ДОСЛІДНИКИ ОЛЬВІЇ В ЕВАКУАЦІЇ ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (за матеріалами Наукового архіву ІА НАН України)

Автор
Галина СТАНИЦІНА
DOI
https://doi.org/10.33402/mdapv.2021-25-307-316
Анотація

У Науковому архіві Інституту археології НАН України виявлено домашній архів (тепер – особовий фонд) відомого вченого, фахівця з античної археології Лазаря Славіна. Серед значної за розміром епістолярії збережено кілька листів від його друга й колеги, одного з дослідників давньої Ольвії, Олександра Карасьова, написані в 1942 р. і 1943 р.

Зазначено, що з початком Другої світової війни український Інститут археології разом з Академією наук евакуйовано з Києва в Башкирію (м. Уфа). З’ясовано, що багато співробітників пішли на фронт, хтось виїхав разом із родиною, комусь із різних причин не вдалося виїхати – у Києві залишилися Євгенія Махно та Євгенія Покровська. Встановлено, що в евакуацію разом з інститутом виїхали Лазар Славін як очільник, Олена Лагодовська, Давид Бліфельд і Леонід Дмитров.

Зазначено, що ленінградець Олександр Карасьов разом із дружиною Оленою Леві (також дослідницею Ольвії) та маленьким сином, як і інші науковці, опинився у блокадному місті. Відстежено, що поступово, академічними ешелонами, науковців вдалося евакуювати із блокадного міста: ленінградський Інститут історії матеріальної культури, в якому працювали О. Карасьов й О. Леві, евакуювали в Ташкент; хворого О. Карасьова разом зі сім’єю вивезли влітку 1942 р. і відтоді почалося його листування з Л. Славіним.

Встановлено, що в листах мовиться про пережиту зиму у Ленінграді, евакуацію, життя в евакуації у Саратовській обл., а потім – переїзд у Ташкент, куди переправили ленінградських археологів. У листах О. Карасьова не раз згадано Ольвію, у яку він мріє повернутися після війни, прохання до Л. Славіна взяти його у свій інститут і бажання постійно працювати в Ольвії її директором або вченим-хранителем.

Ключові слова

Л. Славін, О. Карасьов, О. Леві, евакуація, листи, археологи, Ольвія.

Повний текст
Завантажити оригінал
Author
Halyna STANYTSINA
DOI
https://doi.org/10.33402/mdapv.2021-25-307-316
Annotation

The Scientific Archive of the Institute of Archaeology of the National Academy of Sciences of Ukraine houses the home archive (now the personal fund) of the famous scientist, and specialist in ancient archaeology Lazar Moiseyovych Slavin. Among the large epistolary are several letters from his friend and colleague, one of the researchers of ancient Olbia, Oleksandr Mykolayevych Karasev, written in 1942 and 1943.

With the beginning of World War II, the Ukrainian Institute of Archaeology, together with the Academy of Sciences, was evacuated from Kyiv to Bashkortostan, to the city of Ufa. Many employees of the Institute went to the front, some left with their families, and some failed to leave for various reasons, like young mothers Makhno Yevheniya Volodymyrivna and Pokrovska Yevheniya Fedorivna remained in Kyiv. Slavin Lazar Moiseyovych, who headed the Institute, Lagodovska Olena Fedorivna, Blifeld Davyd Isakovych, and Dmytrov Leonid Dmytrovych went to the evacuation together with the Institute.

Oleksandr Karasev from Leningrad, together with his wife Elena Levy (also a researcher of Olbia) and their young son, like other scientists, found himself in a besieged city. Gradually, scientists managed to evacuate from the besieged city by academic echelons. The Leningrad Institute of the History of Material Culture, where Oleksandr Karasev and Elena Levy have worked, was evacuated to Tashkent. Patient Oleksandr Karasev and his family were taken away in the summer of 1942; from this time begins his correspondence with L. Slavin.

The letters tell about the winter in besieged Leningrad, about the evacuation, about life in the evacuation in the Saratov region, and then – moving to Tashkent, where Leningrad archaeologists were evacuated. Oleksandr Karasev's letters repeatedly mention Olbia, in which he dreams of returning after the war, a request to L. Slavin took him to his Institute and desire to work permanently in Olbia as its director or scholar-custodian.

Keywords

L. Slavin, O. Karasev, E. Levi, evacuation, letters, archaeologists, Olbia.

Оголошення:
Новини:

Ростислав Вацеба представив доповідь на щорічному Міжнародному медієвістичному конгресі у Лідсі

1–4 липня 2024 року на базі Інституту медієвістичних студій Лідського університету (Велика Британія) відбувся черговий щорічний Міжнародний медієвістичний конгрес (Leeds International Medieval Congress 2024). Цьогоріч науковий форум був присвячений осмисленню проблематики «кризи» в усіх можливих аспектах цього поняття і зібрав понад 2700 вчених з усього світу. Серед понад двох тисяч доповідей учасники мали можливість заслухати виступ молодшого наукового співробітника відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, к.і.н. Ростислава Вацеби, котрий представив свої напрацювання у дослідженні демографічних та культурних наслідків кліматичної кризи пізньоантичного малого льодовикового періоду (536–560 рр.) на сході Європи. 

Переможці конкурсу «Передова наука в Україні»

Вітаємо науковців Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича, чиї проєкти перемогли в конкурсі «Передова наука в Україні» Національного фонду досліджень України