Захист дисертації В.В.Яремчук

2023-12-21

Інформація про дисертацію

Дата створення ради

21.12.2023

Спеціалізована вчена рада

Разова спеціалізована вчена рада Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Яремчук Валентини Вікторівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 032 Історія та археологія.

Спеціалізовану раду утворено відповідно до ухвали Вченої ради Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (протокол №  від 21.12.2023 року) та затверджено наказом директора Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України №  від 21.1.2023 року у такому складі:

Голова ради: Литвин Микола Романович – доктор історичних наук, професор, завідувач відділу «Центр дослідження  польсько-українських відносин» Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України;

Опоненти

Офіційний опонент:

Волощук Мирослав Михайлович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;

Офіційний опонент:

Галайчук Володимир Васильович – доктор історичних наук, доцент, професор кафедри етнології Львівського національного університету імені Івана Франка;

Офіційний опонент:

Скальська Ірина Богданівна – доктор історичних наук,   завідувач кафедри історії та методики навчання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка


Рецензенти

Рецензент:

Голик Роман Йосипович – доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

Рецензент:

Булик Наталія Михайлівна – кандидат історичних наук, старший дослідник, завідувач відділу археології Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

Дисертант

Яремчук Валерія Вікторівна

Тема

Етнографічна діяльність Юрія Шумовського

Інформація про захист

Дата та час захисту:

Захист відбудеться за адресою:

Місце праці

Молодший науковий співробітник відділу етнології сучасності Інституту народознавства НАН України

Науковий керівник

Тарас Ярослав Миколайович – доктор історичних наук, професор, завідувач відділу етнології сучасності Інституту народознавства НАН України

Файл дисертації

Підпис PKCS

Протокол підпису дисертації

Трансляція офіційного захистуЧитайте також:

2024-07-12

1–4 липня 2024 року на базі Інституту медієвістичних студій Лідського університету (Велика Британія) відбувся черговий щорічний Міжнародний медієвістичний конгрес (Leeds International Medieval Congress 2024). Цьогоріч науковий форум був присвячений осмисленню проблематики «кризи» в усіх можливих аспектах цього поняття і зібрав понад 2700 вчених з усього світу. Серед понад двох тисяч доповідей учасники мали можливість заслухати виступ молодшого наукового співробітника відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, к.і.н. Ростислава Вацеби, котрий представив свої напрацювання у дослідженні демографічних та культурних наслідків кліматичної кризи пізньоантичного малого льодовикового періоду (536–560 рр.) на сході Європи. 


2024-07-05
Вітаємо науковців Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича, чиї проєкти перемогли в конкурсі «Передова наука в Україні» Національного фонду досліджень України

2024-07-05

25 червня 2024 року на виконання розпорядження президії Національної академії наук України від 19.02.2024 № 107 «Про оцінювання ефективності діяльності наукових установ НАН України у 2024 році» Експертна комісія провела оцінювання ефективності діяльності Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України за період 2018–2023 років.


Оголошення:

Видання:

Артимишин Ю. Депортаційні акції 1940-х років у національній пам’яті українців: стан та перспективи дослідження