Стеблій Феодосій Іванович

cтарший науковий співробітник, кандидат історичних наук

Народився 21 жовтня 1931 у с. Суходоли  Бродівського району Львівської обл.

У 1949-1954 роках навчався на історичному факультеті, а 1954-1957 роках — в аспірантурі на кафедрі історії СРСР за спеціальністю «Історія України» Львівського державного університету ім. І. Франка.

Від 1957 року працював Інституті суспільних наук (нині — Інститут українознавства імені І. Крип'якевича НАН Україи) на різних посадах: молодший науковий співробітник (1957–1963), викладач кафедри історії України Львівського державного університету імені І.nbsp;Франка за сумісництвом (1957–1965).

21 березня 1961 року захистив кандидатську дисертацію на тему: «Боротьба селян Східної Галичини проти феодального гніту в першій половині ХІХ ст.»

1963–1974 роки — старший науковий співробітник, 1974–1990 роки — завідувач відділу історії України, заступник директора, виконувач обов’язків директора Інституту суспільних наук АН УРСР. Протягом 1985–1990 років — член спеціалізованої вченої ради ЛДУ імені І. Франка із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Від 1993 року  до 2014— завідувач відділу нової історії України, а у 1994–2001 роках — вчений секретар спеціалізованої вченої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України.

9 грудня 2006 року обраний дійсним членом Наукового товариства імені Шевченка.

Наукові зацікавлення: історія західних земель України у складі Австрійської монархії в ХІХ ст., соціальні відносини, суспільно-політичний і національні рухи, культура, міжетнічні взаємини, історіографія та джерелознавство проблеми.

Нагороди

2001 – орден «За заслуги» ІІІ ступеня згідно указу президента

2003 – Українська історико-просвітницька правозахисна організація «Меморіал» імені Василя Стуса нагородила Феодосія Івановича нагрудною відзнакою «За вірність»

2007 – присвоєно почесне звання заслужений працівник культури України.

Основні наукові праці

Монографії

· «Русалка Дністрова»: Документи і матеріали / Ф. І. Стеблій. — Львів : Наукова думка, 1989. — 544 с. 

· Галицкая матица во Львове (соавт. Криль М.) // Славянские матицы ХІХ века / И. И. Лещиловская. — Москва : РАН, Ин-т славяноведения и балканистики, 1996. — С. 190—233. 

· Іван Карпинець (1898—1954). — Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 1999. — 24 с. — (Історики України)

· Подолинський Василь. Слово перестороги (переклад з польської мови) / Ф. І. Стеблій. — Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2001. — 120 с. — (Історики України)

· Шашкевич Маркіян Русини. Голос галичан / Ф. І. Стеблій. — Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, Шашкевичівська комісія, 2011. — 28 с. — (Бібліотека Шашкевичіани. Нова серія, № 6 (11)) 

Статті:

· 200-ті роковини Маркіяна Шашкевича // Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича Національної академії наук України в 2011 р. Інформаційний бюлетень. – Львів, 2012. – С. 190–192.

· Богдан Якимович: бути собою, бути істориком // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2012. – Вип. 21: Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича / [гол. редкол. М. Литвин, упоряд.: О. Седляр, Н. Кобрин]. – С. 5-15 [співавт. Т. Лучук].

· Вшанування пам’яті Тараса Шевченка в Галичині // Краєзнавство. 2014. № 1. С. 10-19 [співавт.: Д. Каднічанський, М. Литвин, О. Середа, Л. Хахула].

· Тарас Шевченко і Галичина (З Шевченкознавчих досліджень Василя Щурата і Кирила Студинського) // Записки НТШ. Т. CCLXVI. Праці філологічної секції. Львів, 2014.  С. 440-448.

· Тарас Шевченко як символ національної єдності Галичини і Наддніпрянщини // Україна Тараса Шевченка. Харків, 2014. С. 433-462 [співавт.: Д. Каднічанський, М. Литвин, І. Орлевич, О. Середа].

· Ярослав Ісаєвич – дослідник історії українського книговидання // Українська енциклопедистка: матеріали III Міжнародної наукової конференції (м. Київ 22–23 жовтня 2013 р.). Київ, 2014.  С. 261-267.

· Iwan Krewećkyi (1183–1940) // Złota księga historiografii lwowskiej XIX s XX wieku. Tom ІІ. Рod redakcją naukową. J.Maternickiego P.Sierżęgi L.Zaszkilniaka.  Rzeszów, 2014.  S. 377-388.

· Василь Подолинський – речник української незалежності доби «Весни народів» (1848)// Львівщина в 2015 році. Знаменні пам’ятні дати. Календар. Львів, 2015.– С. 3-5.

· Галицько-волинський чародій-піснетворець: штрихи до мистецького портрета Ярослава Батенчука. Студія-спомин // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів, 2015. Вип. 27. С. 422-431.

· Галицько-волинський чародій-піснетворець: штрихи до мистецького портрета Ярослава Батенчука. Студія-спомин // Ярослав Батенчук. “Я додому іду…”. З творчої спадщини композитора-піснетворця / Упорядник Ф. Стеблій. Львів, 2015. С. 5-13.

· Василь Подолинський – речник української незалежності доби “Весни народів” (1848) // Львівщина в 2015 році. Знаменні пам’ятні дати. Календар. Львів, 2015. С. 3-5.

· Галицька Шевченкіана Михайла Грушевського // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 25: Тарас Шевченко і соборна Україна / Гол. ред. М. Литвин, упоряд.: Б. Якимович, Ф. Стеблій. Львів, 2015. С. 324-329.

Оголошення:
Новини:

Відбулася XXXIV Міжнародна наукова конференція «Історія релігій в Україні»

20–21 травня 2024 у Львівському музеї історії релігії відбулася XXXIV Міжнародна наукова конференція «Історія релігій в Україні», організатором якої є Інститут релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії спільно з Інститутом української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського НАНУ та Інституту філософії імені Григорія Сковороди НАНУ, Інститутом українознавства ім. І. Крип'якевича НАНУ, Центром релігійної культури ім. Ігоря Скочиляса Українського католицького університету.

Участь мовознавців у Міжнародній науковій конференції «Лінгвалізація світу»

23–24 травня 2024 року в Черкаському національному університеті імені Б.Хмельницького відбулася Х Міжнародна наукова конференція «Лінгвалізація світу», яка зібрала науковців з різних куточків України та з-за кордону, щоб актуалізувати важливість дослідження проблем мовознавства, зокрема в умовах російсько-української війни.

Видання:

Артимишин Ю. Депортаційні акції 1940-х років у національній пам’яті українців: стан та перспективи дослідження