Павлів Дмитро Юліанович

молодший науковий співробітник,

Народився 17 листопада 1956 р. в м. Городище Черкаської обл.

1981 року закінчив історичний факультет Львівського університету.

В Інституті від 1974 р.: старший лаборант (1974–1984), молодший науковий співробітник відділу археології (від 1984).

Член редколегії збірників “Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині”, “Стільський град”.

Член Спілки археологів України. Член НТШ.

Автор 170 публікацій, зокрема співавтор 12 колективних монографій, 5 із яких видано за кордоном, співавтор навчального посібника “Історія України” (чотири видання) та статей, опублікованих українською, польською, російською, англійською та німецькою мовами.

Наукові зацікавлення: доба бронзи і раннього заліза Заходу України, історія археології, відкриття різночасових пам’яток археології Верхньої Наддністрянщини та Західної Волині.

 

Участь в археологічних експедиціях

Участь у роботі (з 1974 р. по 2018 р.) більш, аніж 200 археологічних експедицій. Керував роботою 35 експедицій.

Найважливіші експедиції.

1974–1980 – Дністерська рятівна новобудівна експедиція. Дослідження різночасових пам’яток, в основному мегапоселення чорноліської культури поблизу с. Непоротів Сокирянського р-ну Чернівецької обл. в зоні затоплення водосховищем Дністрянської ГЕС (заступник керівника експедиції).

1980–1985 – Прикарпатська археологічна експедиція. Дослідження солеварних комплексів доби бронзи і раннього заліза в Надвірнянському і Косівському р-нах Івано-Франківської обл. (заступник керівника експедиції).

1980–1986 – Сокальська рятівна експедиція. Дослідження могильника ульвівецько-рованцівського типу кінця доби бронзи поблизу с. Тяглів Сокальського р-ну Львівської обл. (керівник експедиції).

1983–Сокальська археологічна експедиція. Дослідження поселення пізньобронзової і ранньозалізної доби поблизу с. Ульвівок Сокальського р-ну Львівської обл. (керівник експедиції).

1986–1990 – Волинська археологічна експедиція. Дослідження могильника ульвівецько-рованцівського типу кінця доби бронзи, поселення поморської культури та княжої доби поблизу с. Рованці Луцького р-ну Волинської обл. (керівник експедиції).

1987–Сокальська археологічна експедиція. Розвідки і розкопки пам’яток ранньозалізної і княжої доби в зоні меліоративних робіт поблизу с. Рекленець Сокальського р-ну Львівської обл. (керівник експедиції).

1991 – Володимир-Волинська археологічна експедиція. Дослідження різночасових пам’яток поблизу с. Хобултова (керівник загону).

1992 – Львівська міська археологічна експедиція. Рятівні розкопки на місці будови готелю “Золотий лев” (учасник досліджень).

1992 – Тернопільська розвідкова експедиція. Обстеження в зоні будови газопроводу в Козівському, Теребовлянському, Збаразькому р-нах.

1992 – Бродівська розвідкова експедиція. Обстеження в зоні будови газопроводу в Бродівському та Золочівському р-нах Львівської обл.

1993 – Західнобузька розвідкова експедиція. Обстеження над р. Бугом між селами Ромош і Старгород Сокальського р-ну Львівської обл.

1995 – Українсько-польська археологічна експедиція. Дослідження поселення і поховання к-ри шнурової кераміки поблизу с. Сіде Самбірського р-ну Львівської обл. (учасник досліджень).

1996–2004 – Розвідкові експедиції для виявлення та обстеження курганних некрополів Верхньої Наддністрянщини (керівник робіт).

1997–1999 – Розвідкові дослідження українсько-польської експедиції на території України та Польщі у верхів’ях Сяну та Дністра (учасник досліджень).

1999 – Українсько-польська археологічна експедиція. Дослідження кургану культури шнурової кераміки поблизу с. Биків Дрогобицького р-ну Львівської обл. (учасник досліджень).

2000–2001 – Українсько-польська археологічна експедиція. Дослідження курганного могильника культури шнурової кераміки поблизу с. Нижні Гаї Дрогобицького р-ну Львівської обл. (керівник експедиції).

2000 – Розвідкова експедиція для обстеження місця будови автомагістралі Краковець-Львів.

2002–2006 – Українсько-польська археологічна експедиція. Дослідження кургану ранньоскитського часу, курганів культури шнурової кераміки, могильника межановіцької культури, поселення і поховань тщінецької культури, укріпленої садиби культури Гава-Голігради поблизу с. Биків Дрогобицького р-ну Львівської обл (керівник експедиції).

2003–2005 – Яворівська рятівна археологічна експедиція. Дослідження пам’яток межановіцької, тщинецької, черепинсько-лагодівської, пшеворської, черняхівської культур, поселень ранньосередньовічного часу на місці будови автомагістралі Краковець-Львів (заступник керівника експедиції).

2006–2012 – Українсько-польська експедиція. Інтердисциплінарне археологічно-природниче вивчення пам’яток археології у міжріччі Дністра та Лімниці (учасник досліджень).

2009 – Прикарпатська розвідкова археологічна експедиція. Розвідкові обстеження курганів Карпатського підгір’я (керівник експедиції).

2010 – Долинська археологічна експедиція. Дослідження кургану біля с. Підліски Долинського району Івано-Франківщини (керівник експедиції).

2010 – Жовківська рятівна госпдоговірна експедиція. Дослідження багатошарової пам’ятки археології Любеля ІІІ (заступник керівника робіт).

2011 – Львівська розвідкова археологічна експедиція. Обстеження 120 кв. км території Городоцького району Львівської області. Виявлено 71 пам’ятку археології, в т.ч. 37 поселень, 25 курганних могильників (36 курганів), одне городище та 8 місцезнаходжень археологічних артефактів (заступник керівника робіт).

2011–2014 – Археологічна розвідкова експедиція НДЦ “РАС” Ін-ту археології НАН України в рамках проекту “Археологічний кадастр України. Львівська обл.” Суцільне обстеження басейну р. Вишня (учасник досліджень).

2014 – Мостиська археологічна експедиція НДЦ “РАС” Ін-ту археології НАНУ. Розкопки багатошарових пам’яток в басейні р. Вишні (в рамках міжнародного українсько-польського  проєкту “Культурно-поселенські зміни в басейні річки Вишні в епоху бронзи і за доби раннього заліза в контексті змін доісторичної і ранньосередньовічної ойкумени / Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahistorycznej i wczesnośredniowiecznej ekumeny” (керівник докт. габ., проф. С. Чопек, Жешівський університет) (учасник досліджень).

2018 – Археологічна розвідкова експедиція НДЦ “РАС” Ін-ту археології НАН України в рамках проекту “Археологічний кадастр України. Львівська обл.” Суцільне обстеження басейну р. Стривігор (учасник досліджень).

 

Участь у міжнародних наукових проєктах

Співкерівник і учасник 10 міжнародних (українсько-польських) наукових проєктів (1995–2018).

2003–2006 – «Природне середовище і людина на підкарпатських височинах Верхнього Дністра від неоліту до ранньосередньовічного періоду / Environment and Man at the Carpathian Foreland in the Upper Dnister catchment from Neolithic to Early Mediaeval period» (керівники Я. Махнік (Ін-тут археології та етнології ПАН, Польська Академія наук і мистецтв), Х. Гармата (Ін-тут ботаніки ПАН), Л. Старкель (Ін-тут географії ПАН);

2005–2006 - Видавничий науковий проєкт “Ранньозалізна доба в Українських і Польських Карпатах”. (керівник докт. габ., проф. Я. Хохоровський, Ін тут археології Ягеллонського університету, співкерівник проєкту);

2010–2013 – «Природне середовище і людина на пограниччі географічних зон та рубежів археологічних культур Центральної і Південно-Східної Європи доби неоліту і пізніших епох у міжріччі Дністра та Лімниці / Środowisko przyrodnicze i człowiek na pograniczu stref geograficznych i rubieży kultur środkowo-i południowo-wschodnio-europejskich w widłach Dniestru i Łomnicy w dobie neolitu i epok późniejszych» (керівник докт. габ., проф. Х. Гармата, Ін-тут ботаніки ПАН);

2014–2016 – “Багатошарові пам’ятки археології у Бикові поблизу Дрогобича / Wielokulturowe stanowiska archeologiczne w Bykowie koło Drohobycza” (керівник докт. габ., проф. С. Чопек, Жешівський університет, співкерівник з української сторони);

2013–2018 – «Культурно-поселенські зміни в басейні річки Вишні в епоху бронзи і за доби раннього заліза в контексті змін доісторичної і ранньосередньовічної ойкумени / Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahistorycznej i wczesnośredniowiecznej ekumeny» (керівник докт. габ., проф. С. Чопек, Жешівський університет).

 

Стипендії

1991 – Стипендія Міністерства науки Республіки Австрія.

1993 – Стипендія Фонду ім. Стефана Баторія Республіки Польщі.


Нагороди

1996 – нагорода “Золотий знак” Австрійського Чорного Хреста

2001 – Почесна грамота ЗНЦ НАН України

2018 – Грамота Відділення історії, філософії та права НАН України

 

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=yIro5fwAAAAJ

Е-mail: datamitra@gmail.com

 

Основні наукові праці

Колективні монографії

·       Environment and Man at the Carpathian Foreland in the Upper Dnister catchment from Neolithic to Early Mediaeval period / ed. K. Harmatowa, J. Machnik and L. Starkel. Kraków, 2006, 263 s.

·       Machnik J., Pawliw D., Petehyrycz W. Prahistoryczne kurhany (III tys. przed Chr.) we wsi Haji Nyżni koło Drohobycza w prawym dorzeczu górnego Dniestru / Стародавні кургани (ІІІ тис. до Р. Х.) у селі Гаї Нижні біля Дрогобича на правобережжі верхнього Дністра, Польська академія науки і мистецтв, Комісія праісторії Карпат, Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, Kraków / Краків, 2011. 216 s.

·       Natural Environment and Man on the upper Dnister-Region of the Halyč-Bukačivci Basin – in Prehistory and early mediaeval Period / Природне середовище і людина у Верхній Наддністрянщині в районі Галицько-Букачівської улоговини в доісторичних часах і ранньому середньовіччі. Prace Komisji Рrehistorii Karpat PAU / red. K.Harmatowa, J. Machnik, M.Rybicka. Т. VI., Kraków, 2013. 349 s

·       Старожитності Рогатинщини. Львів: Тріада плюс, 2015. 272 c.

·       Czopek S., Machnik J., Pasterkiewicz W., Pawliw D., Petehyrycz W. Wielokulturowe stanowiska archeologiczne w Bykowie koło Drohobycza / Махнік Я., Павлів Д., Пастеркєвіч В., Петегирич В., Чопек С. Багатошарові пам’ятки археології у Бикові поблизу Дрогобича, Польська академія науки і мистецтв, Комісія преісторії Карпат, Національна академія наук України, Інститут українознав-ства ім. І. Крип’якевича, Krakόw, 2016. 599 с.

·       Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahisto-rycznej i wczesnohistorycznej ekumeny / Культурно-поселенські зміни в басейні річки Вишні в епоху бронзи і за доби раннього заліза в контексті змін доісторичної і ранньосередньовічної ойкумени / red. S. Czopek, Rzeszów–Жешів 2018, 705 s.

Підручники

·       Історія України. Вид. 3-тє, Вид. 4-те, Львів: Світ, 2002, 2003. 488с.

Статті

·       Археолог Олег Кандиба, Волино-Подільські археологічні студії. Львів 2000, № 2, с. 18–28.

·       2.Prahistoryczne kurhany na Podkarpackich wysoczyznach górnego Dniestru, 150 latMuzeumArcheologicznegowKrakowie, Kraków 2000, s. 185–207 [співавт.: Р. Грибович, Я. Махнік, В. Петегирич].

·       Кургани крайнього заходу Подільської височини, Записки НТШ. 2002, т. 244, с. 481–505 [співавт.: Я. Махнік, В. Петегирич, І. Принада].

·       Курганне поховання ранньоскитського часу у верхів’ях Дністра, Epokabrązuiwczesnaepoka źelazawKarpatachPolskich, Krosno 2003, s. 531–548 [співавт.: Я. Махнік, В. Петегирич].

·       Тяглівський могильник. До прадавньої історії Белза та його околиць, Белз і Белзька земля. Науковий збірник, Белз 2004, Вип. 1, с. 41–51.

·       Археологія Бойківщини : нові відкриття, Бойківщина. Науковий збірник, Дрогобич–Трускавець, 2004, т. 2, С. 40–69 [співавт.: В. Петегирич].

·       Скарб із с. Руда та деякі аспекти культової практики у гальштатський період на заході України, Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині, 2005, вип. 9, с. 257–272.

·       Поселення Х–ХІ ст. біля с. Черчика на Яворівщині, Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині, 2005, вип. 9, с. 280–296 [співавт.: В. Петегирич, І. Принадa].

·       Z badań nad najdawniejszymi dziejami rejonu Drohobycza, Drohobycz miasto wielu kultur, Rzeszów, 2005, s. 9–59 [співавт.: Я. Махнік, В. Петегирич].

·       Пам’ятки кінця доби бронзи – початку ранньозалізної доби із с. Ульвівок на Сокальщині, Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині, 2006, вип. 10, с. 154–165.

·       Перша муза Олега Кандиби, Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині, 2007, вип. 11, с. 11–24.

·       Wspólne polsko-ukraińskie badania nad pradziejami dorzecza górnego Dniestru / Gemeinschaftliche polnisch-ukrainische forschungen zur vorgeschichte des oberen Dnjestrgebietes, U żródeł Europy ŚrodkowoWschodniej : pograniczepolskoukraińskiewperspektywiebadań archeologicznych / FrűhzeitOstmitteleuropas : DaspolnischukrainischeGrenzgebietausarchäologischerPerspektive, Rzeszów 2007, s. 11–33 [співавт.: Я. Махнік, В. Петегирич].

·       Ульвівецькі келихи, Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині, 2008, вип. 12, с. 62–102.

·       Доісторична пастуша будівля – “стая” з Добростан, Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині, 2009, вип. 13, с. 102–111 [співавт.: В. Петегирич].

·       Кургани центральної частини Сянсько-Дністрянської височини, Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині, 2009, вип. 13, с. 198–214 [співав. Я. Махнік, В. Петегирич].

·       Унікальне поховання ранньоскитського часу на Дрогобицькому Підгір’ї, Фортеця. Збірник заповідника “Тустань” на пошану Михайла Рожка, Львів 2009, кн. 1, с. 179–191 [співавт.: Я. Махнік, В. Петегирич].

·       Унікальне поховання поморської культури поблизу с. Заставне на Львівщині, Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині, 2010, вип. 14, с. 258–272 [співавт.: Т. Милян, О. Осаульчук].

·       Лука (Войнилівська) і кургани Войнилівської височини: штрих з життя та наукової діяльності професора Яна Махніка, Menteetrutro. StudiaarchaeologicalJoanniMachnikvirodoctissimooctogesimovitaeannoabamicis, collegesetdiscipulisoblate, Ressoviae 2010, s. 235–245 [співавт.: В. Петегирич].

·       Поселення ранньозалізного часу біля с. Хрінники на Волині, Археологія і давня історія України, вип. 2. Археологія Правобережної України, Київ 2010, с. 71–95 [співавт.: Д. Козак].

·       Нові знахідки зброї ранньогальштатського часу з Прикарпаття, Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині, 2011, вип. 15, с. 385–391.

·       Стародавні кургани у міжріччі Вишні і Стривігору Сянсько-Дністровської височини, KurhanyiobrządekpogrzebowywIVIItysięcleciup.n.e., Kraków 2011, s. 295–313 [співавт.: В. Петегирич].

·       Горизонт ранньозалізного часу пам’ятки Грушів ІІ на Львівщині, Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині, 2011, вип. 15, с. 299–319 [співавт.: Н. Войцещук].

·       Кургани на Войнилівській височині у міжріччі Сивки та Лімниці, Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині, 2012, вип. 16, с. 283–306 [співавт.: Ян Махнік, В. Петегирич].

·       Курганний могильник культури шнурової кераміки в Гаях Нижніх на Дрогобицькій височині, Фортеця: збірник заповідника Тустань, Львів 2012, кн. 2, с. 296–326 [співавт.: Ян Махнік, В. Петегирич].

·       Дослідження пам’яток княжої доби на Малому Поліссі Львівщини і питання локалізації “Белзьких полів”, Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині, 2013, вип. 17, с. 193–222 [співавт.: В. Петегирич].

·       Українсько-польська археологічна експедиція: наукові здобутки і перспективи, Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині, 2015, вип. 19, с. 323–347 [співавт.: В. Петегирич, Я. Махнік].

·       New discoveries of arrowheads of Skythian type from Polish-Ukrainian borderland (San, Bug and upper Dniester drainage basin), Acta archaeologica Carpathika, vol. L, 2015, p. 191–216. [співавт.: С. Чопек, К. Трибала-Завісляк, Н. Войцещук].

·       Кургани Бібрсько-Стільського горбогір’я як об’єкти наукової, пам’яткоохоронної та туристичної зацікавленості // Стільський град. – 2017. – Вип. 1. – С. 102–124 [співавт. В. Петегирич].

·       “Rysował na miejscu”. Львівські матеріали перших досліджень пам’ятки Злота в Польщі, Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині, 2017, вип. 21, с. 159–166.

·       Стародавні кургани Жидачівщини в системі курганних некрополів Верхньої Наддністрянщини // Жидачівщина. Збірник матеріалів конференції “Жидачівські читання”. Вип. 1. – Львів; Жидачів, 2018. – С. 6–16 [співавт. В. Петегирич].

·       Розкопки кургану “Могила Святослава” у Карпатах, Фортеця: збірник заповідника Тустань, Львів 2018, кн. 3, с. 94–116 [співавт. В. Петегирич].

·       Особливі форми кераміки з могильників ульвівецько-рованцівського типу, Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині, 2018, вип. 22, с. 111–122.

·       Нововідкриті пам’ятки археології у басейні ріки Стривігор, Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині, 2018, вип. 22, с. 341–355 [співавт. Н. Войцещук, В. Петегирич].

Оголошення:
Новини:

Російсько-українська війна в польському й українському дискурсах

13 березня 2023 року у Львові презентовано Спеціальний рапорт Еміграційної платформи ЕВЛ та Студіум Східної Європи Варшавського університету "Воєнні біженці з України. Рік в Польщі". У презентації взяли участь науковці відділу "Центр дослідження українсько-польських відносин" Інституту українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. Дискусію викликало неточне формулювання терміна "воєнні біженці", а також відсутність у проєкті будь-яких згадок про історичну спадщину нинішніх переселень. Результати досліджень польських та українських науковців буде опубліковано у фаховому виданні Інституту "Україна-Польща: історична спадщина, суспільна свідомість".

Допомога історикам Малої академії наук

5 березня 2023 р. відбувся обласний тур Всеукраїнського конкурсу членів МАН, на якому найкращих молодих істориків відзначено грамотами дирекції Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. Член журі, завідувач відділу "Центр дослідження українсько-польських відносин" Інституту, проф. Микола Литвин розповів молодим дослідникам та педагогам області про традиції Інституту і заохотив молодих науковців після завершення вищих навчальних закладів вступати до аспірантури Інституту.
Видання:

Гупало Віра. Бернардинський монастир у Дубні та фунеральна культура волинської шляхти в XVII – першій половині ХІХ століття ( за матеріалами археологічних досліджень)