Княжа доба: історія і культура. Вип. 8

Княжа доба: історія і культура / [відп. ред. Володимир Александрович]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2014. – Вип. 8. – 420 с.

Збірник присвячено широкому спектру проблем княжої доби української історії від процесів часів зародження державності до періоду після її втрати в перемінах середини – другої половини XIV ст. 

Традиційно акцентується на історії Галицько-Волинської держави та вивченні й інтерпретації джерел. Збірник пропонує широку географію матеріалів – від Криму і Північного Лівобережжя по терени Західної Волині, де формувалося знане згодом українсько-польське пограниччя.

Редакційна колегія:

- Александрович В., доктор історичних наук (відповідальний редактор)
- Войтович Л., професор, доктор історичних наук (заст. відповідального редактора)
- Литвин М., професор, доктор історичних наук
- Патер І., професор, доктор історичних наук
- Ситник О., доктор історичних наук
- Домбровський Д., доктор габілітований
- Фонт М., професор, доктор габілітований

Опубліковано за сприяння Фонду Катедр Українознавства, освітньої неприбуткової доброчинної інституції (США).

ISSN 2221-6294

Зміст:

 • Ляска В. Між Прагою, Києвом та Ґнєзно. Zeriuane/zuireani “географа баварського”: до проблеми етнопотестарних структур Волині у ранньому Середньовіччі. 9-72
 • Вілкул Т. “В лѣто 6360. Поча ся прозывати руская земля”. Початковi статтi повісті временних літ та новгородського літопису. 73-104
 • Шаповалов Г. “…Прийшов Святослав у пороги…”. 105-118
 • Забашта Р. Фресковий образ святого Онуфрія великого в Софії Київській: історико-іконографічний вимір. 119-144
 • Мусин А. Анна Киевская: между историографией и историей. 145-172
 • Чугаєва І. Давньоруський Любеч на сторінках літописів. 173-180
 • Савицький В. Нагрудні мініатюрні хрести та підвіски з хрестами Княжої Доби у збірці Любомльського краєзнавчого музею. 181-208
 • Скочиляс І. Поліптихи владик Володимирської та Галицької єпархій Княжої Доби. Спроба реконструкції за “рукописом Кишки” та сфраґістичними пам’ятками. 209-224
 • Федунків З., Поліщук Л., Нагірний В. Городище Княжої Доби Чернелиця ІV: результати попередніх досліджень. 225-234
 • Терський С. Топографія храмів Княжої Пересопниці. 235-242
 • Пилипчук Я. Історичні фантоми на берегах Меотиди та Понту (ХІІ–ХІІІ століття). 243-248
 • Бойко В. Бойові та похідні порядки галицького і волинського військ у XIII–XIV століттях. 249-256
 • Стасюк А. Участь Ордену францисканців у переговорах Романовичів з папством у 40-х роках ХІІІ століття. 257-270
 • Александрович В. Два стилі найстарших ікон Перемишля. 271-298
 • Бубенок О. Коли і хто заснував місто Черкаси? 299-317
 • Паршин І. Чи було папське посольство до Галицько-Волинської держави на початку XIV століття? 318-325
 • Івашко Р. Становлення Римо-католицької єпископської та митрополичої катедр у королівстві Русі в середині XIV – на початку XV століття. 326-338
 • Sperka J. Panowie z zubrzy. Z dziejów szlachty ruskiej pochodzenia śląskiego w XV wieku. 339-349
 • Гупало В. Історія дослідження городища літописного Звенигорода і його околиць у ХІХ столітті. 350-359
 • Войтович Л. Спірні питання Галицько-Волинської історії: відкриття дискусії. 360-371
 • Папа І. “Переуявлення” Старокиївської держави. 372-376
 • Петегирич В. Цінний каталог знахідок з археологічних досліджень літописного Червена. Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem. Katalog wystawy / Červen’ – eine Burg zwischen Ost und West. Ausstellungskatalog / Červen’ – un castrum tra Oriente e Occidente. Catalogo della mostra / Червень – град між Сходом і Заходом . Каталог виставки. – Tomaszów Lubelski; Leipzig; Lublin; Rzeszów, 2012. – 449 s. + 43 tabl. 377-382
 • Щодра О. Руський елемент в угорському королівстві до кінця XIV століття. Волощук М. “Русь” в Угорському королівстві (ХІ – друга половина XIV ст.): суспільно-політична роль, майнові стосунки, міґрації / Відп. ред. Л. В. Войтович. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2014. – 496 с. 383-388
 • Горда-Цибко О. Пам’ятки Княжої Доби на археологічно-бібліографічній виставці Ставропігійського інституту у Львові 1888–1889 років. 389-395
 • Ковальчук Є. [Мистецтво княжої Волині на сторінках нового видання “Історії українського мистецтва”. 396-409
 • Анотації / Summary. 410-418
Переглянути матеріали збірника:


Дивіться також:

Княжа доба: історія і культура. Вип. 7
Княжа доба: історія і культура. Вип. 6
Княжа доба: історія і культура. Вип. 5
Оголошення:
Новини:

Ростислав Вацеба представив доповідь на щорічному Міжнародному медієвістичному конгресі у Лідсі

1–4 липня 2024 року на базі Інституту медієвістичних студій Лідського університету (Велика Британія) відбувся черговий щорічний Міжнародний медієвістичний конгрес (Leeds International Medieval Congress 2024). Цьогоріч науковий форум був присвячений осмисленню проблематики «кризи» в усіх можливих аспектах цього поняття і зібрав понад 2700 вчених з усього світу. Серед понад двох тисяч доповідей учасники мали можливість заслухати виступ молодшого наукового співробітника відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, к.і.н. Ростислава Вацеби, котрий представив свої напрацювання у дослідженні демографічних та культурних наслідків кліматичної кризи пізньоантичного малого льодовикового періоду (536–560 рр.) на сході Європи. 

Переможці конкурсу «Передова наука в Україні»

Вітаємо науковців Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича, чиї проєкти перемогли в конкурсі «Передова наука в Україні» Національного фонду досліджень України