Aспірантура

-        Інформація про вступ

§ Положення про приймальну комісію

§ Вступна кампанія 2022 року

§ Правила прийому

§ Програма вступного іспиту

-        Нормативні документи

§ Про організацію освітнього процесу в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про освітні програми в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про гаранта освітньої програми в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про аспірантуру і докторантуру

§ Про відділ аспірантури і докторантури в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про моніторинг якості освіти в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про критерії оцінювання знань та вмінь здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про порядок відпрацювання здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії пропущених навчальних занять в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про відкриті заняття в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про порядок та умови обрання дисциплін вільного вибору здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про педагогічну практику здобувачів вищої освіти наукового ступеня доктора філософії Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про порядок реалізації права на академічну мобільність в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про Раду молодих вчених Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

-        Освітньо-наукові програми

§   Освітньо-наукова програма за 2017 рік

§   Освітньо-наукова програма за 2020 рік (оновлена)

§   Рецензії на освітньо-наукову програму

-       Освітні компоненти (силабуси)

§    Нормативні освітні дисципліни

§    Дисципліни вільного вибору

-      Список аспірантів станом на 2021-2022 н. р.

-      Інформація про аспірантів

-      Список викладачів (науково-педагогічних працівників) освітньої програми

-        Акредитація

Оголошення:
Новини:

Наукова доповідь А. Боляновського на вебінарі Інституту єврейських досліджень YIVO у Нью-Йорку

30 травня 2023 р. старший науковий співробітник відділу “Центр дослідження українсько-польських відносин” Інституту українознавства ім.І.Кряп’якевича НАН України, доктор історичних наук Андрій Боляновський у рамках заершення наукового стажування в Інституті єврейських досліджень YIVO у Нью-Йорку виступив із науковою доповіддю на семінарі-вебінарі із доповіддю на тему “Українсько-єврейські відносини у контексті антисемітизму у Східній Європі у 1918-1939 роках”.

Співробітниця Інституту Ольга Заневич пройшла стажування в Дослідницькому центрі Eur’ORBEM / CNRS-Sorbonne Université

Упродовж січня-травня 2023 року в рамках стажування в Дослідницькому центрі Eur’ORBEM / CNRS-Sorbonne Université (Париж, Франція) кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу української мови, історик-лексикограф Ольга Заневич ознайомилася з унікальним фондом Бібліотеки Центру славістичних досліджень (CES – Bibliothèque du Centre d’études slaves, Paris)
Видання:

Гавінський А., Яковишина Я. Культури Трипілля та лійчастого посуду як приклад контактів енеолітичних спільнот