Стеблій Феодосій Іванович

cтарший науковий співробітник, кандидат історичних наук

Народився 21 жовтня 1931 у с. Суходоли  Бродівського району Львівської обл.

У 1949-1954 роках навчався на історичному факультеті, а 1954-1957 роках — в аспірантурі на кафедрі історії СРСР за спеціальністю «Історія України» Львівського державного університету ім. І. Франка.

Від 1957 року працював Інституті суспільних наук (нині — Інститут українознавства імені І. Крип'якевича НАН Україи) на різних посадах: молодший науковий співробітник (1957–1963), викладач кафедри історії України Львівського державного університету імені І.nbsp;Франка за сумісництвом (1957–1965).

21 березня 1961 року захистив кандидатську дисертацію на тему: «Боротьба селян Східної Галичини проти феодального гніту в першій половині ХІХ ст.»

1963–1974 роки — старший науковий співробітник, 1974–1990 роки — завідувач відділу історії України, заступник директора, виконувач обов’язків директора Інституту суспільних наук АН УРСР. Протягом 1985–1990 років — член спеціалізованої вченої ради ЛДУ імені І. Франка із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Від 1993 року  до 2014— завідувач відділу нової історії України, а у 1994–2001 роках — вчений секретар спеціалізованої вченої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України.

9 грудня 2006 року обраний дійсним членом Наукового товариства імені Шевченка.

Наукові зацікавлення: історія західних земель України у складі Австрійської монархії в ХІХ ст., соціальні відносини, суспільно-політичний і національні рухи, культура, міжетнічні взаємини, історіографія та джерелознавство проблеми.

Нагороди

2001 – орден «За заслуги» ІІІ ступеня згідно указу президента

2003 – Українська історико-просвітницька правозахисна організація «Меморіал» імені Василя Стуса нагородила Феодосія Івановича нагрудною відзнакою «За вірність»

2007 – присвоєно почесне звання заслужений працівник культури України.

Основні наукові праці

Монографії

· «Русалка Дністрова»: Документи і матеріали / Ф. І. Стеблій. — Львів : Наукова думка, 1989. — 544 с. 

· Галицкая матица во Львове (соавт. Криль М.) // Славянские матицы ХІХ века / И. И. Лещиловская. — Москва : РАН, Ин-т славяноведения и балканистики, 1996. — С. 190—233. 

· Іван Карпинець (1898—1954). — Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 1999. — 24 с. — (Історики України)

· Подолинський Василь. Слово перестороги (переклад з польської мови) / Ф. І. Стеблій. — Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2001. — 120 с. — (Історики України)

· Шашкевич Маркіян Русини. Голос галичан / Ф. І. Стеблій. — Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, Шашкевичівська комісія, 2011. — 28 с. — (Бібліотека Шашкевичіани. Нова серія, № 6 (11)) 

Статті:

· 200-ті роковини Маркіяна Шашкевича // Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича Національної академії наук України в 2011 р. Інформаційний бюлетень. – Львів, 2012. – С. 190–192.

· Богдан Якимович: бути собою, бути істориком // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2012. – Вип. 21: Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича / [гол. редкол. М. Литвин, упоряд.: О. Седляр, Н. Кобрин]. – С. 5-15 [співавт. Т. Лучук].

· Вшанування пам’яті Тараса Шевченка в Галичині // Краєзнавство. 2014. № 1. С. 10-19 [співавт.: Д. Каднічанський, М. Литвин, О. Середа, Л. Хахула].

· Тарас Шевченко і Галичина (З Шевченкознавчих досліджень Василя Щурата і Кирила Студинського) // Записки НТШ. Т. CCLXVI. Праці філологічної секції. Львів, 2014.  С. 440-448.

· Тарас Шевченко як символ національної єдності Галичини і Наддніпрянщини // Україна Тараса Шевченка. Харків, 2014. С. 433-462 [співавт.: Д. Каднічанський, М. Литвин, І. Орлевич, О. Середа].

· Ярослав Ісаєвич – дослідник історії українського книговидання // Українська енциклопедистка: матеріали III Міжнародної наукової конференції (м. Київ 22–23 жовтня 2013 р.). Київ, 2014.  С. 261-267.

· Iwan Krewećkyi (1183–1940) // Złota księga historiografii lwowskiej XIX s XX wieku. Tom ІІ. Рod redakcją naukową. J.Maternickiego P.Sierżęgi L.Zaszkilniaka.  Rzeszów, 2014.  S. 377-388.

· Василь Подолинський – речник української незалежності доби «Весни народів» (1848)// Львівщина в 2015 році. Знаменні пам’ятні дати. Календар. Львів, 2015.– С. 3-5.

· Галицько-волинський чародій-піснетворець: штрихи до мистецького портрета Ярослава Батенчука. Студія-спомин // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів, 2015. Вип. 27. С. 422-431.

· Галицько-волинський чародій-піснетворець: штрихи до мистецького портрета Ярослава Батенчука. Студія-спомин // Ярослав Батенчук. “Я додому іду…”. З творчої спадщини композитора-піснетворця / Упорядник Ф. Стеблій. Львів, 2015. С. 5-13.

· Василь Подолинський – речник української незалежності доби “Весни народів” (1848) // Львівщина в 2015 році. Знаменні пам’ятні дати. Календар. Львів, 2015. С. 3-5.

· Галицька Шевченкіана Михайла Грушевського // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 25: Тарас Шевченко і соборна Україна / Гол. ред. М. Литвин, упоряд.: Б. Якимович, Ф. Стеблій. Львів, 2015. С. 324-329.

Оголошення:
Новини:

Наталія Мисак виступила із доповіддю «Карпати у житті Івана Франка»

28 листопада 2023 р. старша наукова співробітниця відділу нової історії України, к.і.н. Наталія Мисак виступила із доповіддю «Карпати у житті Івана Франка» на засіданні щомісячного міждисциплінарного франківського наукового семінару «Перехресні стежки» в Інституті франкознавства Львівського національного університету імені Івана Франка.

Запрошуємо до участі у VII Всеукраїнській конференції молодих учених «Актуальні проблеми історії, філософії та права у дослідженнях молодих учених»

Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», Інститут історії України НАН України, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича  НАН України запрошуємо до участі на VII Всеукраїнську конференцію молодих учених «Актуальні проблеми історії, філософії і права у дослідженнях молодих учених» яка відбудеться 14 грудня 2023 року.

Видання:

Гавінський А., Яковишина Я. Культури Трипілля та лійчастого посуду як приклад контактів енеолітичних спільнот