Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Випуск 38

DOI журналу : 10.33402/ukr.2023
DOI випуску: 10.33402/ukr.2023-38


Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / гол. ред. Ігор Соляр; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2023. Вип. 38. 330 с. 

Збірник об’єднує студії з історії, археології та літературознавства. Статті історичного блоку розкривають актуальні проблеми історії та археології від найдавніших часів до сьогодення. Дослідження з літературознавства зосереджено довкола аналізу творчості І. Франка. Окрему увагу приділено колегам-ювілярам – Іванові Патеру та Петрові Шкраб’юку. Традиційно збірник містить рубрику «Огляди та рецензії».

ЗМІСТ

Повний текст
Завантажити оригінал
DOI of the journal: 10.33402/ukr.2023
DOI of the volume: 10.33402/ukr.2023-38

Ukraine: Cultural Heritage, National Consciousness, Statehood / Ed. Ihor Soliar; NAS of Ukraine, I. Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies. Lviv, 2023. Vol. 38. 330 p.

The collection unites studies in history, archaeology and literary studies. Articles of the historical section reveal current issues in the history of Ukraine. Research in literary studies focuses on the analysis of works by Ivan Franko. Special attention is paid to our colleagues, Ivan Pater and Petro Shkrabiuk, who are celebrating their jubilees. Traditionally, the collection contains a section «Reviews».

CONTENTS

Оголошення:
Новини:

Вічна пам'ять!

Колектив Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України висловлює щирі співчуття рідним і близьким із приводу непоправної втрати – смерті багаторічної працівниці Інституту Дарії КЛИМ. Нехай добрий, світлий спомин про Неї назавжди залишиться у серцях усіх, хто її знав, любив та шанував! Світла і вічна пам'ять...

Ростислав Вацеба представив доповідь на щорічному Міжнародному медієвістичному конгресі у Лідсі

1–4 липня 2024 року на базі Інституту медієвістичних студій Лідського університету (Велика Британія) відбувся черговий щорічний Міжнародний медієвістичний конгрес (Leeds International Medieval Congress 2024). Цьогоріч науковий форум був присвячений осмисленню проблематики «кризи» в усіх можливих аспектах цього поняття і зібрав понад 2700 вчених з усього світу. Серед понад двох тисяч доповідей учасники мали можливість заслухати виступ молодшого наукового співробітника відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, к.і.н. Ростислава Вацеби, котрий представив свої напрацювання у дослідженні демографічних та культурних наслідків кліматичної кризи пізньоантичного малого льодовикового періоду (536–560 рр.) на сході Європи.