Діалог інституцій –діалог суспільств. Українсько-польська наукова та культурна співпраця у 1990-х – на поч. 2000-х років

2023-11-10

7 листопада 2023 р. відділ «Центр дослідження українсько-польських відносин» Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України провів науковий семінар, присвячений сучасним українсько-польським науковим та культурним взаєминам. Під час заходу заслухано виступ старшого наукового співробітника Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, к. і. н., ст. досл. Любомира Хахули, який узагальнив інституційний досвід наукової співпраці українських та польських історичних середовищ. Зокрема доповідач наголосив на конструктивних передумовах налагодження спільної наукової діяльності на початку 1990-х років. Підкреслено, що наукові та університетські осередки Львова (Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Львівський національний університет ім. Івана Франка), Луцька (Волинський національний університет ім. Лесі Українки), Івано-Франківська (Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника), Києва (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України (до 1997 року – Інститут національних відносин і політології НАН України) у першій половині 1990-х рр. зав’язали тісні контакти із польськими партнерськими інституціями. У своєму виступі Л. Хахула також розглянув інституційне забезпечення польської культурної промоції в Україні у 2001–2005 рр., зазначивши, що польську культурну дипломатію у зазначений період реалізовували спеціальні інститути як, наприклад, Центр міжнародної культурної співпраці «Інститут Адама Міцкевича» відповідальний за організацію Року Польщі в Україні у 2004–2005 рр. Дослідник підсумував, що інституційний чинник польсько-української взаємодії був зміцнений низкою спільних проєктів, хоча «стійкішими» залишалися дослідницькі ініціативи, спрямовані на вивчення соціокультурної історії, повсякдення, історіографії та ін. Разом з тим, ріст популярності у Польщі концепції “нової історичної політики” відобразився на активності польської культурної дипломатії проте на перервав інституційної тяглості у взаєминах.

Участь в обговоренні доповіді взяли співробітники Центру, к.і.н. Олена Аркуша, к.і.н. Олег Піх, д.і.н. Микола Литвин, які актуалізували потребу незаангажованих підходів у дослідженні минулого та необхідність постійного збагачення спільного проєктно-дослідницького досвіду вчених України та Польщі. Завідувач кафедри міжнародної інформації НУ «Львівська політехніка», д.політ.н. Василь Гулай охарактеризував інформаційні аспекти популяризації українсько-польської наукової співпраці та виклики російської деструктивної діяльності щодо України й Польщі. Завідувач кафедри історії  Центральної та Східної Європи Львівського національного університету ім. Івана Франка, д.і.н. Леонід Зашкільняк закликав розрізняти державну на громадську форми українсько-польської взаємодії, а також наголосив на інституційній тяглості наукових, освітніх й культурних зв’язків.

Активну участь в заході також взяли студенти 2-4 курсів кафедри міжнародної інформації НУ «Львівська політехніка».


2023-11-10 Круглий стіл 07.11


Читайте також:

2023-12-01
28 листопада 2023 р. старша наукова співробітниця відділу нової історії України, к.і.н. Наталія Мисак виступила із доповіддю «Карпати у житті Івана Франка» на засіданні щомісячного міждисциплінарного франківського наукового семінару «Перехресні стежки» в Інституті франкознавства Львівського національного університету імені Івана Франка.

2023-12-01

Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», Інститут історії України НАН України, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича  НАН України запрошуємо до участі на VII Всеукраїнську конференцію молодих учених «Актуальні проблеми історії, філософії і права у дослідженнях молодих учених» яка відбудеться 14 грудня 2023 року.


2023-11-29
28 листопада 2023 р. в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України відбулося третє засідання наукового семінару «Російсько-українська війна» на тему «Медичний батальйон «Госпітальєри» в російсько-українській війні (2014–2023)». Доповідач – аспірантка відділу новітньої історії Людмила Литвиненко (парамедик батальйону «Госпітальєри»).

Оголошення:

Видання:

Білорусько-українське пограниччя: етнополітичні, мовні та релігійні критерії самоідентифікації населення