Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Випуск 20

Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Вип. 20. – Львів: Ін‑т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2016. – 432 с.

У збірнику вміщено статті та публікації матеріалів з досліджень нових археологічних пам’яток заходу України, наукові розробки територіально-хронологічних проблем і культурно-історичних аспектів; розглядаються питання історії археології.

Редакційна колегія:

д.і.н. Олександр Ситник (головний редактор), 
- д.і.н., член-кореспондент НАН України Володимир Баран, 
- д.і.н. Микола Бандрівський, 
- д.і.н. Віктор Войнаровський,
- д.і.н. Леонтій Войтович, 
- д.і.н. Віра Гупало,
- д.і.н. Микола Литвин,
- проф. Ян Махнік,
- д.і.н. Леонід Мацкевий,
- проф. Сильвестр Чопек,
- к.і.н. Наталя Булик (заступник головного редактора),
- к.і.н. Руслан Коропецький,
- канд. арх. Юрій Лукомський,
- Володимир Петегирич,
- к. геогр. н. Олена Томенюк (відповідальний секретар)

ISSN 2223-1218

ЗМІСТ

Віктор Войнаровський. Пам’яті Володимира Цигилика  11

ПРОБЛЕМИ. ГІПОТЕЗИ. УЗАГАЛЬНЕННЯ

Petr Škrdla, Olexandr Sytnyk, Ruslan Koropets’kyi. New observations concerning Kulychivka site, layer IV  14
Михайлова Наталія. Шамани у суспільствах мисливців на оленя  26
Андрій Гавінський, Войцех Пастеркєвіч. До питання “баденізації” південно-східної периферії культури лійчастого посуду  45
Яна Яковишина, Оксана Куценяк. Керамічний комплекс трипільськогопоселення Незвисько з розкопок Л. Козловського: спроба систематизації  57
Марія Войтович. Поховальні пам’ятки пізнього етапу культури шнурової  69
Тетяна Слободян. Супровідний інвентар у поховальних комплексах ранньоримського часу Прикарпаття: до проблеми визначення складових наборів за статевим та віковим аспектом  117
Віктор Войнаровський. Про загальну типологію виробничих занять давнього населення  131
Василь Федевич. Конструктивні особливості стін заглиблених жител слов’яно-руського часу Верхнього та Середнього Придністер’я  140
Эдвард Зайкоўскі. Малыя гарадзішчы-свяцілішчы славян  150
Юрій Долженко, Богдан Прищепа. Антропологічні матеріали Х–ХІІІ ст. погоринських міст Дорогобужа і Пересопниці  165
Ігор Возний. Міста другої половини ХІІІ–ХІV ст. між Верхнім Сіретом та Середнім Дністром: історія досліджень та етапи формування  191
Віра Гупало. Поховальний обряд та ритуальна атрибутика у XVII–XVIII ст. (за матеріалами розкопок у бернардинському костелі в Дубно)  209

ПОЛЬОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Олександр Ситник, Андрій Богуцький, Марія Ланчонт, Олена Томенюк, Руслан Коропецький, Кароль Стандзіковський, Пшемислав Мрочек. Маріямпіль V – нова середньопалеолітична памʼятка Галицького Придністер’я  221
Андрій Богуцький, Олександр Ситник, Марія Ланчонт, Олена Томенюк, Кароль Стандзіковський, Пшемислав Мрочек. Ямпіль – нова верхньопалеолітична пам’ятка Північного Поділля  237
Микола Бандрівський. Про ймовірність антропогенного впливу на формування плейстоценового тафоценозу з околиць Хоросна-Виняви поблизу Львова (за матеріалами 2002 року)  251
Василь Ільчишин. Комарівський горизонт багатошарового курганного могильника Кордишів VІІІ на Шумщині  259
Cтепан Тимків. Про сільськогосподарські заняття населення середньовічного Губина у світлі археологічних джерел  273
Назарій Войтович, Марія Войтович. Результати археологічних досліджень у внутрішньому дворику Львівської ратуші  287

ФОНДОВІ КОЛЕКЦІЇ. ОКРЕМІ ЗНАХІДКИ

Григорій Охріменко, Світлана Локайчук, Наталія Скляренко. Рідкісні керамічні вироби тшинецько-комарівської культури  307
Віталій Конопля, Олександр Сілаєв. Культурно-хронологічна інтерпретація кам’яних свердлених сокир з дископодібним лезом заходу України  318
Микола Бандрівський, Михайло Білик. Снітинський і Лубенський “скарби” в контексті проблеми східних впливів голіградської металевої індустрії  325
Marcin Wołoszyn, Anna Bochnak. Plomby typu drohiczyńskiego w świetle najnowszych badań  349
Володимир Петегирич, Дмитро Павлів, Олена Томенюк. Унікальне бронзове навершя булави з околиці літописного Звенигорода  357
Віра Гупало, Ольга Мамчур. Кам’яний хрест зі Звенигорода: історія, морфологія та реставрація  362
Роман Берест. Керамічні кахлі без поливи з розкопок унівських монастирів  375
Віра Гупало, Остап Лазурко. Медальйон із зображенням чудотворного образу розп’ятого Ісуса Милятинського  382
Віктор Баюк. Фондова група “Археологія” Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку  387

З ІСТОРІЇ АРХЕОЛОГІЇ

Наталя Булик. Археологічний вимір пам’яткоохоронних практик у Галичині (1918–1928)  394
Павло Пеняк. Давні слов’яни Тисо-Дунайського басейну в угорській історіографії  414

РЕЦЕНЗІЇ. ХРОНІКА

Ігор Возний. Войнаровський В. М. Промисли та допоміжні ремесла населення півдня Східної Європи І–ХІІІ ст. (археологічне відображення та інтерпретація). – Львів, 2014. – 438 с.   423
Володимир Петегирич. “Не потоком шумних і галасливих фраз, а тихою й невтомною працею любіть Україну”… До ювілею Дмитра Павліва  426
Василь Оприск. Наша Даруся  429
Наталія Стеблій. Світлої пам’яті Михайла Филипчука  431

Переглянути збірник:Дивіться також:

Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Випуск 19
Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Випуск 18
Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Випуск 17 - II електронне видання
Оголошення:
Новини:

ХІІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЯРОСЛАВА ІСАЄВИЧА

Вельмишановні колеги! Запрошуємо Вас на ХІІ Наукові читання імені академіка Ярослава Ісаєвича, які відбудуться 20 червня 2024 року. 

Юлія Артимишин взяла участь у роботі міжнародної конференції "Від багатоголосся досвіду до спільної антропології? Польща-Україна"

4–7 червня 2024 р. відбулась міжнародна конференція «Від багатоголосся досвіду до спільної антропології? Польща-Україна» у Музеї народної архітектури м. Сянок (Польща). Інститут археології та етнології Польської Академії Наук, Колегіум гуманітарних наук Інституту Історії Жешувського університету, Центр прикладної анторопології, Музей народної архітектури м. Сянок.