Сімович Оксана Ігорівна

старший науковий співробітник, кандидат філологічних наук

1993 року закінчила філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

1993–1996 роки – аспірантка відділу української мови Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

1999 року захистила кандидатську дисертацію на тему “Семантична характеристика традиційних слів-символів в українській мові” (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу української мови Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України Лев Полюга).

Член редколегії серії видань «Діалектологічна скриня», серії видань “Діалектологічна скриня”

Відповідальний редактор наукових збірників “Мовні обрії” (пам’яти професора Левка Полюги), збірника Наталя Хобзей “Наукові студії: діалектологія, етнолінгвістика, лексикографія”

Член Наукового товариства ім. Шевченка.

Учасниця діалектологічної експедиції на Гуцульщину.

Авторка близько 60 наукових публікацій.

Викладацька діяльність: старший викладач кафедри мовної підготовки Інституту внутрішніх справ при НАВС України (2000–2005, 2007–2008);

доцент кафедри українського прикладного мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка (2012–2013);

доцент кафедри гуманітарних дисциплін аудіотехніки та кіноустановок Львівської філії Київського національного університету культури і мистецтв (2014–2015)

Наукові зацікавлення: етнолінгвістика, діалектологія, діалектна лексикографія; літературне редагування.

Стипендії

1998  – Дослідницький грант від Канадського інституту українських студій (КІУС)

https://orcid.org/0000-0003-0889-4128

https://scholar.google.com.ua/citations?user=xmOkokYAAAAJ&hl=uk

Е-mail: kseniasimovych@gmail.com

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Словники

·       [у співавторстві з Н.Хобзей, Т.Ястремською,, Г.Дидик-Меуш] Лексикон львівський: поважно і на жарт / Н. Хобзей, О. Сімович, Т. Ястремська, Г.Дидик-Меуш. – Львів Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. – Львів, 2009, 2012, 2015, 2019. – 1-4 вид.

·       [у співавторстві з Н.Хобзей, Т.Ястремською, Г.Дидик-Меуш] Гуцульські світи. Лексикон. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2013 (Серія «Діалектологічна скриня») / Н. Хобзей, Т. Ястремська, О. Сімович, Г. Дидик-Меуш

·       [співавтор-лексикограф] Гнатишак Юрій “Слова з Болехова” / Співавтори-лексикографи: Оксана Сімович, Наталія Хобзей (відп.ред.), Тетяна Ястремська. – Львів, 2017 (Серія “Діалектологічна скиня”). – 636 с.

·       фрагменти “Словника вербальних символів” // Діалектологічні студії. 2–12 / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2003–2019.

Статті

·       Формування семантики традиційних вербальних символів 1: Об’єктивні чинники / Оксана Сімович // Literatura i kulturoznawstwo. Zbór raportuw naukowych. ­– Warszawa, 2015. – S. 119–124. (0,5 др.арк.)

·       Формування семантики традиційних вербальних символів. 2: Суб’єктивні чинники / Оксана Сімович // Literatura i kulturoznawstwo. Zbór raportuw naukowych. ­– Warszawa, 2015. – S. 116–123. (0,6 др.арк.)

·       Символ у контексті культури / Оксана Сімович // Мовне і культурне розмаїття у Східній та Центральній Європі: цінності та виклики. Міжнародна інтердисциплінарна конференція (26–28 березня 2015 р.). – Тези доповідей / За ред.. В. Газдаг. – Берегово, 2015. – С. 109. (0,2 др.арк.)

·       Символи в українській мові: репрезентація в тлумачних та спеціальних словниках // Сучасна українська нація: мова, історія, культура [Текст]: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Львів, 2016. – С. 52–55.

·       Символ в контексті української культури // Цінності та виклики. Мат-ли міжнародної наукової конференції “Мовне і культурне розмаїття у Центральній та Східній Європі: цінності та виклики”: збірник наукових праць. – Т. 2. – Ужгород, 2016. – С. 132–136. (матеріали опубліковано угорською, українською та англійською та російською мовами)

·       Проблеми лексикографічної репрезентації символу в діалектних словниках // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: збірник наукових праць. – Вип. 21. – Ужгород, 2016. – С. 131–134.

·       Словник вербальних символів: Зірка, зоря; Сонце; Місяць // Діалектологічні студії. 11: Слово. словник. Корпус / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2018. – С. 304–322.

·       Символ і словник: точки перетину // Діалектологічні студії. 11: Слово. словник. Корпус / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2018. – С. 104–113.

Оголошення:
Новини:

Конкурс для проведення прийому до аспірантури

В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію магістра, рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти на навчання в аспірантурі.

Вічна пам'ять !

27 червня 2022 р. на 71-му році життя відійшов у вічність доктор історичних наук, професор  Богдан Зіновійович Якимович.
Видання:

Хібеба Наталія. Бойківське весілля в текстах: обряд і слово