Відділ української літератури

завідувач відділу, доктор філологічних наук
провідний науковий співробітник, член-кореспондент НАН України
старший науковий співробітник, доктор історичних наук
cтарший науковий співробітник, доктор філологічних наук
науковий співробітник, кандидат філологічних наук
молодша наукова співробітниця,
молодша наукова співробітниця, маґістр філології
Оголошення:
Новини:

ІХ наукові читання імені академіка Я.Д.Ісаєвича

Читання відбудуться 7 березня 2019 року в Інституті українознавства ім.І.Крип’якевича.

Нові видання відділу української мови. «Слово – словник – корпус»

Збірник містить статті, які стосуються діалектного словникарства, його особливостей та основних аспектів становлення. У матеріалах порушено питання структурування та диференціації лексики українських говорів, проблеми її представлення в лексикографічних працях.
Видання:

З історії західноукраїнських земель. Вип. 12-13