Захист дисертації Козака М. І.

2023-12-19

Інформація про дисертацію Козака М. І.

Дата створення ради

19.12.2023

Спеціалізована вчена рада

Разова спеціалізована вчена рада Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Козака Миколи Івановича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 032 Історія та археологія.

Спеціалізовану раду утворено відповідно до ухвали Вченої ради Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (Протокол №11) та затверджено наказом директора Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України № 49 від 19.12.2023 року у такому складі:

Голова ради:

Пивоваров Сергій Володимирович – доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

Опоненти

Офіційний опонент:

Возний Ігор Петрович – доктор історичних наук, професор кафедри філософії та культурології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Офіційний опонент:

Шеломенцев-Терський Святослав Володимирович – доктор історичних наук, професор кафедри історії, музеєзнавства та культурної спадщини Національного університету «Львівська політехніка»

Офіційний опонент:

Тоїчкін Денис Віталійович – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу спеціальних галузей історичної науки та електронних інформаційних ресурсів Інституту історії України Національної академії наук України

Рецензенти

Офіційний рецензент:

Паршин Ілля Леонтійович – кандидат історичних наук, завідувач відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

Дисертант

Козак Микола Іванович

Тема

ОЗБРОЄННЯ ВІЙСЬК ГАЛИЦЬКОЇ ТА ВОЛИНСЬКОЇ ЗЕМЕЛЬ У ХІІ–ХІV СТ. (ТОРГІВЛЯ, ТРОФЕЇ, ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО)

Інформація про захист

Дата та час захисту:

Захист відбудеться за адресою: м. Львів, вул. Козельницька, 4, ауд. 92.

Місце праці:

молодший науковий співробітник відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

Науковий керівник: ГУПАЛО Віра Деонізівна - старший науковий співробітник відділу археології Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, доктор історичних наук.

Файл дисертації

Підпис PKCS

Протокол підпису дисертації

Трансляція офіційного захисту

https://us06web.zoom.us/j/88618445999?pwd=CHiboKgTAg92DgDymAHDMKWAbwiOgu.1

Ідентифікатор конференції: 886 1844 5999

Код доступу: kM5npTЧитайте також:

2024-07-12

1–4 липня 2024 року на базі Інституту медієвістичних студій Лідського університету (Велика Британія) відбувся черговий щорічний Міжнародний медієвістичний конгрес (Leeds International Medieval Congress 2024). Цьогоріч науковий форум був присвячений осмисленню проблематики «кризи» в усіх можливих аспектах цього поняття і зібрав понад 2700 вчених з усього світу. Серед понад двох тисяч доповідей учасники мали можливість заслухати виступ молодшого наукового співробітника відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, к.і.н. Ростислава Вацеби, котрий представив свої напрацювання у дослідженні демографічних та культурних наслідків кліматичної кризи пізньоантичного малого льодовикового періоду (536–560 рр.) на сході Європи. 


2024-07-05
Вітаємо науковців Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича, чиї проєкти перемогли в конкурсі «Передова наука в Україні» Національного фонду досліджень України

2024-07-05

25 червня 2024 року на виконання розпорядження президії Національної академії наук України від 19.02.2024 № 107 «Про оцінювання ефективності діяльності наукових установ НАН України у 2024 році» Експертна комісія провела оцінювання ефективності діяльності Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України за період 2018–2023 років.


Оголошення:

Видання:

Словник української мови XVI – першої половини XVII ст.