Хібеба Наталія. Бойківське весілля в текстах: обряд і слово

Хібеба Наталія. Бойківське весілля в текстах: обряд і слово / відп. ред. Т. Ястремська; НАН України; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2021. 712 с. (Серія «Діалектологічна скриня»)

У монографії запропоновано дослідження бойківського весілля в обрядовому й номінативному аспектах та представлено його текстову палітру – фольклорно-етнографічні матеріали й діалектні тексти про бойківське весілля. Часові межі студії охоплюють матеріали кінця ХІХ ст. – початку ХХІ ст., щоб цілісно описати традиційний весільний обряд бойків, виявити його регіональні особливості. Давній весільний обряд репрезентують тексти, опубліковані в часописах «Зоря», «Lud», у серійному виданні «Матеріяли до українсько-руської етнольоґії», а сучасний – записи авторки, зібрані польовим методом у селах Бойківщини Львівської та Івано-Франківської областей.

Для діалектологів, етнографів, фольклористів та всіх, кого цікавить автентичний обряд та говірка.

Авдіозаписи до книгиДивіться також:

Войтович Л. Княжа доба на Русі (837–1492). Т. 1. Становлення імперії Русь (837–1054).
Гнатишак Ю. Болехівські бувальщини. Діалектні тексти
Русь, Малоросія, Україна: галицькі українці у пошуках власного імені (ХІХ – перша половина ХХ століть)
Оголошення:
Новини:

Мовознавці Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України взяли участь у ІІІ Міжнародній науковій конференції «Діалект як вияв культури. Історія та сучасність» із циклу «Мова ‒ регіон ‒ культура»

21‒22 вересня 2022 року на філологічному факультеті Лодзького Університету відбулася ІІІ Міжнародна наукова конференція «Діалект як вияв культури. Історія та сучасність» із циклу «Мова ‒ регіон ‒ культура», у якій взяли участь мовознавці Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України

Відбувся науковий семінар Тараса Пастуха "Метафори та коди пам'яті"

20 вересня 2022 року відбувся спільний науковий семінар відділів нової історії України та української літератури Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України та Інституту релігієзнавства - філії Львівського музею історії релігії