Aспірантура

-        Інформація про вступ

§ Положення про приймальну комісію

§ Вступна кампанія 2023 року

-        Нормативні документи

§ Про організацію освітнього процесу в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про освітні програми в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про гаранта освітньої програми в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про аспірантуру і докторантуру

§ Про відділ аспірантури і докторантури в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про моніторинг якості освіти в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про критерії оцінювання знань та вмінь здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про порядок відпрацювання здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії пропущених навчальних занять в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про відкриті заняття в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про порядок та умови обрання дисциплін вільного вибору здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про педагогічну практику здобувачів вищої освіти наукового ступеня доктора філософії Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про порядок реалізації права на академічну мобільність в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про Раду молодих вчених Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

-        Освітньо-наукові програми

§   Освітньо-наукова програма "Історія та археологія"

§   Освітньо-наукова програма "Філологія"

-       Освітні компоненти (силабуси)

§    Нормативні освітні дисципліни

§    Дисципліни вільного вибору

-      Список аспірантів станом на 2021-2022 н. р.

-      Інформація про аспірантів

-      Список викладачів (науково-педагогічних працівників) освітньої програми

-        Акредитація

Оголошення:
Новини:

Відбулася XXXIV Міжнародна наукова конференція «Історія релігій в Україні»

20–21 травня 2024 у Львівському музеї історії релігії відбулася XXXIV Міжнародна наукова конференція «Історія релігій в Україні», організатором якої є Інститут релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії спільно з Інститутом української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського НАНУ та Інституту філософії імені Григорія Сковороди НАНУ, Інститутом українознавства ім. І. Крип'якевича НАНУ, Центром релігійної культури ім. Ігоря Скочиляса Українського католицького університету.

Участь мовознавців у Міжнародній науковій конференції «Лінгвалізація світу»

23–24 травня 2024 року в Черкаському національному університеті імені Б.Хмельницького відбулася Х Міжнародна наукова конференція «Лінгвалізація світу», яка зібрала науковців з різних куточків України та з-за кордону, щоб актуалізувати важливість дослідження проблем мовознавства, зокрема в умовах російсько-української війни.

Видання:

За свободу: українсько-польський діалог та спроби порозуміння