Хібеба Наталія. Бойківське весілля в текстах: обряд і слово

Хібеба Наталія. Бойківське весілля в текстах: обряд і слово / відп. ред. Т. Ястремська; НАН України; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2021. 712 с. (Серія «Діалектологічна скриня»)

У монографії запропоновано дослідження бойківського весілля в обрядовому й номінативному аспектах та представлено його текстову палітру – фольклорно-етнографічні матеріали й діалектні тексти про бойківське весілля. Часові межі студії охоплюють матеріали кінця ХІХ ст. – початку ХХІ ст., щоб цілісно описати традиційний весільний обряд бойків, виявити його регіональні особливості. Давній весільний обряд репрезентують тексти, опубліковані в часописах «Зоря», «Lud», у серійному виданні «Матеріяли до українсько-руської етнольоґії», а сучасний – записи авторки, зібрані польовим методом у селах Бойківщини Львівської та Івано-Франківської областей.

Для діалектологів, етнографів, фольклористів та всіх, кого цікавить автентичний обряд та говірка.

Авдіозаписи до книгиДивіться також:

Білорусько-українське пограниччя: етнополітичні, мовні та релігійні критерії самоідентифікації населення
Воєнно-політичні інтереси України в ієрархії суспільних пріоритетів (кінець ХХ – початок ХХІ століття)
Гупало Віра. Бернардинський монастир у Дубні та фунеральна культура волинської шляхти в XVII – першій половині ХІХ століття ( за матеріалами археологічних досліджень)
Оголошення:
Новини:

Запрошуємо на науковий семінар Христини Базюк "Листування Артура Форбса як джерело до вивчення шотландців у Руському воєводстві в кінці XVII ст."

Запрошуємо Вас на черговий науковий семінар Ради молодих вчених Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, організований спільно з Радою молодих вчених Відділення історії, філософії та права НАН України та ініціативою "Публічний лекторій: простими словами про складне минуле" на платформі Zoom.

Відбувся публічний захист дисертації Кіорсака Владислава Борисовича «Русь і Східна Європа в історичній пам’яті середньовічних скандинавів (на матеріалах саг про давні часи)»

19 лютого, 2024 року на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 35.222.002 Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича Національної академії наук України, м. Львів відбувся публічний захист дисертації Кіорсака Владислава Борисовича «Русь і Східна Європа в історичній пам’яті середньовічних скандинавів (на матеріалах саг про давні часи)» зі спеціальності 032 «Історія та археологія».