Aспірантура

-        Інформація про вступ

§ Положення про приймальну комісію

§ Вступна кампанія 2023 року

-        Нормативні документи

§ Про організацію освітнього процесу в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про освітні програми в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про гаранта освітньої програми в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про аспірантуру і докторантуру

§ Про відділ аспірантури і докторантури в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про моніторинг якості освіти в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про критерії оцінювання знань та вмінь здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про порядок відпрацювання здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії пропущених навчальних занять в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про відкриті заняття в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про порядок та умови обрання дисциплін вільного вибору здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про педагогічну практику здобувачів вищої освіти наукового ступеня доктора філософії Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про порядок реалізації права на академічну мобільність в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про Раду молодих вчених Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

-        Освітньо-наукові програми

§   Освітньо-наукова програма "Історія та археологія"

§   Освітньо-наукова програма "Філологія"

-       Освітні компоненти (силабуси)

§    Нормативні освітні дисципліни

§    Дисципліни вільного вибору

-      Список аспірантів станом на 2021-2022 н. р.

-      Інформація про аспірантів

-      Список викладачів (науково-педагогічних працівників) освітньої програми

-        Акредитація

Оголошення:
Новини:

Наталія Мисак виступила із доповіддю «Карпати у житті Івана Франка»

28 листопада 2023 р. старша наукова співробітниця відділу нової історії України, к.і.н. Наталія Мисак виступила із доповіддю «Карпати у житті Івана Франка» на засіданні щомісячного міждисциплінарного франківського наукового семінару «Перехресні стежки» в Інституті франкознавства Львівського національного університету імені Івана Франка.

Запрошуємо до участі у VII Всеукраїнській конференції молодих учених «Актуальні проблеми історії, філософії та права у дослідженнях молодих учених»

Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», Інститут історії України НАН України, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича  НАН України запрошуємо до участі на VII Всеукраїнську конференцію молодих учених «Актуальні проблеми історії, філософії і права у дослідженнях молодих учених» яка відбудеться 14 грудня 2023 року.

Видання:

Гавінський А., Яковишина Я. Культури Трипілля та лійчастого посуду як приклад контактів енеолітичних спільнот