Цивільно-військове співробітництво на території Донецької та Луганської областей: моделі, тенденції, перспективи (2014–2018 рр.): монографія

Цивільно-військове співробітництво на території Донецької та Луганської областей: моделі, тенденції, перспективи (2014–2018 рр.): монографія / [відп. ред. Іван Патер, упор. Олег Муравський]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2018. – 550 с.

У монографії визначено політико-правові передумови введення системи цивільно-військового співробітництва в районах проведення Антитерористичної операції, охарактеризовано заходи Об’єднаних центрів цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України спрямовані на відновлення інфраструктури населених пунктів Донецької та Луганської областей, доведено необхідність впровадження системи цивільно-військового співробітництва відповідно до стандартів Північноатлантичного Альянсу. На конкретних фактах обґрунтовано необхідність збільшення кількості груп та урізноманітнення військових спеціальностей особового складу Збройних Сил України, задіяних у роботі груп цивільно-військового співробітництва та розширення їх діяльності на інші сектори зони АТО, проаналізовано якість підготовки фахівців цивільно-військового співробітництва для Збройних Сил України та інших військових формувань.

Монографія розрахована на істориків, політологів, усіх, хто цікавиться новітньою історією України.

Civil-military cooperation in the Donetsk and Luhansk regions: models, trends, prospects (2014-2018): a monograph / [chief editor: Ivan Pater; edited by Oleh Muravskyi]; Ivan Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine. – Lviv, 2018. – 550 p.

The monograph identifies political and legal preconditions for the introduction of civil-military cooperation system in the Anti-Terrorist Operation Zone, describes activities of United Centres for Civil-Military Cooperation of the Armed Forces of Ukraine aimed at restoring civil infrastructure of the Donetsk and Luhansk regions, the necessity of introducing a system of civil-military cooperation according to the standards of the Atlantic Alliance. Based on verified data it establishes the necessity to increase the number of groups and to diversify units of the Armed Forces of Ukraine involved in the civil-military cooperation as well as to expand their activities to other sectors of the ATO zone. It also analyzes the quality of training for specialists involved in the civil-military cooperation of the Armed Forces of Ukraine and of other military units.

The monograph is targeted at historians, political scientists, and broader audience interested in the contemporary history of Ukraine.

Зміст ЦВС


Дивіться також:

Товариство «Просвіта»: в обороні української ідентичності, духовності та культури (до 150-літнього ювілею)
Слово політв’язня: періодичні видання Ліги українських політичних в’язнів 1946–1947 рр.
Сова А. О. Іван Боберський: суспільно-культурна, військово-політична та освітньо-виховна діяльність
Оголошення:
Новини:

Запрошуємо долучитися до участі в Міжнародній науковій конференції "Археологія заходу України"

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас долучитися до участі в Міжнародній науковій конференції "Археологія заходу України", яка відбудеться онлайн на платформі Zoom 19-20 травня 2021 р. 

Доступ за наведеним нижче посиланням буде відкритий відповідно до програми конференції, яку надсилаємо у прикріпленому файлі.

Феодосій Стеблій: "Завжди було на кого орієнтуватися і з кого брати приклад"

На віртуальних сторінках міжнародного інтелектуального часопису «Україна модерна», у рубриці "Життєписи історії" з’явилася публікація, присвячена відомому історикові Феодосієві Стеблію, наукова біографія якого пов’язана з більше, аніж півстолітньою працею в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.