Шкраб’юк Петро Васильович

старший науковий співробітник, доктор історичних наук

Народився 2 серпня 1943 року в с. Пужники Тлумацького р-ну Івано-Франківської обл.

1969 року закінчив факультет журналістики Львівського державного університету ім. Івана Франка.

В Інституті від  1987 року: молодший науковий, науковий, старший науковий співробітник відділу нової історії, відтак –  в.о. завідувача відділу української літератури (2015–2018),  старший науковий співробітник відділу української літератури (від 2018 і дотепер).

1994 року захистив кандидатську дисертацію «Михайло Павлик і Радикальна партія»

2007 року захистив докторську дисертацію на тему: «Монаший Чин Отців Василіян у суспільно-культурному житті України». 

Понад 30 років співпрацював з кафедрою зарубіжної преси та інформації Львівського національного університету ім. І. Франка (спецкурс “Українці в світовій культурі”)

Член редколегії наукових збірників “Парадигма” (Львів), “Шашкевичіана” (Львів), “Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність” (Львів), “Добрий пастир. Богослов’я” (Івано-Франківськ).

Член Спеціалізованої вченої ради Д 35.222.01 Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України.

Наукові зацікавлення: історія національного руху в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., боротьба за відновлення укр. державності, проблеми духовності та культури, історія ЧСВВ, визначні суспільно-політичні діячі.

         

Нагороди

2003 – Премія Воляників-Швабінських (Нью-Йорк)

2007 – Премія імені В’ячеслава Чорновола (Львів)

2013 – Премія імені Ірини Вільде (Львів)

2013, 2018– медаль НСПУ “Почесна відзнака”

2016 – Медаль Святого Великомученика Юрія Побідоносця

2017 – Премія імені Ярослава Дорошенка (Івано-Франківськ)

2017 – Премія імені Ірини Калинець (Київ-Львів)

2018 – Подяка Львівської обласної держадміністрації

         

Основні наукові праці

Монографії

·       Виноградник Господній: історія життя о. д-ра Йосифа Кладочного. – Львів: “Місіонер”, 1995. – 280 с.

·       Попід Золоті Ворота: шість елегій про родину Калинців. – Львів: “Місіонер”, 1997. – 519 с.; 2-е вид. – 2018. – 528 с.

·       Крехів: дороги земні і небесні. – Львів: “Місіонер”, 2002. – 413 с.

·       Монаший Чин Отців Василіян у національному житті України. – Львів, 2005. – 439 с.

·       Сто кроків до Храму: невідоме про відоме. – Львів, 2008. – 436 с.; 2 вид. – 2014.

·       Голоси нічні і денні: на хвилях Радіо “Незалежність”. – Львів, 2009. – 224 с.

·       Ми, українські радикали… (Михайло Павлик і Радикальна партія). – Львів, 2012. – 192 с.

·       В мінливім дзеркалі кохання: енциклопедія любові. – Львів, 2012. – 382 с.

·       Наріжний камінь Маркіяна: статті, есеї, вірші. – Львів, 2012. – 152 с.

·       Імена близькі й далекі: Україна в національному і світовому вимірах. – Львів, 2013. – 412 с.

·       Історії, прожиті тричі: події, документи, спогади. – Львів, 2015. – 444 с.

·       Над Простором і Часом: трилогія незвичайного. – Львів: Апріорі, 2017. – 336 с.

·       Пробудились серед ночі, або Преображення людське. – Львів: “Місіонер”, 2018. – 248 с.

Попід Золоті Ворота: шість елегій про родину Калинців / П. В. Шкраб’юк. – Львів: СПОЛОМ, 2018. – 528 с. Бібліогр.: с. 494-505 (170 назв). – ISBN 978-966-919-406-0. (Видання друге, виправлене, доповнене; ухвалене до друку Вченою радою Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України).Розділи у колективних монографіях

·       Іван Франко, Еліза Ожешко, а також дещо про змішані шлюби // Письменство Галичини в міжкультурній взаємодії / За редакцією Тимофія Гавриліва. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2015. – С. 44-71.

·       Церковно-релігійне життя (у співавторстві з Н. Колб) // Історія Львова: в 3-х т. – Т. 2. – Львів: Центр Європи, 2007. – С. 289–300.


Статті

·       Жінка в умовах тоталітаризму // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / гол. ред-кол. Микола Литвин, упоряд. і наук.ред. Ігор Соляр, відп. секретар Марина Чебан; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2015. – Вип. 27: Ювілейний збірник на пошану Юрія Сливки. – С. 299-309;

·       Ідеали, або Десять заповідей Шевченка // Парадигма: зб. наук. праць. – Львів, 2014. – Вип. 8. – С. 74-79.

·       Cлово про дві українські еліти (на тлі Особистостей Митрополита Андрея та Івана Франка) // Мойсей українського духа: науково-мистецьке видання / Автор-упорядник О. Д. Михайлюк. – Львів: ПП “Видавничий дім “Артклас”, 2015. – С. 292-297.

·       Дороги, які нас обирають: з Книги мандрів і діянь Романа Фабрики [Передм.] // Дороги, які нас обирають: Книга на пошану Романа Фабрики – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015. – С. 4-15.

·       На тлі столикого сонця [Передм.] // Лесів В.П. НАЖИТОК. Колінці: народознавчі обшири у слові та світлинах. – Івано-Франківськ: СІМИК, 2015. – С. 3-10.

·       Тарас Шевченко: від Галичини – до США й Великобританії… Епізоди шани і любові //Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / Тарас Шевченко і Соборна Україна. – Львів, 2012. Вип. 25. – С. 475-482.

·       Із книги життя Юрія Сливки [Передм.] // Сливка Ю. Ю. Політична історія України ХІХ – поч. ХХІ ст. – Львів, 2015. – С. 625-634.

·       Чотирнадцять голосів правди, або Зустрічі на пограниччі. Україна – Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. –Львів, 2016. Вип. 9. – С. 291-298. (Рец. на кн.: Потенціал слова. Міжнародні відносини і комунікація: стан і перспективи: кол. монографія. Варшава – Львів: ПАЇС, 2016. – 504 с.)

·       Катря Гриневичева в процесі реасиміляції української еліти: причини і наслідки: Сестри по обидва береги Збруча: історичний досвід жіноцтва Галичини та Наддніпрянщини. Матеріали Другої міжнар. наук.-практ. конф., присв. 140-ій річниці з дня народж. Катрі Гриневичевої, м. Львів, 19–20 трав. 2016 р. – Львів: СПОЛОМ, 2016. – С. 35-40.

·       Призабута муза Горишівського-Петренка // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / [відп. ред. М. Литвин, упор. Ф. Стеблій]; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2016. – Вип. 28: Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. – С. 488-495

·       Козацькі алюзії в творчості поетів УПА // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України” (до 525-річчя козацького руху в Україні та 425-річчя Українського реєстрового козацтва. Львів, 29 червня 2017 р. – Львів, 2017. – С. 109-112.

·       Михайло Павлик та його незвичайний друг, або Скарби Франтішека Ржегоржа // “Дала нам Чехія чоловіка з золотим серцем”: Франтішек Ржегорж у парадигмі українсько-чеських взаємин. Збірник наукових праць. – Львів, 2017. – С. 29- 42.

·       На шляху до “тюрми народів” // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / [гол. редкол. Іван Патер, упорядк. Любомир Хахула]; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2017. – Вип. 29: Primum agere. Ювілейний збірник на пошану Миколи Литвина. – С. 455-471

·       Той, хто плекав калину // Іван Гнатюк: життя і творчість: документи, світлини, ілюстрації, твори, спогади, літературознавчі матеріали, листи / Упорядк. Г. М. Капініс. – Львів: Сполом, 2018. – С. 166-168 (Літературні профілі)

·       Моєї долі полотно… // Дещо про… (Львівська обласна організація Національної спілки письменників України). Збірник. Упорядник Леся Бернакевич. – Львів: Тріада плюс, 2018. – С. 836-851.


Пов'язані публікації

Імена близькі й далекі: Україна в національному і світовому вимірах
Наріжний камінь Маркіяна: статті, есеї, вірші
Ми, українські радикали…
Оголошення:
Новини:

Вічна пам'ять!

Колектив Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України висловлює щирі співчуття рідним і близьким із приводу непоправної втрати – смерті багаторічної працівниці Інституту Дарії КЛИМ. Нехай добрий, світлий спомин про Неї назавжди залишиться у серцях усіх, хто її знав, любив та шанував! Світла і вічна пам'ять...

Ростислав Вацеба представив доповідь на щорічному Міжнародному медієвістичному конгресі у Лідсі

1–4 липня 2024 року на базі Інституту медієвістичних студій Лідського університету (Велика Британія) відбувся черговий щорічний Міжнародний медієвістичний конгрес (Leeds International Medieval Congress 2024). Цьогоріч науковий форум був присвячений осмисленню проблематики «кризи» в усіх можливих аспектах цього поняття і зібрав понад 2700 вчених з усього світу. Серед понад двох тисяч доповідей учасники мали можливість заслухати виступ молодшого наукового співробітника відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, к.і.н. Ростислава Вацеби, котрий представив свої напрацювання у дослідженні демографічних та культурних наслідків кліматичної кризи пізньоантичного малого льодовикового періоду (536–560 рр.) на сході Європи. 

Видання:

Артимишин П. І., Костюк О. А. Україна в зовнішньополітичних концепціях Польщі: аналітична доповідь