Муравський Олег Іванович

вчений секретар Інституту, кандидат історичних наук

Народився 13 серпня 1983 року в с. Туринка Жовківського р-ну Львівської обл.

2000–2005 роки – навчався на історичному факультеті Львівського національного університету ім. Івана Франка (спеціальність «історія»)

2005–2009 роки – на правничому факультеті ЛНУ ім. Івана Франка (спеціальність «правознавство»).

В Інституті від 2005 року: аспірант відділу новітньої історії  (2005–2008), молодший науковий (2009–2013), вчений секретар Інституту (від 2013 і дотепер)

2009 року – захистив кандидатську дисертацію «Суспільно-політичні процеси в західних областях УРСР (1985–1991): міжнаціональний та міжконфесійний аспекти» (науковий керівник – д.і.н., проф. І.Г. Патер), спеціальність 07.00.01 – історія України.

2015 року – ДАК МОН України присвоєно вчене звання «старший науковий співробітник».

Співорганізатор міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій.

Відповідальний секретар серійного видання «Галичина: історія, політика, культура».

Науково-технічний редактор «Енциклопедії історії України» (т. 7–8).

2014–2015 – вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 35.222.01 Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України

Автор понад 50-ти наукових публікацій, аналітичних доповідних, науково-популярних розвідок.

Наукові зацікавлення: суспільно-політичні, соціокультурні процеси на сучасному етапі українського державотворення, державно-церковні відносини в історичній ретроспективі.

За сумісництвом:  старший науковий співробітник відділу спеціальних галузей історичної науки та електронних інформаційних ресурсів Інституту історії України НАН України, старший викладач кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, молодший науковий співробітник Науково-дослідної лабораторії (військово-історичних досліджень) Наукового центру сухопутних військ цього ж ЗВО.

Стипендії, нагороди

2009 – премія Львівської обласної ради та Львівської обласної державної адміністрації для працівників наукових установ і закладів вищої освіти

2011 – стипендіат Президента України

2014 – стипендіат Національної академії наук України

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=KLLm6ekAAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2776-5156

E-mail: oleg-muravskiy@ukr.net; O.Muravskyj@nas.gov.ua

Основні наукові праці

Монографія

Муравський О.І. Західні землі України: шлях до незалежності. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2012. 268 с.

Розділи у колективних монографіях

·               Муравський О.І. Державно-церковні відносини в сучасній Україні: стан, проблеми, перспективи. Український парламентаризм і політична культура суспільства/ відп. ред. М. Литвин. Львів, 2012. С. 125–152.

·               Муравський О.І. Національна ідентичність населення України: регіональний вимір. Між війною і соборністю. Соціокультурна інтеграція та адаптація переселенців з Донбасу та Криму. Західноукраїнський вектор / відп. ред. М. Литвин. Львів, 2017. С. 163–186.

·               Муравський О.І. «Неформальні товариства» як сегмент громадянського суспільства в останні роки існування СРСР. Взаємодія інституцій держави та громадянського суспільства в Україні: західні землі / відп. ред. І. Соляр. Львів, 2017. С. ???

·               Муравський О.І. Перебудова, гласність, демократизація: реалії Української РСР (1985 – 1991). Взаємодія інституцій держави та громадянського суспільства в Україні: західні землі / відп. ред. І. Соляр. Львів, 2017. С. ???

·               Муравський О.І. Освітня складова у діяльності національно-культурних товариств Львова (кінець 80-х – початок 90-х рр. ХХ ст.). Освіта національних меншин в Україні: історичні моделі, правові засади, сучасні виклики / відп. ред. І. Соляр. Львів, 2018. С. 215–227.

·               Муравський О.І. Застосування Збройних Сил України у заходах цивільно-військового співробітництва: керівні документи та їх реалізація. Цивільно-військове співробітництво на території Донецької та Луганської областей: моделі, тенденції, перспективи / відп. ред. І. Соляр. Львів, 2018.

Статті

·               Студентство України за демократичне вирішення питання військової підготовки наприкінці 80-х – початку 90-х років ХХ ст. Військово-науковий вісник. Львів, 2008. Вип. 10. С. 81–89.

·               «Прийдешнє покоління ніколи не забуде, якою ціною було вистраждане наше єднання». Катакомбна церква (20-літтю виходу УГКЦ з підпілля присвячується). Львів, 2009. С. 42–54.

·               «Українська хвиля»: відлуння злуки УНР і ЗУНР. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2009. – Вип. 18. – С. 215–224.

·               Товариство польської культури Львівщини: історія і сучасність. Україна-Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. Львів, 2010–2011. Вип. 3–4. С. 65–72.

·               Мітингова демократія 1989 р. у західних областях УРСР. Галичина. Івано-Франківськ, 2011. Вип. 34. С. 146–151.

·               Виборча кампанія 1990 р. до Верховної Ради УРСР та місцевих органів влади: особливості західноукраїнського регіону. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2013. Вип. 23. С. 247–256.

·               Комуністична Партія України у період перебудови: особливості діяльності у західноукраїнських областях (1985 – 1991 рр.). Komunizm: system – ludzie – dokumentacja. Rocznik naukowy. Lublin, 2013. № 2. S. 227 – 238.

·               Особливості міжнаціональних відносин в західних областях УРСР у період перебудови. Гілея: науковий вісник. Київ, 2015. Вип. 93. С. 86–89.

·               «Неформальні» молодіжні організації Львова: особливості створення, напрями діяльності (1987–1990). Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів, 2015. Вип. 27. С. 363–369.

·               Автономні націоналісти в Україні: ідеологія, державотворча програма. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів, 2017. Вип. 29. С. 407–412.

·               Українська греко-католицька церква та націоналістичний рух в Україні: між діалогом та конфронтацією (ХХ – початок ХХІ ст.). Історія релігій в Україні: науковий щорічник. Львів, 2017. С. 352–363.

·               «Бог! Україна! Свобода!». Особливості ідеології ОУН(б) (кінець 1980-х – перша половина 1990-х років). Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів, 2017. Вип. 30. С. 335–343.

Література про вченого: Муравський Олег Іванович.Українські історики. Біобібліографічний довідник. Київ: Інститут історії України НАН України, 2010. Вип. 3. С. 190–191. Серія «Українські історики».

Оголошення:
Новини:

Конкурс для проведення прийому до аспірантури

В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію магістра, рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти на навчання в аспірантурі.

Вічна пам'ять !

27 червня 2022 р. на 71-му році життя відійшов у вічність доктор історичних наук, професор  Богдан Зіновійович Якимович.
Видання:

Скарби українських говорів: тексти про борщ