Ad fontes. Джерела діалектологічних студій. (Серія «Діалектологічні студії / Studia Gwarowe», т. 1(14))

Ad fontes. Джерела діалектологічних студій / відп. ред. Т. Ястремська, Д. К. Рембішевська; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича Національної академії наук України; Інститут Славістики Польської академії наук. Львів–Варшава, 2023. 418 с. (Серія «Діалектологічні студії / Studia Gwarowe», т. 1(14))

DOI монографії: doi.org/10.33402/dssg.2023-1/14

Ad Fontes. Джерела діалектологічних студій – 14 том у серії Діалектологічні студії (2003–2020), однак перший – у новому форматі колективної монографії. Уперше матеріали видано у співпраці Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича Національної академії наук України та Інституту Славістики Польської академії наук.

Колективну монографію формують чотири частини, у розділах яких розкрито питання методології діалектологічних студій формування та репрезентації діалектної картини світу, моделювання мовного світу діалектоносія, добору джерел для дослідження різних аспектів діалектних явищ, особливостей лексикографічного та лінгвогеографічного опрацювання мовних одиниць та залучення джерел суміжних наук, взаємозв’язку діалектології, етнології та фольклористики.

Серед авторів розділів – і знані в науковому світі дослідники з різних осередків України, Польщі, Чехії, відомі діалектологи, лексикографи й лінгвогеографи, упорядники й видавці діалектних текстів, і молоді дослідники, які генерують нові цікаві ідеї та пропонують цікаві творчі рішення наукових проблем.

Ad fontes. Źródła do badań dialektologicznych to 14 tom w serii Dialektolohiczni studii / Studia dialektologiczne (2003–2020), ale pierwsze w nowej formule monografii zbiorowej. Po raz pierwszy publikacja została wydana wspólnie przez Instytut Ukrainoznawstwa im. I. Kripakewycza Narodowej Akademii Nauk Ukrainy i Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.

Monografia podzielona jest na cztery zasadnicze części, na które składają się następujące zagadnienia: metodologia badań dialektologicznych, dobór źródeł do badania różnych aspektów zjawisk dialektalnych, udział źródeł z nauk pokrewnych (etnologia, folklor) w omówieniach gwar, specyfika badań z zakresu leksykografii i geografii językowej oraz opracowywania dialektalnych jednostek językowych.

Autorami poszczególnych rozdziałów są badaczki i badacze z różnych placówek naukowych Ukrainy, Polski, Czech, zajmujący się dialektologią, leksykografią, geografią lingwistyczną, edycją tekstów gwarowych.

 

Ad Fontes. Sources of Dialectological Studies is the 14th volume of the Dialectological Studies series (2003–2020), introducing a new format as a collective monograph. Notably, this edition is a collaborative effort between the I. Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine and the Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences.

The collective monograph comprises four parts, with chapters delving into various aspects of dialectological studies. These include the methodology of studying the formation and representation of the dialect worldview, modeling the linguistic world of the dialect speaker, selecting sources for investigating different aspects of dialect phenomena, examining the peculiarities of lexicographic and linguogeographical studies of language units, and exploring the use of sources from related sciences. Additionally, it explores the interrelation of dialectology with ethnology and folklore.

Contributors to the chapters include well-known researchers from various centers in Ukraine, Poland, and the Czech Republic. Among them are distinguished dialectologists, lexicographers, linguistic geographers, compilers, and publishers of dialect texts. The collection also features young researchers who bring fresh perspectives and offer creative solutions to scientific problems.Завантажити оригінал
Дивіться також:

Діалектологічні студії. 13. Збірник пам'яті Наталі Хобзей
Діалектологічні студії. 12: Діалект і пам’ятка
Діалектологічні студії. 11. Слово-словник-корпус
Оголошення:
Новини:

Вічна пам'ять!

Колектив Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України висловлює щирі співчуття рідним і близьким із приводу непоправної втрати – смерті багаторічної працівниці Інституту Дарії КЛИМ. Нехай добрий, світлий спомин про Неї назавжди залишиться у серцях усіх, хто її знав, любив та шанував! Світла і вічна пам'ять...

Ростислав Вацеба представив доповідь на щорічному Міжнародному медієвістичному конгресі у Лідсі

1–4 липня 2024 року на базі Інституту медієвістичних студій Лідського університету (Велика Британія) відбувся черговий щорічний Міжнародний медієвістичний конгрес (Leeds International Medieval Congress 2024). Цьогоріч науковий форум був присвячений осмисленню проблематики «кризи» в усіх можливих аспектах цього поняття і зібрав понад 2700 вчених з усього світу. Серед понад двох тисяч доповідей учасники мали можливість заслухати виступ молодшого наукового співробітника відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, к.і.н. Ростислава Вацеби, котрий представив свої напрацювання у дослідженні демографічних та культурних наслідків кліматичної кризи пізньоантичного малого льодовикового періоду (536–560 рр.) на сході Європи.