Паршин Ілля Леонтійович

завідувач відділу, кандидат історичних наук

Народився 08 липня 1986 р. у м. Київ.

2009 р. – закінчив історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, отримав кваліфікацію «Магістр історії. Історик. Викладач історії».

2014 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України («Вектори політики володарі Галицько-Волинської Русі (За матеріалами наративних латиномовних джерел XIII–XV століть»). Науковий керівник – проф. Войтович Леонтій Вікторович.

В Інституті від 2013 р.: молодший науковий (2013–2017), науковий співробітник (2018–2021).

З 2021 року - завідувач відділу історії середніх віків.

Наукові зацікавлення: європейська медієвістика XII–XIV ст.; історія Галицько-Волинської держави; джерелознавство.

Нагороди

2014 – обласна премія для працівників наукових установ та вищих навчальних закладів

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=xUqLEJAAAAAJ&hl=uk

E-mail: iparshyn@yahoo.com

Основні наукові праці

Монографії

·         Дипломатія Галицько-Волинської держави: європейські наративні джерела XIII–XV століть. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2018. 348 с.

Статті

·           Князь Роман Данилович на сторінках західноєвропейських хронік XIII–XV ст., Записки НТШ. Львів, 2012, Т. 264, с. 357–367.

·           Битва при Дюрнкруте 26 августа 1278 г.: альянс Льва Даниловича и Пшемысла ІІ Оттокара, Rossica Antiqua, 2012, № 1(5), с. 95–106.

·           Король Юрий Львович на страницах западноевропейских хроник, Русин, 2012, № 4 (30), с. 73–85.

·           Галицькі війська у битві при Дюрнкурті 1278 року: факти і здогади, Вісник Львівського університету. Серія історична, Львів, 2013, Вип. 48, с. 45–60.

·           Чи було папське посольство до Галицько-Волинської держави на початку XIV століття?, Княжа доба: історія і культура, Львів, 2014, Вип. 8, с. 318–325.  

·           Вектори політики князя Юрія-Болеслава Тройденовича до року 1333: між набутим та “успадкованим”, Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2015, № 5 (306), с. 4–10.

·           Участь князя Данила Романовича в інтронізації угорського короля Бели IV, Княжа доба: історія і культура, Львів, 2015, Вип. 9: Король Данило Романович 1264–2014, с. 23–34.

·           Голод та епідемії у Галицько-Волинській державі: нотатки на полях політичної історії Русі, Вісник Львівського університету. Серія історична, Львів, 2016, Вип. 51, с. 53–71.

·           “Rex Russiae” у битві на річці Лейті, ColloquiaRussica. SeriesII,Краків, Івано-Франківськ, 2017, Vol. 3: Данило Романович і його часи, с. 123–132.

Оголошення:
Новини:

Конкурс для проведення прийому до аспірантури

В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію магістра, рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти на навчання в аспірантурі.

Вічна пам'ять !

27 червня 2022 р. на 71-му році життя відійшов у вічність доктор історичних наук, професор  Богдан Зіновійович Якимович.
Видання:

Войтович Л. Княжа доба на Русі (837–1492). Т. 1. Становлення імперії Русь (837–1054).