Шкраб’юк Петро Васильович

старший науковий співробітник, доктор історичних наук

Народився 2 серпня 1943 року в с. Пужники Тлумацького р-ну Івано-Франківської обл.

1969 року закінчив факультет журналістики Львівського державного університету ім. Івана Франка.

В Інституті від  1987 року: молодший науковий, науковий, старший науковий співробітник відділу нової історії, відтак –  в.о. завідувача відділу української літератури (2015–2018),  старший науковий співробітник відділу української літератури (від 2018 і дотепер).

1994 року захистив кандидатську дисертацію «Михайло Павлик і Радикальна партія»

2007 року захистив докторську дисертацію на тему: «Монаший Чин Отців Василіян у суспільно-культурному житті України». 

Понад 30 років співпрацював з кафедрою зарубіжної преси та інформації Львівського національного університету ім. І. Франка (спецкурс “Українці в світовій культурі”)

Член редколегії наукових збірників “Парадигма” (Львів), “Шашкевичіана” (Львів), “Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність” (Львів), “Добрий пастир. Богослов’я” (Івано-Франківськ).

Член Спеціалізованої вченої ради Д 35.222.01 Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України.

Наукові зацікавлення: історія національного руху в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., боротьба за відновлення укр. державності, проблеми духовності та культури, історія ЧСВВ, визначні суспільно-політичні діячі.

         

Нагороди

2003 – Премія Воляників-Швабінських (Нью-Йорк)

2007 – Премія імені В’ячеслава Чорновола (Львів)

2013 – Премія імені Ірини Вільде (Львів)

2013, 2018– медаль НСПУ “Почесна відзнака”

2016 – Медаль Святого Великомученика Юрія Побідоносця

2017 – Премія імені Ярослава Дорошенка (Івано-Франківськ)

2017 – Премія імені Ірини Калинець (Київ-Львів)

2018 – Подяка Львівської обласної держадміністрації

         

Основні наукові праці

Монографії

·       Виноградник Господній: історія життя о. д-ра Йосифа Кладочного. – Львів: “Місіонер”, 1995. – 280 с.

·       Попід Золоті Ворота: шість елегій про родину Калинців. – Львів: “Місіонер”, 1997. – 519 с.; 2-е вид. – 2018. – 528 с.

·       Крехів: дороги земні і небесні. – Львів: “Місіонер”, 2002. – 413 с.

·       Монаший Чин Отців Василіян у національному житті України. – Львів, 2005. – 439 с.

·       Сто кроків до Храму: невідоме про відоме. – Львів, 2008. – 436 с.; 2 вид. – 2014.

·       Голоси нічні і денні: на хвилях Радіо “Незалежність”. – Львів, 2009. – 224 с.

·       Ми, українські радикали… (Михайло Павлик і Радикальна партія). – Львів, 2012. – 192 с.

·       В мінливім дзеркалі кохання: енциклопедія любові. – Львів, 2012. – 382 с.

·       Наріжний камінь Маркіяна: статті, есеї, вірші. – Львів, 2012. – 152 с.

·       Імена близькі й далекі: Україна в національному і світовому вимірах. – Львів, 2013. – 412 с.

·       Історії, прожиті тричі: події, документи, спогади. – Львів, 2015. – 444 с.

·       Над Простором і Часом: трилогія незвичайного. – Львів: Апріорі, 2017. – 336 с.

·       Пробудились серед ночі, або Преображення людське. – Львів: “Місіонер”, 2018. – 248 с.

Розділи у колективних монографіях

·       Іван Франко, Еліза Ожешко, а також дещо про змішані шлюби // Письменство Галичини в міжкультурній взаємодії / За редакцією Тимофія Гавриліва. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2015. – С. 44-71.

·       Церковно-релігійне життя (у співавторстві з Н. Колб) // Історія Львова: в 3-х т. – Т. 2. – Львів: Центр Європи, 2007. – С. 289–300.

Статті

·       Жінка в умовах тоталітаризму // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / гол. ред-кол. Микола Литвин, упоряд. і наук.ред. Ігор Соляр, відп. секретар Марина Чебан; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2015. – Вип. 27: Ювілейний збірник на пошану Юрія Сливки. – С. 299-309;

·       Ідеали, або Десять заповідей Шевченка // Парадигма: зб. наук. праць. – Львів, 2014. – Вип. 8. – С. 74-79.

·       Cлово про дві українські еліти (на тлі Особистостей Митрополита Андрея та Івана Франка) // Мойсей українського духа: науково-мистецьке видання / Автор-упорядник О. Д. Михайлюк. – Львів: ПП “Видавничий дім “Артклас”, 2015. – С. 292-297.

·       Дороги, які нас обирають: з Книги мандрів і діянь Романа Фабрики [Передм.] // Дороги, які нас обирають: Книга на пошану Романа Фабрики – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015. – С. 4-15.

·       На тлі столикого сонця [Передм.] // Лесів В.П. НАЖИТОК. Колінці: народознавчі обшири у слові та світлинах. – Івано-Франківськ: СІМИК, 2015. – С. 3-10.

·       Тарас Шевченко: від Галичини – до США й Великобританії… Епізоди шани і любові //Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / Тарас Шевченко і Соборна Україна. – Львів, 2012. Вип. 25. – С. 475-482.

·       Із книги життя Юрія Сливки [Передм.] // Сливка Ю. Ю. Політична історія України ХІХ – поч. ХХІ ст. – Львів, 2015. – С. 625-634.

·       Чотирнадцять голосів правди, або Зустрічі на пограниччі. Україна – Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. –Львів, 2016. Вип. 9. – С. 291-298. (Рец. на кн.: Потенціал слова. Міжнародні відносини і комунікація: стан і перспективи: кол. монографія. Варшава – Львів: ПАЇС, 2016. – 504 с.)

·       Катря Гриневичева в процесі реасиміляції української еліти: причини і наслідки: Сестри по обидва береги Збруча: історичний досвід жіноцтва Галичини та Наддніпрянщини. Матеріали Другої міжнар. наук.-практ. конф., присв. 140-ій річниці з дня народж. Катрі Гриневичевої, м. Львів, 19–20 трав. 2016 р. – Львів: СПОЛОМ, 2016. – С. 35-40.

·       Призабута муза Горишівського-Петренка // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / [відп. ред. М. Литвин, упор. Ф. Стеблій]; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2016. – Вип. 28: Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. – С. 488-495

·       Козацькі алюзії в творчості поетів УПА // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України” (до 525-річчя козацького руху в Україні та 425-річчя Українського реєстрового козацтва. Львів, 29 червня 2017 р. – Львів, 2017. – С. 109-112.

·       Михайло Павлик та його незвичайний друг, або Скарби Франтішека Ржегоржа // “Дала нам Чехія чоловіка з золотим серцем”: Франтішек Ржегорж у парадигмі українсько-чеських взаємин. Збірник наукових праць. – Львів, 2017. – С. 29- 42.

·       На шляху до “тюрми народів” // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / [гол. редкол. Іван Патер, упорядк. Любомир Хахула]; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2017. – Вип. 29: Primum agere. Ювілейний збірник на пошану Миколи Литвина. – С. 455-471

·       Той, хто плекав калину // Іван Гнатюк: життя і творчість: документи, світлини, ілюстрації, твори, спогади, літературознавчі матеріали, листи / Упорядк. Г. М. Капініс. – Львів: Сполом, 2018. – С. 166-168 (Літературні профілі)

·       Моєї долі полотно… // Дещо про… (Львівська обласна організація Національної спілки письменників України). Збірник. Упорядник Леся Бернакевич. – Львів: Тріада плюс, 2018. – С. 836-851.


Пов'язані публікації

Імена близькі й далекі: Україна в національному і світовому вимірах
Наріжний камінь Маркіяна: статті, есеї, вірші
Ми, українські радикали…
Оголошення:
Новини:

Конкурс для проведення прийому до аспірантури

В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію магістра, рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти на навчання в аспірантурі.

Вічна пам'ять !

27 червня 2022 р. на 71-му році життя відійшов у вічність доктор історичних наук, професор  Богдан Зіновійович Якимович.
Видання:

Хібеба Наталія. Бойківське весілля в текстах: обряд і слово