Гудь Богдан Васильович

старший науковий співробітник, доктор історичних наук

Народився 30 квітня 1956 р. у с. Літятин Бережанського (тепер – Тернопільського) району Тернопільської області.

У 1978 р. закінчив історичний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка.

В Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України працює від 2019 р.

Наукові зацікавлення: українсько-польські відносини ХІХ–ХХІ ст.

Статті в наукових виданнях

Polacy i Ukraińcy w walce o niepodległość. Sojusz Piłsudski-Petlura. Muzeum archeologiczno-historyczny w Głogowie. Głogowskie zeszyty naukowe. 10. Głogow, 2019. S. 33–41.

Ad vocem. Przegląd geopolityczny (Geopolitical Review). Krakow, 2019. T. 28. S. 180–184.

Wrzesień 1939 r. w Galicji Wschodniej i na Wołyniu. Między sąsiadami. Wojna obronna Rzeczypospolitej w 1939 r.: konferencja naukowa w związku z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej zorganizowana przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie. Głogow, 2019. S. 29–35.

Українсько-польський кордон: історія, сучасність, перспективи. Польсько-українське пограниччя: етнополітичні, мовні та релігійні критерії самоідентифікації населення: колект. моногр. / відп. ред. І. Патер, упоряд.: О. Муравський, М. Романюк; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2019. С. 125–136.

Вступ України до Європейського Союзу та НАТО: соціологічний вимір. Ідея Європи в суспільному дискурсі сучасної України: колект. моногр. / відп. ред. І. Соляр, упоряд.: О. Муравський, М. Романюк; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2019. С. 67–76 (співавт. О. Муравський).

Енциклопедичні статті

Світова історія XX–XXI століть. Енциклопедичний словник. 2-ге вид. Львів, 2019 [статті: Бартель

Казимір. С. 93; Галлер Юзеф. С. 232; Ґрабський Владислав. С. 293; Дмовський Роман. С. 328;

Миколайчик Станіслав. С. 697; Мосцицький Іґнацій. С. 719; Ридз-Сміґли Едвард. С. 899].

Оголошення:
Новини:

Конкурс для проведення прийому до аспірантури

В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію магістра, рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти на навчання в аспірантурі.

Вічна пам'ять !

27 червня 2022 р. на 71-му році життя відійшов у вічність доктор історичних наук, професор  Богдан Зіновійович Якимович.
Видання:

Войтович Л. Княжа доба на Русі (837–1492). Т. 1. Становлення імперії Русь (837–1054).