Ільницький Данило Ярославович

науковий співробітник, кандидат філологічних наук

Народився 7 вересня 1986 року у м. Львові. Навчався у спеціалізованій середній загальноосвітній школі № 28 з поглибленим вивченням німецької мови м. Львова (1993-2003). 

Відвідував заняття з української мови і літератури, англійської і польської мов у Львівській обласній Малій академії наук (2000-2003). У секції української літератури розпочав наукову діяльність, зокрема досліджував літературно-критичні і літературознавчі праці С. Гординського та Б. І. Антонича. Дійсний член МАН (2003).

У 2003-2008 рр. був студентом філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (спеціальність «українська мова та література»), додатково навчався за спеціальністю «світова література» (2005-2008). Співзасновник, член редакційної колегії та автор факультетської студентської газети «Ярослов» (2004-2006). Магістр філології (2008).

Навчався в аспірантурі кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства ЛНУ імені Івана Франка (2008-2011), працював над дисертацією "Теоретичні аспекти мистецького світогляду Богдана Ігоря Антонича" (науковий керівник - кандидат філологічних наук, доцент Марія Зубрицька), яку захистив у 2013 р. в Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України.

Упродовж 2007-2009 за сумісництвом працював керівником гуртка української літератури у Львівській обласній МАН, а також кілька місяців – молодшим науковим співробітником Центру гуманітарних досліджень ЛНУ імені Івана Франка. У 2012 р. працював на посаді провідного спеціаліста Інституту франкознавства ЛНУ імені Івана Франка.

Упродовж 2013-2016 рр. працював на посаді молодшого наукового співробітника відділу української літератури Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Від 2017 р. – науковий співробітник відділу.

Упродовж 2017-2018 рр. був старшим науковим співробітником Дому Франка – Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка (за сумісництвом).

Від вересня 2018 р. – старший викладач кафедри філології Українського католицького університету. В Інституті українознавства ім. І. Крип'якевича продовжує працю за сумісництвом.

Упродовж 2014-2018 рр. був головою Ради молодих вчених Інституту. Від 29 травня 2018 р. – заступник голови Ради.

Проблематика наукових досліджень і сфера наукових зацікавлень: історія української літератури ХХ століття; українська література і теоретико-літературознавчий дискурс міжвоєнного періоду в Галичині; художня та інтелектуальна творчість Богдана Ігоря Антонича, текстологічні аспекти дослідження його доробку; франкознавство, зокрема рецепція Івана Франка у міжвоєнний період; психологія художньої творчості; методологічні пошуки світової літературознавчої думки ХХ століття.

Публікації останніх років

Статті:

Упорядкування:

  • Антонич Б. І. Вибрані твори / Упорядник Данило Ільницький; Передмова Данила Ільницького та Ірини Старовойт. – Київ: Смолоскип, 2012. – 872 с.
  • Муза і чин Остапа Луцького / Упорядники: Василь Деревінський, Данило Ільницький, Петро Ляшкевич, Надія Мориквас. – Київ: Смолоскип, 2016. – 936 с.; іл.

Пов'язані публікації

Вибрані твори Богдана Ігоря Антонича
Муза і чин Остапа Луцького
Оголошення:
Новини:

IV наукова конференція "Українсько-польські відносини у контексті суспільно-політичних і етнокультурних процесів у Центрально-Східній Європі (ХХ - поч. ХХІ ст.)"

21 травня 2019 року  Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України організовує IV наукову конференцію "Українсько-польські відносини у контексті суспільно-політичних і етнокультурних процесів у Центрально-Східній Європі (ХХ - поч. ХХІ ст.)"

Оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу української літератури

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу української літератури 

Видання:

Словник української мови ХVІ – першої половини ХVІІ ст. Випуск 17