Артимишин Ю. Депортаційні акції 1940-х років у національній пам’яті українців: стан та перспективи дослідження

Артимишин Ю. Депортаційні акції 1940-х років у національній пам’яті українців: стан та перспективи дослідження: монографія / НАН України, Інститут українознавства імені І. Крип’якевича. Львів, 2023. 

Здійснено аналіз збірного образу депортацій 1944‑1951 рр., травматичних подій, які передували цьому процесу в уявленнях переселенців та нащадків, включеність їх досвіду в історичну пам’ять України. Проведено дослідження процесу формування територіальної приналежності людини, співвідношення між різними рівнями ідентичності. Розглянуто мас-медійні образи депортацій 1944‑1951 рр., здійснено порівняння засад та принципів їх висвітлення у польській та українській пресі 1990‑2018 рр., досліджено повсякденні уявлення причин та завдань депортаційних акцій. Проаналізовано образ Закерзоння та депортованих українців в українській кінодокументалістиці, простежено формування образу польсько-українського пограниччя ХХ ст. у сучасній українській та польській літературі. Досліджено поняття історичної пам’ять депортованих крізь призму его-документів, переселенських видань, матеріалів усної історії. Простежено вплив деструктивного досвіду на конструювання образу «малої Батьківщини» депортованих. З’ясовано місце цього образу в ієрархії цінностей переселенців і впливу походження останніх на формування історичної пам’яті нащадків.
Для науковців, усіх, хто цікавиться історією польсько-українського пограниччя, депортацією українців із Польщі у 1944‑1951 рр.
Завантажити оригінал
Дивіться також:

Місцеве самоврядування в Україні (ХХ – початок ХХІ століття). Західні землі: монографія
Модернізм в українській літературі ХХ – початку ХХІ століття: пам’ять, коди, практики: монографія
Українська еліта у другій половині ХІХ – на початку ХХІ століття: особливості формування, трансформація уявлень, інтелектуальний потенціал. Західні землі. Вибрані проблеми
Оголошення:
Новини:

ХІІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЯРОСЛАВА ІСАЄВИЧА

Вельмишановні колеги! Запрошуємо Вас на ХІІ Наукові читання імені академіка Ярослава Ісаєвича, які відбудуться 20 червня 2024 року. 

Юлія Артимишин взяла участь у роботі міжнародної конференції "Від багатоголосся досвіду до спільної антропології? Польща-Україна"

4–7 червня 2024 р. відбулась міжнародна конференція «Від багатоголосся досвіду до спільної антропології? Польща-Україна» у Музеї народної архітектури м. Сянок (Польща). Інститут археології та етнології Польської Академії Наук, Колегіум гуманітарних наук Інституту Історії Жешувського університету, Центр прикладної анторопології, Музей народної архітектури м. Сянок.