Пашук Володимир Степанович

старший науковий співробітник, кандидат історичних наук

Народився 1961 р. у с. Скорики Підволочиського району Тернопільської області.

У 1978-1983 рр. навчався на історичному факультеті Львівського державного університету імені І. Франка. З 1997 р. - здобувач кафедри історії України історичного факультету ЛДУ.

У 1995 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: "Сезонні робітники Правобережної України (60-ті рр. XIX cт. - на початок XX ст.".

В Інституті з 1991 р.: молодший науковий співробітник (1991-1996), науковий співробітник (1996-2000), старший науковий співробітник (із 2000 по нині). У 2001 р. отримав диплом про звання "старший науковий співробітник".

Напрям наукових досліджень: український громадсько-освітній рух у контексті націотворчого процесу в Галичині у другій половині ХІХ – ХХ ст.

Стипендії

Stypendium Kasy im. Józefa Mianowskiego (квітень-травень 1999 р.; квітень-червень 2001 р.)

Монографії:

  1. Заробітчани Правобережної України (друга половина ХІХ ст.) – Львів, 2001. – 187 с.
  2. Внесок "Просвіти" у формування культу Тараса Шевченка в Галичині. Львів, 2014. – 100 с.
  3. Товариства “Просвіта”: формування організаційних норм і засад. – Львів, 2015. – 120 с.

Статті:

  • Товариство Просвіта”. Започаткування видавничої діяльності" // Вісник Львівської комерційної академії. Серія гуманітарні науки. Вип. 10. Ювілейний збірника на пошану Степана Гелея. Львів,  2011.  С. 170-182.
  • Просвітницькі ідеї галицьких народовців та о. Степана Качали: порівняльний аналіз // Галичина: науковий і культурно-просвітницький краєзнавчий часопис. (До 60-річчя професора Миколи Кугутяка). Івано-Франківськ, 2012. № 20-21. С. 358-373.
  • Товариство ”Просвіта”: перші видання на соціально-економічну   тематику. 1869-1874 рр. Народознавчі зошити. Львів, 2012. № 6. С. 1171-1186.
  • Філія Товариства ”Просвіта” в Тернополі. Заснування, перші кроки діяльності. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ” Тернопіль і Тернопілля в історії та культурі України і світу (від найдавніших часів до сьогодення)” / За заг. ред. проф.  І. С. Зуляка. У двох частинах. Тернопіль, 2012. Ч. ІІ.  С. 163-167. 
  • Релігійно-церковна тематика у перших виданнях Товариства ”Просвіта” 1868 – 1871 рр. // Історія релігії в Україні: науковий семінар. Львівський інститут релігієзнавства; філія Львівського музею історії релігії. Львів, 2014. Книга І. С. 217-235. 
  • Культ Шевченка: початок творення // Дзвін.  Львів, 2015. № 6. С. 121-124.
  • “Просвіта” – Т. Шевченкові. Формування культу (1868–1876 рр.) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 25: Тарас Шевченко і соборна Україна / Гол. ред. М. Литвин, упоряд.: Б. Якимович, Ф. Стеблій.  Львів, 2015.  С. 240-271.
Оголошення:
Новини:

Конкурс для проведення прийому до аспірантури

В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію магістра, рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти на навчання в аспірантурі.

Вічна пам'ять !

27 червня 2022 р. на 71-му році життя відійшов у вічність доктор історичних наук, професор  Богдан Зіновійович Якимович.
Видання:

Гнатишак Ю. Болехівські бувальщини. Діалектні тексти