Пасіцька Оксана Ігорівна

старший науковий співробітник, доктор історичних наук

У 2001–2006 рр. навчалася на історичному факультеті, а у 2004–2008 рр. на факультеті міжнародного права і бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

В Інституті від 2008 р.: аспірант (2008–2011), молодший науковий співробітник (2012–2016), науковий співробітник (2016), докторант (2016–2018), старший науковий співробітник відділу новітньої історії ( від 2018).

У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Українське робітництво Львова 20–30-х років ХХ ст.” (науковий керівник – проф. Іван Патер).

Автор близько 60 наукових та науково-популярних публікацій

Наукові зацікавлення: соціальна та економічна кон’юнктура України, українсько-польські відносини, етнодемографічні процеси в Галичині, львовознавство.

Стажування

Центр Східноєвропейських студій Варшавського університету (2016), Інституті історії Польської академії наук (2018).

Відзнаки, премії, нагороди

-                 монографія “Львів і львів'яни” – переможець Конкурсу “Найкраща книга 22 Форуму видавців” (2015);

-                 монографія “Львів і львів'яни” переможець Конкурсу на кращі україномовні видання львівських видавництв Львівської міської ради (2015);

-                 монографія “Львів і львів'яни” переможець Конкурсу на підтримку вітчизняного книговидання Львівської обласної державної адміністрації (2014);

-                 нагороджена грамотою “Кращий молодий науковець фармацевтичного факультету 2014 року” ЛНМУ ім. Данила Галицького;

-                 Лауреат премії НАН України для молодих вчених (2016);

-                 Лауреат обласної премії молодим ученим і дослідникам ЛОДА (2018);

-                 Стипендіат Президента України (2018–2019);

-                 монографія “Львівський Манчестер і Галицька Каліфорнія” переможець Конкурсу на підтримку вітчизняного книговидання Львівської обласної державної адміністрації (2019);

-                 монографія “Львівський Манчестер і Галицька Каліфорнія” переможець 26 BookForum в номінації Місто (Львів).

E-mail: pasitska@ukr.net

Основні наукові праці

Монографії, нариси, колективні видання

·                “Львівський Манчестер” і “Галицька Каліфорнія”: соціально-економічна діяльність українців Галичини (20–30-ті роки ХХ ст.) : Монографія. Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2019. 572 с.

·                Львів і львів’яни: український соціум та промисел (20–30-ті роки ХХ ст.): монографія. Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2014. 400 с.

·                Львівська “Зоря” – товариство українських ремісників, промисловців і торговців (1884–1939): історичний нарис. Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2013. 88 с.

·                Інституційно-організаційні форми українського приватного підприємництва // Взаємодія інституцій держави та громадянського суспільства в Україні: західні землі (кінець ХХ – початок ХХI ст.): колективна монографія / [відп. ред. Ігор Соляр]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2017. 748 с.

Статті:

·                Етнодемографічні процеси населення Львівського повіту у 1920–1930-х роках ХХ ст. // Wieki Stare i Nowe / pod red. M. Fica i R. Kaczmarka. Katovice : Wyd-wo Universutety Śląskiego, 2012. Tom specjalny: Lydzie i elity pogranicza. S. 75–85.

·                Умови праці львівських робітників та їх правове регулювання  у 1920–1930 -х рр. // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка / гол. ред. Н. Скотна. Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2013. Вип. 32 : Історія. С. 32–46.

·                Український промисел Львова у 1920–1930-х рр. // Новітня доба / [відп. ред. Ігор Соляр]; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2013. Вип. 1. С. 52–59.

·                Тернопільський кооператив “Будучність” в контексті розвитку тютюнового та паперового промислів у Галичині в першій третині ХХ ст. // Україна-Європа-Світ. Тернопіль // Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л.М.Олексієвець. Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2015. Вип. 16. Ч. 2. С. 102–107.

·                “Український Манчестер”: невідома сторінка соціально-економічної історії Львова // Карпатський край: наукові студії з історії, культури, туризму. Івано-Франківськ, 2016. Вип. 1(8). С. 92–98.

·                Українські політичні партії та громадські організації Галичини: від політичних впливів до співпраці // Україна-Польща: історична спадщина і суспільна свідомість [відп. ред. М. Литвин]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2016. Вип. 9. С. 69–77.

·                Вплив митрополита Андрея Шептицького на господарське життя галицьких українців (кінець ХIХ – перша третина ХХ ст.) // “Гілея”: науковий вісник. Збірник наукових праць / гол. ред В. М. Вашкевич. Київ : “Видавництво “Гілея”, 2016. Вип. 105 (2). С. 31–35.

·                Міжнародний ярмарок “Східні торги” у Львові (20–30-ті роки ХХ ст.): світовий досвід та місцеві реалії // Історія торгівлі, податків та мита : збірник наукових праць. Дніпро, 2017. № 1–2 (15–16). С. 175–180.

·                Розвиток агротехнічної освіти в Західній Україні та в еміграції у першій третині ХХ ст. // Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M. A. Zhurba. March № 22, Part 2, 2018. Pp. 85–90.

·                Економічне питання у програмах українських політичних партій та організацій Галичини кінця ХIХ – першої третина ХХ ст. // Гілея: науковий вісник. Київ : Видавництво “Гілея”, 2019. Вип. 141 (2). Ч. 1. Історичні науки. С. 131–137.

·                Участь українців Галичини у місцевих та світових виставках народного мистецтва у 20–30-х роках ХХ ст. // Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M. A. Zhurba. January № 22, Part 2, 2019. Pp. 227–230.

·                Підприємницька діяльність галицьких жінок у першій третині ХХ ст. // Молодий вчений. Херсон: науковий дім “Гельветика”, 2019. № 5 (69). С. 89–93.

·                Розвиток нафтового бізнесу в Галичині: від “нафтової столиці Європи” до кризи “галицької Каліфорнії” // Гілея: науковий вісник. Київ: Видавництво “Гілея”, 2019. Вип. 142 (№3). Ч. 1. Історичні науки. 118–122.

·                Polish tobacco monopoly in 1919–1939: origins and development // Evropský politický a právní diskurz. Praha, 2017. Svazek 4. Vyd. 1. Pp. 97–102.

·                The tobacco monopoly: the world and domestic experience // “EUREKA : Social and Humanities / Еditor-in-chief A. Brzozowska. Tallin, 2017. Vol. 1(7). Pp. 31–35.

·                Ukrainian Academy of Economics in Poděbrady // Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal. Brno, 2019. Vol. 11/2019/1. Pp. 112–119.


Пов'язані публікації

Львівська "Зоря" – товариство українських ремісників, промисловців і торговців (1884–1939)
Львів і львів'яни: український соціум та промисел (20-30-ті роки ХХ століття)
Оголошення:
Новини:

У Львові з'явиться вулиця Академіка Ярослава Ісаєвича

Депутати Львівської міської ради на засіданні у четвер, 18 серпня, перейменували 20 вулиць Львова.

Конкурс для проведення прийому до аспірантури

В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію магістра, рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти на навчання в аспірантурі.

Видання:

Михайло Глушко, Леся Хомчак. Надсяння: традиційна культура і побут (етнолінгвістичні скарби)