Новини

2023-07-01
12–13 червня 2023 р. працівниці відділу нової історії України Ірина Орлевич і Наталія Колб взяли участь у міжнародній науковій конференції «Місцеві громади і нові еліти в Австро-Угорщині» («Local Communities and New Elites in Austria-Hungary»), яка відбувалася у Варшаві (Республіка Польща).

2023-06-26
23 червня 2023 р. у Луцькому державному краєзнавчому музеї відбувся круглий стіл «Волинь’1943: спільна біль» організатором якого виступив Волинський «Меморіал», а партнером заходу – відділ «Центр дослідження українсько-польських відносин» Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

2023-06-23
Інститут українознавства ім.І.Крип′якевича НАНУ на цьому науковому форумі представила докт.філол.наук, ст.наук.співробітник відділу української мови Ганна Дидик-Меуш із доповіддю «Від мови до мовлення,від системи до узусу: історики мови в сучасній мовознавчій парадигмі»

2023-06-23
22 червня 2023 р. завідувач відділу «Центр дослідження українсько-польських відносин» Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України Микола Литвин зустрівся у Львові із директором Південно-Східного наукового інституту в Перемишлі Станіславом Стемпнем, з яким обговорив перспективи співпраці двох наукових структур, зокрема можливі тематичні блоки (Січневе повстання 1863 р. і Україна; українсько-польське воєнно-політичне протистояння на Волині в роки Другої світової війни; уроки новітньої російсько-української війни) для дискусії на чергових Українсько-польських зустрічах у Яремчі. Відомий польський україніст запросив українських колег до підготовки нової книги, присвяченої передумовам та наслідкам сучасної агресії Росії проти України.

2023-06-22
21 червня 2023 р. у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені І. Франка відбулася наукова академія, присвячена науковій та громадській діяльності доктора історичних наук, професора Богдана Якимовича.
Її учасники, доктор філологічних наук Михайло Гнатюк, доктор історичних наук Віктор Голубко, кандидат історичних наук Алла Середяк та інші відзначили праці колеги, присвячені книговидавничому рухові в Галичині у другій половині ХІХ−першій третині ХХ ст., діяльності членів «Руської Трійці», Івана Франка, Андрія Чайковського, історичному краєзнавству. Доктор історичних наук Микола Литвин розповів про наукову діяльність Богдана Якимовича в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, зокрема його працю в позаструктурній Шашкевичівській комісії, важливість його військово-історичних та просопографічних студій; закликав присутніх до підготовки Української військової енциклопедії, Шашкевичівської енциклопедії, про які мріяв наш колега.

2023-06-07
Побачила світ книга доктора історичних наук, старшого наукового співробітника відділу новітньої історії Оксани Пасіцької «ДОВІРЕНИЙ МИТРОПОЛИТА ШЕПТИЦЬКОГО – ТИТ ВОЙНАРОВСЬКИЙ» (2022, 320 с.), яка висвітлює основні віхи з життя та діяльності отця-митрата Тита Войнаровського, який проявив себе як душпастир, генеральний адміністратор столових дібр УГКЦ, посол до віденського парламенту, науковець, представник різних економічних установ та організацій.

2023-06-06
Разова спеціалізована вчена рада Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Луцик Ірини Павлівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 032 Історія та археологія.

2023-06-05
Від Інституту українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України (Львів) у дискусіях взяла участь доктор історичних наук Олександра Стасюк з доповіддю "Соціальна диференціація електоральних настроїв населення Української РСР повоєнного періоду".

2023-06-03
Отримали жахливу звістку з-під Бахмута. Загинув молодий вчений, аспірант відділу археології нашого Інституту Микола Майорчак. Чоловік пішов воювати за рідну землю відразу після вторгнення московитів - на третій день повномасштабної війни.

2023-05-31
30 травня 2023 р. старший науковий співробітник відділу “Центр дослідження українсько-польських відносин” Інституту українознавства ім.І.Кряп’якевича НАН України, доктор історичних наук Андрій Боляновський у рамках заершення наукового стажування в Інституті єврейських досліджень YIVO у Нью-Йорку виступив із науковою доповіддю на семінарі-вебінарі із доповіддю на тему “Українсько-єврейські відносини у контексті антисемітизму у Східній Європі у 1918-1939 роках”.

Оголошення:

Видання:

Ad fontes. Джерела діалектологічних студій. (Серія Діалектологічні студії, т. 1(14))