Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність

Про журнал
Редакція
Редакційна політика
Подання
Інше
Останній випуск
DOI журналу : 10.33402/ukr.2023
DOI випуску: 10.33402/ukr.2023-38


Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / гол. ред. Ігор Соляр; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2023. Вип. 38. 330 с. 

Збірник об’єднує студії з історії, археології та літературознавства. Статті історичного блоку розкривають актуальні проблеми історії та археології від найдавніших часів до сьогодення. Дослідження з літературознавства зосереджено довкола аналізу творчості І. Франка. Окрему увагу приділено колегам-ювілярам – Іванові Патеру та Петрові Шкраб’юку. Традиційно збірник містить рубрику «Огляди та рецензії».
Архів випусків
About the journal
Editorial team
Policies
Submission
Other
Last issue
DOI журналу : 10.33402/ukr.2023
DOI випуску: 10.33402/ukr.2023-38


Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / гол. ред. Ігор Соляр; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2023. Вип. 38. 330 с. 

Збірник об’єднує студії з історії, археології та літературознавства. Статті історичного блоку розкривають актуальні проблеми історії та археології від найдавніших часів до сьогодення. Дослідження з літературознавства зосереджено довкола аналізу творчості І. Франка. Окрему увагу приділено колегам-ювілярам – Іванові Патеру та Петрові Шкраб’юку. Традиційно збірник містить рубрику «Огляди та рецензії».
Issue Archive
Оголошення:
Новини:

ХІІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЯРОСЛАВА ІСАЄВИЧА

Вельмишановні колеги! Запрошуємо Вас на ХІІ Наукові читання імені академіка Ярослава Ісаєвича, які відбудуться 20 червня 2024 року. 

Юлія Артимишин взяла участь у роботі міжнародної конференції "Від багатоголосся досвіду до спільної антропології? Польща-Україна"

4–7 червня 2024 р. відбулась міжнародна конференція «Від багатоголосся досвіду до спільної антропології? Польща-Україна» у Музеї народної архітектури м. Сянок (Польща). Інститут археології та етнології Польської Академії Наук, Колегіум гуманітарних наук Інституту Історії Жешувського університету, Центр прикладної анторопології, Музей народної архітектури м. Сянок.