Посівнич Микола Романович

старший науковий співробітник, кандидат історичних наук

Народився 2 грудня 1980 р. у с. Вощанці Самбірського району Львівської області.

У 1998 р. закінчив Градівську СШ Городоцького району. У 2003 р. з відзнакою закінчив магістратуру історичного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка.

В Інституті від 2003 року: молодший (2003–2014), науковий (2014–2019), старший науковий співробітник (2019 і дотепер) відділу новітньої історії.

Від 14.11.2002 р. працює науковим співробітником у відділі визвольних змагань Львівського історичного музею та в Музеї ген.-хор. УПА Романа Шухевича.

У 2002 р. виступив одним із засновників Центру досліджень визвольного руху (Львів). З 2001 співпрацює з “Літописом УПА”. У 2004 обраний заступником президента благодійного фонду “Літопису УПА” ім. Володимира Макара, а з травня 2005 – президент фонду.

Член редколегії наукового збірника «Український визвольний рух» (№ 1-3), редакційної ради «Літопис УПА. Нова серія» (з 2010 р.), редколегії наукового видання «Дмитро Донцов. Вибрані твори: у 10 томах», Відповідальний редактор Літопису УПА (2017-18 рр.).

Наукові зацікавлення: український визвольний рух ХХ ст.

Автор 8 монографії (дві у співавторстві), упорядник і редактор 22 книг, календаря Літопису УПА на 2004-18 рр. та про Степана Бандеру на 2009 рік, автор 6 брошур і понад 165 статей. Учасник 57 наукових конференції і круглих столів.

Нагороди

-        ювілейні грамоти, відзнаки і медалі за заслуги в національно-визвольній боротьбі, утвердженні і розбудові української держави від різних обласних рад, громадських установ і організації

-        Лауреат Обласної премії імені Героя України Степана Бандери ЛОР в номінації «Політична діяльність» у 2013 р.

-        Відзнака Львівського міського голови «100-річчя ЗУНР»

-        Орден «За заслуги» III ступеня.

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=s7MBaBkAAAAJ

https://orcid.org/0000-0001-5555-0753

posiv@yahoo.com 

Основні наукові праці

Монографії

·                 Посівнич М. Нескорений командир. Вид. 2-ге. (Серія «Події і люди». Кн. 1). – Торонто – Львів: В-во «Літопис УПА», 2008. – 79 с., iл.

·          Посівнич М. Степан Бандера – життя, присвячене свободі. (Серія «Події і люди». Кн. 3). – Торонто – Львів: В-во «Літопис УПА», 2008. – 112 с., iл.

·                 Посівнич М. Воєнно-політична діяльність ОУН в 1929-1939 рр. / Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, ЦДВР. – Львів, 2010. – 368 с., іл.

·                 Посівнич М. Життя на тлі історії ОУН: Білас і Данилишин. – Львів, 2012. – 172 с., іл.

·                 Посівнич М., Брелюс В. Нарис життя Дарії Ребет – “Орлян”. (Серія «Події і люди». Кн. 26). – Торонто – Львів: В-во «Літопис УПА», 2013. – 112 с., iл.

·                 Лепісевич П., Посівнич М. Національні сили в розбудові державності Карпатської України в 1938–1939 роках / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів: «БОНА», 2014. – 192 с., 8 с. іл.

·                 Посівнич М. Степан Бандера. «Українці. Історія нескорених». – Харків: Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 256 с.

·                 Посівнич М. Степан Бандера. «Славні стрияни. Книга 1». – Стрий: Щедрик, 2018. – 332 с.

Брошури

·          Дашкевич Я., Кук В., Бойко В., Посівнич М. Про генерала Тараса Чупринку (Романа Шухевича) / НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення. – Львів, 2006. – 32 с., iл.

·          Посівнич М. Нескорений командир. – Торонто – Львів: «Літопис УПА», 2007. – 64 С., iл.

·          Посівнич М. Роман Шухевич. (Стозiр’я. Б-ка укр. родини: Державні діячі. Дипломати. Військові діячі). – Київ: ТОВ «Атлант ЮЕмСi», 2007. – 64 с., iл.

·          Посівнич М. Білас і Данилишин. Життя на тлі історії ОУН. – Львів, 2009. – 64 с., іл. (Видання друге, 2010).

·                Посівнич М. Р. Воєнно-політична діяльність ОУН (1929-1939 рр.): Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.01 / Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Ін-т народознавства НАН України. – Львів, 2009. – 16 с.

Статті

·          Посівнич М. Ставлення ОУН до Польщі у міжвоєнний період // Український визвольний рух. – Львів, 2003. – Зб. 2. – С. 39-52.

·          Посівнич М. Військова доктрина ОУН 1929-1939 рр. // Українська Повстанська Армія у боротьбі проти тоталітарних режимів / Гол. ред. кол. Я. Ісаєвич, упор. і відп. ред. Ю. Сливка (Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 2004. – Вип. 11. – С. 92-100.

·          Посівнич М. Степан Бандера – Провідник Організації Українських Націоналістів // Воєнна історія. – Київ-Львів, 2010. – № 1 (49). – С. 7-21.

·          Посівнич М. Українська Національна Колонія в Манджурії у 1920–1945 рр. / Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог: НУ «Острозька академія», 2010. – Вип. 15. – С. 43-54.

·          Посівнич М. Архітектура українського резистансу: криївки та бункера в контексті підпільної діяльності ОУН і УПА в 1940–1950 роках // Українська Повстанська Армія інакше (в літературі, мистецтві, культурі) / Упор. А. Лукачова. – Прага: НБ ЧР – Слов'янська бібліотека, 2011. – С. 197-200.

·          Посівнич М. Полковник Михайло Колодзінський: воєнний теоретик і практик ОУН // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 22: Українська Повстанська Армія в контексті національно-визвольної боротьби народів Центрально-Східної Європи / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України / [Гол. редколегії М. Литвин; упор. М. Романюк, О. Стасюк]. – Львів, 2012. – С. 398-408.

·          Посівнич М. Український націоналістичний рух на Закарпатті та репресії угорської окупаційної влади у 1938-39 рр. // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Геноцид України у XX столітті: Україна під окупаційними режимами – історія та наслідки”, Львів, 25-26.03.2011 р. / [Редколегія: проф. Л. Сеник та інші; відп. за вип. М. Фіцуляк] / НУ “Львівська Політехніка”, Інститут літературознавчих студій ЛНУ ім. І. Франка, ВГО “Товариство Відродження Української Нації”. – Львів, 2013. – С. 171-179.

·          Посівнич М. Феномен Степана Бандери: від містики до політики // Бандерівські читання. Матеріали перших та других бандерівських читань / [Упор. Т. Бойко, Ю. Сиротюк]. Науково-дослідний інститут українознавства МОН України. – Київ – Івано-Франківськ, 2015. – С. 47-55.

·          Посівнич М. Закарпаття в концепціях ОУН у 1937-1938 рр. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Спецвипуск ІІ / [Гол. редколегії Л. Тимошенко, упор. і наук. ред. М. Галів, В. Ільницький]. – Дрогобич, 2015. – С. 173-178.

·          Посівнич М. Участь членів ОУН у Карпатської Січі // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 27: Ювілейний збірник на пошану Юрія Сливки / [Гол. редколегії М. Литвин, упор. і наук. ред. І. Соляр, відп. секретар М. Чебан]. НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2015. – С. 240-252.

·          Посівнич М. Жінка у проводі ОУН: Дарія Ребет – “Орлян” // “І слова стали чином живим...” Боротьба ОУН та УПА крізь призму людських доль та стосунків. Збірник біографічних нарисів / Відп. ред. О. Стасюк; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 2014. – С. 147-176.

·          Посівнич М. Особливості захисту адвокатами членів УВО-ОУН у 1921–1939 роках // Адвокатура України: історія та сучасність. Збірник мат. Всеукр. круглого столу на пошану адвоката, президента УНР в екзилі Степана Витвицького, 24.11.2015 р., м. Львів. – Київ, 2015. – С. 101-104.

·          Посівнич М. Організаційні, суспільні і воєнні аспекти «Будови держави від першого села» в державотворчих концепціях ОУН // Треті Бандерівські читання. «Візія Української держави в ідеології українського націоналізму»: збірник матеріалів (3 лютого 2016, м. Київ) / Упор. Т. Бойко, Б. Галайко, Ю. Сиротюк. – Київ – Івано-Франківськ: Науково-дослідний інститут українознавства МОН України, Недержавний аналітичний центр: «Українські студії стратегічних досліджень», 2016. – С. 139-150.

·          Посівнич М. Приватне життя Степана Бандери у 1940–1950 роках // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 30: Український визвольний рух ХХ століття / [Гол. редкол. М. Литвин, упор. і наук. ред. М. Романюк]. НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2017. – С. 236-243.

·          Посівнич М. Зовнішня політика ОУН в 1929-1939 рр. // Місія України та національні інтереси в глобалізованому світі: візія націоналістів. Збірник мат. V Бандерівських читань (9.02.2018, м. Київ) / Упор. Т. Бойко, Б. Галайко, Ю. Сиротюк. – Київ – Львів: Науково-дослідний інститут українознавства МОН України, Недержавний аналітичний центр «Українські студії стратегічних досліджень», 2018. – C. 87-122.

Список бібліографії у форматі pdf.

Оголошення:
Новини:

У Львові з'явиться вулиця Академіка Ярослава Ісаєвича

Депутати Львівської міської ради на засіданні у четвер, 18 серпня, перейменували 20 вулиць Львова.

Конкурс для проведення прийому до аспірантури

В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію магістра, рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти на навчання в аспірантурі.

Видання:

Войтович Л. Княжа доба на Русі (837–1492). Т. 1. Становлення імперії Русь (837–1054).