Артимишин Павло Іванович

науковий співробітник, кандидат історичних наук

Народився 6 липня 1992 року у м. Львові. У 1999–2009 рр. навчався у Львівському НВК міжнародних відносин ім. В. Стуса. Упродовж 2009 – 2014 рр. був студентом історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (диплом маґістра історії, викладача історії з відзнакою).

Упродовж 2014-2017 рр. – аспірант відділу новітньої історії Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Працював над дисертацією «Суспільно-політичні процеси у Російській Федерації та російсько-українські відносини в українській громадській думці (2000–2012)» (науковий керівник – доктор історичних наук Ігор Соляр), яку захистив у березні 2018 р.

Від 1 листопада 2017 р. по 31 березня 2021 р. – молодший науковий співробітник, з 1 квітня 2021 р. – науковий співробітник відділу нової історії України Інституту.

З жовтня 2018 р. - науковий співробітник Інституту релігієзнавства - філії Львівського музею історії релігії (за сумісництвом).

З грудня 2017 р. - дослідник-волонтер проєкту "Локальна історія" (за сумісництвом).

Від 29 травня 2018 р. – голова Ради молодих вчених Інституту.

Випускник XXVIII Східної літньої школи Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету (липень, 2018).

Сфера наукових зацікавлень: русистика, історія України та Росії рубежа XX – XXI ст., розвиток українсько-російських відносин у XXI ст., проблематика національної ідентичності та історичної пам’яті, історія СРСР, історія Львова.

Адреса електронної пошти (e-mail) для листувань: p.artymyshyn[at]gmail.com

Web of Science ResearcherID AAA-2403-2022

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7501-797X

Список наукових праць

Автореферат:

Суспільно-політичні процеси у Російській Федерації та російсько-українські відносини в українській громадській думці (2000-2012): автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук / Павло Іванович Артимишин ; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, Інститут народознавства. Львів: [б.в.], 2018. 20 с.

Аналітична доповідь

Артимишин П. І. “Ідеологема «Русского міра»: виникнення, генеза, сприйняття в Україні»: аналіт. доп. / П. І. Артимишин, О. А. Костюк. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2019. 84 с. (у співавторстві з О. А. Костюком).

Статті та розділи в колективних монографіях

Статус ОРДЛО в суспільно-політичній думці України (2014–2020). Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). Warszawa, 2020. № 57. Сz. 5. S. 12–21. (у співавторстві із Підшибякіним С. В.)

«Газові війни» Російської Федерації та України 2006 та 2009 років: візії української суспільно-політичної думки. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / гол. ред. Ігор Соляр; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2019. Вип. 32. С. 149–174. 

Від «Малоросії» до «Новоросії». Критика. 2019. Ч. 1–2. (255–256). С. 10–21.

Російсько-грузинський конфлікт 2008 р. у медійному дискурсі України. Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Збірник статей. Вип. 23. Київ: Інститут історії України НАН України, 2018. С. 262–280. 

Від освіти формальної до неформальної: випадок російської громади Львова // Освіта національних меншин в Україні: історичні традиції, правові засади, сучасні виклики (XX – початок XXI століть): монографія / [відп. ред. І. Соляр; упоряд. М. Романюк]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2018. Кн. 1. С. 420–432.

Від Тузли до Харківських угод: російсько-українські конфлікти 2000-х років у візіях експертних середовищ та суспільних уявленнях в Україні. Взаємодія інституцій держави та громадянського суспільства в Україні: західні землі (кінець XIX – початок XXI ст.): колективна монографія / [відп. ред. І. Соляр]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2017. С. 83–93.

Помаранчева революція в Україні та Росія (до питання наявності російського чинника під час українських президентських виборів 2004 року). З історії західноукраїнських земель / [гол. редколегії Микола Литвин]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2016–2017. Вип. 12–13. С. 179–200. 

“Мы все русские, а не россияне”: основні світоглядні візії російської громади західноукраїнського реґіону (за матеріалами газети "Русский вестник"). Український історичний збірник. Київ, 2017. Вип. 19. С. 300–312.

Ідея “окремішності” Донбасу та Криму у проросійській публіцистиці сучасної України.  Між війною і соборністю. Соціокультурна інтеграція та адаптація переселенців з Донбасу та Криму. Західноукраїнський вектор: монографія / відп. ред. М. Литвин. Львів, 2017. С. 194–226.

Формування режиму Володимира Путіна у Російській Федерації у 2000–2008 роках: українське бачення. Вісник НТШ. Львів, 2017. Ч. 58. С. 3–9.

Образ Росії періоду 1940–2010-х років на сторінках сучасних шкільних підручників з історії (2000–2012). Міждисциплінарні гуманітарні студії. Серія: історичні науки. Київ, 2017. Вип. 3. С. 217–226.

Відставка Бориса Єльцина та початок президентства Володимира Путіна: відгуки в Україні. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). Warszawa, 2016. № 10. Сz. 3. S. 33–39.

Політика “рівновіддалення” олігархів у Росії: реакція української публіцистики. Гілея: науковий вісник. Київ, 2016. Вип. 112 (№ 9). С. 87–92.

Трагедії “Норд-Осту” та Беслану в Росії: реакція українських політиків і журналістів. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія "Історичні науки". Луцьк, 2016. №13 (338). С. 116–121.

Початок Другої військової кампанії у Чечні: бачення політичного та медійного середовищ в Україні. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. Вип. 2. Ч. 1. С. 141–147.

Образ Росії та росіян на сторінках сучасних українських підручників з історії (2000–2012 рр.). Новітня доба. Львів, 2014. Вип. 2. С. 76–97.

Львів серед інших радянських міст: компаративні студії. Дні науки історичного факультету, присвячені 180–річчю заснування Київського університету: матеріали VII Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. У 2 т. / Редкол.: чл. – кор. НАНУ, проф. В. Ф. Колесник (голова), доц. О. Ю. Комаренко (заст. голови), Є. С. Брайлян (відп. Редактор). Київ: Логос, 2014. Т. 1. С. 256–261.

Оголошення:
Новини:

Молодший науковий співробітник Інституту Юлія Артимишин виступила на засіданні Президії НАН України 28 грудня 2022 р.

28 грудня 2022 р. під час засідання Президії НАН України молодший науковий співробітник Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (Львів), кандидат історичних наук Юлія Артимишин презентувала доповідь "Депортаційні акції 1940-х років у національній пам’яті українців: стан та перспективи досліджень".

Вічна пам'ять Герою!

Колектив Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України висловлює співчуття аспірантці відділу новітньої історії Василині Зайцевій з приводу загибелі на війні її чоловіка Сергія.
Видання:

Хібеба Наталія. Бойківське весілля в текстах: обряд і слово