Відділ української літератури

в.о. завідувача відділу, доктор історичних наук
провідний науковий співробітник, член-кореспондент НАН України
cтарший науковий співробітник, доктор філологічних наук
науковий співробітник, кандидат філологічних наук
молодший науковий співробітник, кандидат філологічних наук
молодша наукова співробітниця,
аспірантка, маґістр філології
Оголошення:
Новини:

Щодо конкурсу на заміщення вакантних посад завідувачів відділів

Затверджено перелік учасників конкурсу на заміщення вакантних посад завідувачів відділів

Оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад старшого та молодшого наукових співробітників

Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича оголошує конкурс на заміщення вакантних посад старшого та молодшого наукових співробітників
Видання:

Пам’ять та ідентичність українських греко-католиків. Про джерела історичної політики УГКЦ.