Александрович Володимир Степанович

провідний науковий співробітник, доктор історичних наук

Александрович Володимир Степанович (1956, с. Циків Буського р-ну Львівської обл.) - провідний співробітник відділу історії середніх віків.

Закінчив історичний факультет Львівського національного університету ім.І.Франка (1979).Кандидатська дисертація: "Малярі у суспільно-політичному та культурному житті України ХVI–ХVII століть (З досвіду вивчення письмових джерел до історії українського мистецтва)" (1995); докторська дисертація: "Західноукраїнські малярі XVI століття. Шляхи розвитку професійного середовища" (2001).

В Інституті від 1992 р.: історик-архівіст (1992), молодший науковий співробітник (1993), старший науковий співробітник (2003), з липня 2010 р. виконувач обов'язків завідувача відділу історії середніх віків, з січня 2011 – завідувач відділу історії середніх віків.

Сфера наукових зацікавлень: історія українського мистецтва і культури кінця Х–XVIIIстоліть.

Контактна інформаціяlvivabc@yahoo.com


Список основних наукових робіт:

Монографії, брошури, автореферати:

 1. Українське малярство ХIII–ХV ст. (Студії з історії українського мистецтва. Т. 1). – Львів, 1995. – 200 с.
 2. Львівські малярі кінця ХVI століття (Студії з історії українського мистецтва. – Т. 2). – Львів, 1998. 200 с.
 3. Мистецтво Галицько-Волинської держави. – Львів, 1999. 132 с.
 4. Західноукраїнські малярі XVI століття. Шляхи розвитку професійного середовища (Студії з історії українського мистецтва. – Т. 3). – Львів, 2000. 312 с.
 5. Західноукраїнські малярі XVI століття. Шляхи розвитку професійного середовища. Автореф. дис. ... докт.істор.наук. – Львів, 2001. – 32 с.
 6. Холмська ікона Богородиці (Історичні та культурологічні студії. – Т. 1). – Львів, 2001. 40 с.
 7. Інвентарі Олицького замку XVII–XVIII ст. / Зібрав і підготував до друку Володимир Александрович. – Луцьк, 2007. 276 с.  

Cтатті:

 • Київська іконографія початку XVII століття у переказі книжкової гравюри. Особливості "празникового" циклу ілюстрацій Анфологіону 1619 року // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник 2012 рік. – Львів, 2012. – Кн. 2. – С. 460-471.
 • Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича Національної академії наук України в 2011 р. Інформаційний бюлетень. – Львів, 2012 [Cтатті:] “Відділ історії середніх віків”. – С. 82–83 (без підп.); “Конференції до ювілею Львівського Успенського братства” – С. 90–93 (без підп.)
 • Nuncjusza Germanikusa markiza Malaspiny potwierdzenie przywileju arcybiskupa Jana Dymitra Solikowskiego z dnia 10 lipca 1596 roku dla bractwa i cechu malarzy katolickich we Lwowie z roku 1597 // Nuncjatura Apostolska w Rzeczypospolitej / Red. T. Chynczеwska-Hennel, K. Wiszowata-Walczak. – Białystok, 2011. – S. 157-167.
 • Фрески з портретом княжої родини у київській Софії // Пам’ятки України: історія та куль тура. – 2011. – Ч. 3-4. – С. 50-55.
 • Українська пізньосередньовічна іконографія Розп’яття: типологія та функціонування // Апологет. Богословський збірник Львівської духовної академії УПЦ КП. – 2011. – № 29: Матеріали IV Міжнародної наукової конференції “Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво”, Львів, 24–25 листопада 2011 р. – С. 57-70.
 • Сліди Юрія Шимоновича-старшого поза Україною // Пам’ятки України: історія та культура. – 2011. – №. 1–2. – С. 60–75.
 • Середньовічне мистецтво Перемишльської єпархії на сторінках нового видання “Історії українського мистецтва” // Церковний календар 2012. Видання Перемисько-Новосанчівської єпархії. – [Сянок, 2011]. – С. 138-162.
 • “Реалістичний” аспект ілюстрацій видань Львівського Успенського братства другої половини XVII століття // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2011 рік. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 437-444.
 • Прижиттєва іконографія гетьмана Івана Мазепи // Іван Мазепа і мазепинці: історія та культура України останньої третини XVII – початку XVIII століть. Науковий збірник. – Львів, 2011. – С. 183–193.
 • Пінзель Йоган-Георг (PinzelJohanGeorg; р. н. невід. – п. між 16.09.1761 і 24.10.1762 // Енциклопедія історії України. – Київ, 2011. – Т. 8: Па–Прик. – С. 257-258.

Література про вченого

 • Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича Національної Академії Наук України: наукова діяльність, структура, працівники. – Львів, 2001. С. 152; Володимир Александрович. Бібліографічний покажчик. До 50-річчя від дня народження. – Київ; Львів, 2006 56 c.
Оголошення:
Новини:

Конкурс для проведення прийому до аспірантури

В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію магістра, рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти на навчання в аспірантурі.

Вічна пам'ять !

27 червня 2022 р. на 71-му році життя відійшов у вічність доктор історичних наук, професор  Богдан Зіновійович Якимович.
Видання:

Войтович Л. Княжа доба на Русі (837–1492). Т. 1. Становлення імперії Русь (837–1054).