ДЕКОРАТИВНА НАКЛАДКА З ЗОБРАЖЕННЯМ ЛЕВА З РОЗКОПОК НЕПОДАЛІК СЕЛА МІЖГІР’Я (ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ)

Автор
Олександр СІЛАЄВ
DOI
https://doi.org/10.33402/mdapv.2020-24-387-395
Анотація

Стаття присвячена унікальній бронзовій накладці, яка була виявлена під час розкопок 2017 р. на двошаровому поселенні ранньозалізного віку та княжої доби Міжгір’я-3 в Локачинському р-ні Волинської обл. Локалізована у верхньому орному шарі ґрунту, знахідка не могла бути однозначно пов’язана з визначеними культурно-хронологічними горизонтами пам’ятки.

На підставі аналізу художньої стилістики та технологічних рис цього предмету проведено пошук широких аналогій серед образів та мотивів декоративних прикрас, особливо притаманних культурі Давньої Русі. Розглянуто приклади використання зооморфних мотивів, в тому числі зображень левів, в оздобленні споруд сакральної архітектури та схожі взірці орнаментування предметів ювелірного мистецтва. Серед найближчих паралелей накладці з пам’ятки Міжгір’я-3 наведено образ лева або левиці, який зустрічається на окремих декоративних керамічних плитках з розкопок княжого Галича. Окремо увагу було зосереджено на пошуку аналогій серед ювелірних виробів, виготовлених з використанням специфічної техніки ажурної металопластики, зокрема серед знахідок з розкопок давньоруських міст Галича та Новгорода, які датуються від ХІІ до ХV ст.

Порівняння з різними предметами, що мають схожі образні мотиви або виготовлені з застосуванням характерної техніки, дозволяє віднести накладку до пізніх етапів розвитку культури княжої доби загалом та Галицько-Волинської держави зокрема. Це в свою чергу, надає підстави співвіднести знахідку із верхнім хронологічним горизонтом пам’ятки Міжгір’я-3, що датується ХІІ–ХІІІ ст
Ключові слова

бронзова декоративна накладка, ажурна металопластика, княжа доба, зооморфний мотив, «крокуючий лев».

Повний текст
Завантажити оригінал
Author
Oleksandr SILAIEV
DOI
https://doi.org/10.33402/mdapv.2020-24-387-395
Annotation

The article is explaining a unique bronze application, which was discovered during the excavation season 2017 on Mizhgirya-3 site – two-layered settlement of Early Iron Age and Age of Principalities. This item was uncovered amid the upper earth sediments, largely destroyed by plowing, thus making it impossible to determine the exact chronological interpretation.

Based on the analysis of creative stylistics and technological features of this piece of craftsmanship, an excessive pursuit was commenced for the parallels in the imageries and designs of decorative ornaments, particularly inherent to Ancient Rus culture. It includes various examples of zoomorphic motifs, lion’s pictures as well, in the church architectural décor and on similar samples of ornamented jewelry. The closest stylistic equivalence to the application’s image from Mizhgirya-3 site was found among decorative ceramic tiles collected during the excavations of ancient Halych hill-fort, some of them holding the image of a lion or a lioness. Particular attention was turned towards the searches of analogies among jewelry, applying specific techniques of openwork metal casting, like some items from the excavations of the Ancient Rus’ major cities of Halych and Novgorod, found inside cultural sediments from the 12th – to the 15th centuries.

Comparative analysis of various objects, either depicting similar visual motifs or applying the distinctive metal casting technique, made it possible to verify the application’s origin at the later stages Age of Principalities cultural evolution, especially the one determined by the advance of Galicia and Volhynia state. Henceforth, the items discovery became more relevant with the upper chronological layer of Mizhgirya-3 site, which was dated by 12th – 13th centuries after the evaluation of supplemented materials
Keywords

bronze decorative application, openwork metal casting, Age of Principalities, zoomorphic motif, «lion passant».

Оголошення:
Новини:

Вічна пам'ять!

Колектив Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України висловлює щирі співчуття рідним і близьким із приводу непоправної втрати – смерті багаторічної працівниці Інституту Дарії КЛИМ. Нехай добрий, світлий спомин про Неї назавжди залишиться у серцях усіх, хто її знав, любив та шанував! Світла і вічна пам'ять...

Ростислав Вацеба представив доповідь на щорічному Міжнародному медієвістичному конгресі у Лідсі

1–4 липня 2024 року на базі Інституту медієвістичних студій Лідського університету (Велика Британія) відбувся черговий щорічний Міжнародний медієвістичний конгрес (Leeds International Medieval Congress 2024). Цьогоріч науковий форум був присвячений осмисленню проблематики «кризи» в усіх можливих аспектах цього поняття і зібрав понад 2700 вчених з усього світу. Серед понад двох тисяч доповідей учасники мали можливість заслухати виступ молодшого наукового співробітника відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, к.і.н. Ростислава Вацеби, котрий представив свої напрацювання у дослідженні демографічних та культурних наслідків кліматичної кризи пізньоантичного малого льодовикового періоду (536–560 рр.) на сході Європи.