainian).

Komarenko, T. O. (2005) Instytuty narodnoi osvity (INO). In Entsyklopediia istorii Ukrainy (T. 3: E–I, pp. 672). Kyiv (in Ukrainian).

Odeskyi arkheolohichnyi muzei Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. [bez nomeru]. Osobova sprava S.V. Donycha. Vidhuk akademika V. V. Struve y prof. N. D. Flittner pro S. V. Donycha ta yoho robotu. 25.VII.1928 r. (kopiia) (in Ukrainian).

Odeskyi arkheolohichnyi muzei Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy.Rukopys inv. n. 59406: “Hotimskie klady kuficheskih monet” (in Russian, & in Ukrainian).

Odeskyi arkheolohichnyi muzei Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. [bez nomeru] Osobova sprava S. V.Donycha. Lystok po uchetu kadrov. Ark. 2 (in Ukrainian).

Radivilov, D. A., & Romanova, O. O. (2019) Nevidoma storinka ukrainskoho skhodoznavstva: lysty
S. V. Donycha do A. Yu. Krymskoho. Do 100-richchia vid dnia narodzhennia akademika Omeliana Pritsaka (1919–2006). Tezy dopovidei mizhnarodnoi naukovoi konferentsii. M. Kyiv, 16 travnia 2019 r. Kyiv, 2527 (in Ukrainian).

Romanova, O. (2019). Stanovlennia muzeinoi yehyptolohii Ukrainy: lyst S. V. Donicha do P. P. Kurinnoho. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, 2, 161–171 (in Ukrainian).

Romanova, O. O. (2003). Istoriia rozvytku yehyptolohichnykh doslidzhen v Ukraini. Skhidnyi svit. The World of the Orient, 4, 82–87 (in Ukrainian).

Romanova, O. O. (2004). Problema avtorstva rukopysu V.1123 Instytutu Rukopysiv Natsionalnoi biblioteky Ukrainy im. V.I. Vernadskoho i naukova spadshchyna Serhiia Volodymyrovycha Donicha. Skhidnyi svit. The World of the Orient, 2, 12–23 (in Ukrainian).

Riappo, Ya. (1928) Richnyi z’izd Vseukrainskoi naukovoi asotsiatsii skhodoznavstva. Skhidnyi svit227–34 (in Ukrainian).

Smirnov, V. (2013). O “nemarksistskoj” egiptologii (Po materialam arhivno-sledstvennogo dela
№ 28030-P egiptologa i astronoma Sergeja Vladimirovicha Donicha). Smirnov V. Rekviem XX veka. V pjati chastjah. Chast' ІІ. Izdanie vtoroe, dopolnennoe i ispravlennoe. Odessa, 124–146 (in Russian).

Ursu, D. (1994). Z istorii skhodoznavstva na pivdni Ukrainy. Skhidnyi svit. The World of the Orient, 1, 135–150 (in Ukrainian).

Ursu, D., & Romanova, O. (2011). Donych Serhii Volodymyrovych. Skhodoznavstvo i vizantolohiia v Ukraini v imenakh: bibliohr. slov. (Ed. L.V. Matvieieva). Kyiv, 85–86 (in Ukrainian).

Yakubova, L. D. (2003). Vseukrainska naukova asotsiatsiia skhodoznavtsiv. In Entsyklopediia istorii Ukrainy (T. 1: A-V, pp. 688). Kyiv (in Ukrainian).

Yanenko, A. S. (2016). Istoriia muzeinoi arkheolohii USRR (1919–1934). Kyiv, 368 pp. (in Ukrainian).

Donič, S. (1929). The Sarcophagus of Ptahthru №3 of the History and Archaeology Museum of Odessa. Doklady Akademii Nauk. Serija V(8), 149–151 (in English, & in Russian).

Donič, S. (1930). Funeral cones of the Odessa Archaeological Museum. Sbornik Egiptologicheskogo kruzhka pri Leningradskom gosudarstvennom universitete, 5. Leningrad, 28–29 (in English, & in Russian).

Оголошення:
Новини:

Вічна пам'ять!

Колектив Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України висловлює щирі співчуття рідним і близьким із приводу непоправної втрати – смерті багаторічної працівниці Інституту Дарії КЛИМ. Нехай добрий, світлий спомин про Неї назавжди залишиться у серцях усіх, хто її знав, любив та шанував! Світла і вічна пам'ять...

Ростислав Вацеба представив доповідь на щорічному Міжнародному медієвістичному конгресі у Лідсі

1–4 липня 2024 року на базі Інституту медієвістичних студій Лідського університету (Велика Британія) відбувся черговий щорічний Міжнародний медієвістичний конгрес (Leeds International Medieval Congress 2024). Цьогоріч науковий форум був присвячений осмисленню проблематики «кризи» в усіх можливих аспектах цього поняття і зібрав понад 2700 вчених з усього світу. Серед понад двох тисяч доповідей учасники мали можливість заслухати виступ молодшого наукового співробітника відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, к.і.н. Ростислава Вацеби, котрий представив свої напрацювання у дослідженні демографічних та культурних наслідків кліматичної кризи пізньоантичного малого льодовикового періоду (536–560 рр.) на сході Європи.