Боляновський Андрій Валентинович

старший науковий співробітник, доктор історичних наук

Народився 13 листопада 1974 року у м.Львів.

У 1996 році закінчив історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Аспірант, згодом докторант кафедри нової і новітньої історії.

В Інституті від 2007 року: науковий (2007–2008), старший науковий співробітник відділу “Центр дослідження українсько-польських відносин” (2008–).

У 2000 році захистив кандидатську дисертацію «Нацистська окупаційна політика в Галичині у контексті гітлерівського “нового порядку” в Європі (липень 1941 р. – липень 1944 р.)».

У 2013 році захистив докторську дисертацію «Іноземні військові формування у Збройних силах Німеччини (1939-1945 роки)».

Член спеціалізованої Вченої ради Д 35.222.01 Інституту українознавства ім.Івана Крип’якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України.

Автор понад 50 наукових публікацій.

Викладацька діяльність: викладач історії на кафедрі історії і політології Львівської комерційної академії (лютий 2000 р. – червень 2002 р.).

Наукові зацікавлення: українсько-польські, українсько-німецькі та українсько-єврейські відносини першої половини ХХ ст., політика Радянського Союзу в Україні у 1918-1953 роках, нацистська окупаційна політика, Голокост і рух опору в Україні у 1941-1944 роках.

Стипендії

2002 (липень-серпень) – стипендіат Німецького історичного інституту у Варшаві.

2003 (січень–квітень) – стипендіат Фундації Петра Яцика.

2003 (липень-серпень) – стипендіат Фонду Мяновського.

2005 (квітень–травень) – проходив наукове стажування (Visiting Scholar) у Лондонському Метрополітенському університеті (London Metropolitan University).

2007-2008 – стипендіат Фонду Герди Генкель (Gerda Henkel Stiftung) .

2016 (грудень) - 2017 (січень–дютий) – проходив наукове стажування (Visiting Scholar) у Центрі поглиблених єврейських студій (The Centre for Advanced Holocaust Studies) й збору матеріалів до історії українсько-єврейських відносини в архіві та бібліотеці Меморіального музею Годокосту США (United States Holocaust Memorial Museum).

Нагороди

2019 – лауреат обласної премії відомим ученим і знаним фахівцям Львівської обласної державної адміністрації і Львівської обласної ради.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=wx0p-DMAAAAJ

https://orcid.org/0000-0001-7685-1854

е-mail: andrii.bolianovskkyi@gmail.com

Oсновні наукові праці

Монографії, розділи в колективних монографіях

● Дивізія Галичина. Історія. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2000. 528 с.

● Українські військові формування в Збройних силах Німеччини (1939–1945). Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка; Канадський інститут українських студій Альбертського університету, 2003. 686 с.

● Убивство польських учених у Львові в липні 1941 року: факти, міфи, розслідування. Львів, 2011. 188 с.

● Іноземні військові формування у Збройних силах Німеччини (1939-1945 рр.). Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 878 с, іл.

● Eastern Europe: Belarusian auxiliaries, Ukrainian Waffen-SS soldiers and the special case of the Polish ‘Blue Police’. [Jacek Andrzej Mlynarczyk, Andrii Bolianovskyi, Leonid Rein, Oleg Romanko] The Waffen-SS. A European History. Edited by Jochen Böhler and Robert Gerwarth. New York: Oxford University Press, 2017. P.165-209.

Статті

● Проблема кількості польських жертв Волинської трагедії 1943 року. Україна–Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. Вип.6. Львів, 2013. С. 129–142.

● “Чорна cереда” cела Кортеліси 23 вересня 1942 року. Україна–Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. Вип.6. Львів, 2014. С. 129–142.

● Українське питання у планах кайзерівської Німеччини у роки Першої світової війни. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів, 2015. Вип.26. С.21–48.

● Українці і поляки Галичини під сталінським режимом у споминах очевидців: перший досвід. Україна–Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. Вип.9. Львів, 2016. C. 110-127.

● Між християнською мораллю і нелюдським злом (реакція Митрополита Андрея Шептицького на окупаційну політику націонал-соціалістичної Німеччини в Галичині у 1941–1944 рр.: від формальної лояльності до критики і протестів). Друга світова війна та долі мирного населення у східній Європі. Матеріали міжнародної наукової конференції пам’яті Митрополита Андрея Шептицького 30 листопада – 1 грудня 2015 року, м. Київ. За редакцією Леоніда Фінберга. К.: Дух і Літера, 2016. С.7–70.


Оголошення:
Новини:

Конкурс для проведення прийому до аспірантури

В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію магістра, рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти на навчання в аспірантурі.

Вічна пам'ять !

27 червня 2022 р. на 71-му році життя відійшов у вічність доктор історичних наук, професор  Богдан Зіновійович Якимович.
Видання:

Гнатишак Ю. Болехівські бувальщини. Діалектні тексти