Aспірантура

-        Інформація про вступ

§ Положення про приймальну комісію

§ Вступна кампанія 2022 року

§ Правила прийому

§ Програма вступного іспиту

-        Нормативні документи

§ Про організацію освітнього процесу в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про освітні програми в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про гаранта освітньої програми в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про аспірантуру і докторантуру

§ Про відділ аспірантури і докторантури в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про моніторинг якості освіти в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про критерії оцінювання знань та вмінь здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про порядок відпрацювання здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії пропущених навчальних занять в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про відкриті заняття в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про порядок та умови обрання дисциплін вільного вибору здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про педагогічну практику здобувачів вищої освіти наукового ступеня доктора філософії Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про порядок реалізації права на академічну мобільність в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про Раду молодих вчених Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

-        Освітньо-наукові програми

§   Освітньо-наукова програма за 2017 рік

§   Освітньо-наукова програма за 2020 рік (оновлена)

§   Рецензії на освітньо-наукову програму

-       Освітні компоненти (силабуси)

§    Нормативні освітні дисципліни

§    Дисципліни вільного вибору

-      Список аспірантів станом на 2021-2022 н. р.

-      Інформація про аспірантів

-      Список викладачів (науково-педагогічних працівників) освітньої програми

-        Акредитація

Оголошення:
Новини:

Молодший науковий співробітник Інституту Юлія Артимишин виступила на засіданні Президії НАН України 28 грудня 2022 р.

28 грудня 2022 р. під час засідання Президії НАН України молодший науковий співробітник Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (Львів), кандидат історичних наук Юлія Артимишин презентувала доповідь "Депортаційні акції 1940-х років у національній пам’яті українців: стан та перспективи досліджень".

Вічна пам'ять Герою!

Колектив Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України висловлює співчуття аспірантці відділу новітньої історії Василині Зайцевій з приводу загибелі на війні її чоловіка Сергія.
Видання:

Хібеба Наталія. Бойківське весілля в текстах: обряд і слово