Дидик-Меуш Ганна Михайлівна

cтарший науковий співробітник, доктор філологічних наук

1992 року закінчила філологічний факультет Дрогобицького державного педуніверситету імені Івана Франка.

1994–1998 роки – аспірант відділу української мови Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

2001 року захистила кандидатську дисертацію “Медична номенклатура в пам’ятках української мови XVI–XVIII ст.” (Львів, Львівський національний університет ім. Івана Франка; науковий керівник – Дмитро Григорович Гринчишин, кандидат філологічних наук, провідний наук. співробітник відділу української мови Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ).

2018 року захистила докторську дисертацію “Комбінаторика в українській мові XVI–XVIIІ ст.: теорія, практика, словник (ад’єктивно-субстантивні словосполучення)”. (Київ, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; науковий консультант – Лідія Павлівна Гнатюк, доктор філологічних наук, професор)

Член редколегії Вісника Інституту богословської термінології та перекладів Львівської богословської академії «Єдиними устами» (Гол. ред. Михайло Петрович; Львів, 2000).

Член редколегії серії видань «Історія мови» Інституту українознавства ім.І. Крип’якевича, відповідальний редактор «Тимченківського Збірника» (Львів, 2010–2015).

Член лексикографічної групи «Словника української мови XVI – першої половини XVII ст.» (2006–2019) / Відпов. ред. Д. Гринчишин, М. Чікало.

Член редколегії «Словника української мови XVI – першої половини XVII ст.» (Вип. 15, 16, 17) / Відпов. ред. М. Чікало, Г. Войтів.

Секретар Мовознавчої комісії Наукового товариства імені Шевченка (2005–2018 рр.)

Голова Мовознавчої комісії Наукового товариства імені Шевченка (від листопада 2018 р.).

Співпраця з іншими установами: голова Державної екзаменаційної комісії філологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка; напрям – «філологія – польська мова та література» (2011-2013, 2019)

Науковий керівник кандидатських дисертацій з історії української мови:

1.Гайда О.М. Граматика та семантика прийменника в українській мові XVI–XVII ст. (на матеріалі документів Львівського ставропігійського братства). – Івано-Франківськ, 2015.

2. Шпить О.Б. Граматика та семантика займенника в українській мові XVI–XVII ст.”. – Львів, 2016.

3. Слободзяник О.З. Формування географічної лексики в українській мові XVI – XVIII ст. – Львів, 2017.

Наукові зацікавлення: комбінаторна лінгвістика, лексикологія і лексикографія, історія мови, історична лексикографія, історичний синтаксис, історична діалектологія, богословська термінологія, культура мови і стилістика.

https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=nXlfbpUAAAAJ

https://orcid.org/0000-0001-7384-5782

Е-mail: hannadydyk@ukr.net, hanna.dydykmeush@gmail.com

  

ОСНОВНі НАУКОВі праці

Монографії

1.      Дидик-Меуш Г. Українська медицина: історія назв. – Львів, 2008. – 398 с.

2.      Дидик-Меуш Г. Комбінаторика української мови XVI–XVIII ст. : теорія, практика, словник / Г. Дидик-Меуш. – Львів : Коло, 2018. – 688 с. 

3. Дидик-Меуш Г. Мокряни. Говірка маминого села. Словник. – Львів: Піраміда, 2021. – 286 с. 

Словник

1.      Дидик-Меуш Г. Комбінаторний словник української мови XVI–XVIII століть (А–Б) // Дидик-Меуш Г. Комбінаторика української мови XVI–XVIII ст. : теорія, практика, словник. – Львів : Коло, 2018. – С. 503–687.

Колективні посібники:

1.      Термінологічно-правописний порадник для богословів та редакторів богословських текстів/ Укл.: М. Петрович, Л. Петрович, Г. Наконечна, Г. Дидик-Меуш. – Львів: ЛБА, 2001. – 50 с.

2.      Термінологічно-правописний порадник для богословів та редакторів богословських текстів / Укл.: М. Петрович, Л. Петрович, Г. Наконечна, Г. Дидик-Меуш. – Львів: ЛБА, 2002; вид. 2-е, доповнене. – 58 с.

3.      Термінологічно-правописний порадник для богословів та редакторів богословських текстів / Укл.: М. Петрович, Л. Петрович, Г. Наконечна, Г. Дидик-Меуш. – Львів: ЛБА, 2003; вид. 3-є, доповнене. – 62 с.

Колективні словники:

1.      Иродъ – Историчный // Словник української мови XVI – першої половини XVII ст. / Відпов. ред. Д. Гринчишин. – Львів, 2006. – Вип. 13. – С. 166–207.

2.      Лексикон львівський : поважно і на жарт / Укл. : Н. Хобзей, О. Сімович, Т. Ястремська, Г. Дидик-Меуш. – Львів, 2009. – 672 с.

3.      Лексикон львівський : поважно і на жарт / Укл. : Н. Хобзей, О. Сімович, Т. Ястремська, Г. Дидик-Меуш; вид. 2-е, змінене і доповнене. – Львів, 2012. – 852 с.

4.      Лексикон львівський : поважно і на жарт / Укл. : Н. Хобзей, О. Сімович, Т. Ястремська, Г. Дидик-Меуш; вид. 3-є, змінене і доповнене. – Львів, 2015. – 896 с.

5.      Гуцульські світи : лексикон / Укл. : Н. Хобзей, О. Сімович, Т. Ястремська, Г. Дидик-Меуш. – Львів, 2013. – 688 с.

6.      Лежня – Лисица // Словник української мови XVI – першої половини XVII ст. / Відпов. ред. М. Чікало, Г. Войтів. – Львів, 2013. – Вип. 16. – С. 17–45.

7.      Г. Дидик-Меуш, О. Слободзяник. Українські краєвиди XVI–XVIII ст. : слово – текст – словник. – Львів, 2015. – 400 с.

8.      Масло – Меденый // Словник української мови XVI – першої половини XVII ст. / Відпов. ред. М. Чікало, Г. Войтів. – Львів, 2017. – Вип. 17. – С. 61–88. 

Статті:

1.      Дидик-Меуш Г. До питання про вживання слів літургійчний та літургічний // Єдиними устами. Вісник Інституту богословської термінології та перекладів ЛБА / Гол. ред. М. Петрович. – Львів, 2000. – № 4. – С. 72–80.

2.      Дидик-Меуш Г. Семантика слова і давньоукраїнський писемний текст // Діалектологічні студії. 3 : Збірник пам’яті Я. Закревської / Відпов. ред. : П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів, 2003. – С. 156–163.

3.      Дидик-Меуш Г. Закарпатські говіркові риси в мовній тканині неканонічного євангельського тексту XVI ст. // Cучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Ужгород, 2008. – Вип. 12. – С. 131–133.

4.      Дидик-Меуш Г. Бойківські риси в мовній тканині неканонічного євангельського тексту XVI ст. // Діалектологічні студії. 8 / Відпов. ред. : П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів, 2009. – С. 7–13.

5.      Дидик-Меуш Г. Раритетні медичні словнички Прокопа Адаменка та Олени Курило // Діалектологічні студії. 7 / Відпов. ред. : П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів, 2008. – С. 185–204.

6.      Дидик-Меуш Г. Інтерпретація частин мови у “Словнику української мови XVI – І половини XVII ст.” // Badania histоrycznojęzykowe. Stan, metodologia, perspektywy / Pod red. B. Dunaja i M. Raka. – Kraków, 2011. – T. 14 : Biblioteka “LingVariów”. – S. 209–216.

7.      Дидик-Меуш Г. Скрушене серце, чиста душа і побожный умиселъ. Атрибутивна панорама староукраїнського тексту. 1 // Писемні пам’ятки: сучасне прочитання / Відпов. ред. Г. Дидик-Меуш. – Львів, 2011. – С. 40–68.

8.      Дидик-Меуш Г. Жива віра, досконала надія і любовъ взаємна. Атрибутивна панорама староукраїнського тексту.2 // Писемні пам’ятки: від картотеки до словника / Відпов. ред. Г. Дидик-Меуш. – Львів, 2013. – С. 7–28.

9.      Дидик-Меуш Г. Жіночі образи в документах Львівського ставропігійського братства (із циклу “Мова львівських пам’яток”) // Мовні обрії : Збірник пам’яті Левка Полюги / Відпов. ред. О. Сімович. – Львів, 2013. – С. 49–59.

10. Дидик-Меуш Г. Лемківські говіркові риси в мовній тканині староукраїнського неканонічного євангельського тексту // Діалекти в синхронії та діахронії : загальнослов’янський контекст / За заг. ред. П.Ю. Гриценка. – Київ, 2014. – С. 172–175.

11. Дидик-Меуш Г. Всемогучий Богъ, доброчинный чоловѣкъ і жива церковъ. Атрибутивна панорама староукраїнського тексту. 3 // Писемні пам’ятки : текст і контекст / Відпов. ред. Г. Дидик-Меуш. – Львів, 2015. – С. 41–70.

12. Дидик-Меуш Г. Про словник // Г. Дидик-Меуш, О. Слободзяник. Українські краєвиди XVI–XVIII ст. Слово. Текст. Словник. – Львів, 2015. – 383 с.

13. Дидик-Меуш Г. Атрибутив і жанр. 3 (за текстом львівської пам’ятки ІІ половини XVII ст.) // Лінгвістика : Збірник наукових праць / Гол. ред. К.Д. Глуховцева. – Старобільськ, 2016. – № 2 (35). – С. 5–15.

14. Дидик-Меуш Г. Образ – слово – фраза в пам’ятці української мови із Галичини // Słowo u słowian. Wpływ języków sąsiadujących na rozwój języka ukraińskiego. Studia leksykalne / Pod red. A. Budizak і W. Hojsak. – Kraków, 2016. – T. 11 : Studia ruthenica cracoviensia. – S. 181–194.

15. Дидик-Меуш Г. Сполучуваність слів в українській мові XVI–XVII ст.: атрибутивно-субстантивний комплекс і метонімія // Gwary dziś / Red. naczelny J. Sierociuk. – Poznań, 2016. – Z. 8. – S. 159–166.

16. Дидик-Меуш Г. Староукраїнська номінація: усталена структура – нова семантика. 2 // Українська мова на осі часу. Василеві Васильовичу Німчукові / Упор. : Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва. – Київ, 2017. – С. 167–174.

17. Дидик-Меуш Г.М. Український текст XVI–XVII ст. : прикметникові атрибутиви-композити // Studia Russica. – Budapest, 2016. – V. XXV. – Р. 121–127.

18. Дидик-Меуш Г. Топоапелятиви XVI–XVIII ст. як відображення культури і традиції українців // értékek és kihívások. A 2015. március 26–28. között Beregszászon a Nyelvi és kulturális sokszínűség Kelet-Közép-Európában : érték és kihívások című konferencián elhangzott előadások anyagai. – I. kötet : Nyelvtudomány. – Autdor-Shark, Ungvar, 2016. – S. 25–32.

19. Дидик-Меуш Г. Писемні пам’ятки в оцінці І. Франка: прикметник-означення і мандрівний євангельський сюжет // Проблеми гуманітарних наук. Збірник наукових праць. Серія “Філологія” / Гол. ред. Н. Скотна. – Дрогобич, 2016. – Вип. 38. – С. 92–100.

20. Дидик-Меуш Г. Сполучуваність слів в українській мові XVI–XVІII ст. Спроба лексикографічного опису // Studia Slavica Hungarica. – Budapest, 2017. – V. 62 /2. – Р. 401–408.

21. Дидик-Меуш Г. Атрибутиви в українській мові XVI–XVII століть : ад’єктивна маркованість виразу і ад’єктивна насиченість тексту //Język w regionie – region w języku. 2 / Pod red. B. Osowskiego, J. Kobus. – Poznań 2017. – S. 85–102.

22. Дидик-Меуш Г. Українські писемні тексти XVI–XVIII ст. як джерело історико-лінгвістичних студій : пам’ятка і картотека // Studia Russicа. – Budapest, 2018. – V. XXVІІ. – Р. 141–150.

23. Дидик-Меуш Г. Комбінаторика в українській мові XVI–XVIII ст.: ад’єктивно-субстантивні словосполучення і шкала композиційної семантики / Г. Дидик-Меуш. // Лінгвістичні дослідження / Гол. ред. К.Ю. Голобородько. – Харків, 2018. – Вип. 48. – С. 68–75.

24. Дидик-Меуш Г. Малі і великі історичні словники української мови // Метамова словників різних типів: будова та застосування : Збірник праць Міжнародної школи-семінару у рамках проектів “Онлайн-бібліографія світового славістичного мовознавства” і “Лексичні, словотвірні та фразеологічні інновації у слов’янських мовах”. – Київ; Варшава, 2018. – С. 14–21.

25. Дидик-Меуш Г. Сполучуваність у межах ад’єктивно-субстантивного комплексу: матеріали пам’яток XVI–XVIII ст. і записи автора із Наддністрянщини // Gwary dziś : Rocznik poświęcony dialektologii słowiańskiej / Red. naczelny J. Sierociuk. – Poznań, 2019.

26. Дидик-Меуш Г. Сполучуваність і спроба її лексикографічного опису: історичний комбінаторний словник української мови // Українська мова, 2019. – № 2. – С. 65–75.

Оголошення:
Новини:

Конкурс для проведення прийому до аспірантури

В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію магістра, рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти на навчання в аспірантурі.

Вічна пам'ять !

27 червня 2022 р. на 71-му році життя відійшов у вічність доктор історичних наук, професор  Богдан Зіновійович Якимович.
Видання:

Хібеба Наталія. Бойківське весілля в текстах: обряд і слово