Новини

2023-09-26
21-22 вересня 2023 р. в Жешуві відбувалася конференція „Galicyjski tygiel. Inteligencja w zaborze austriackim (1772-1918)”, організована Інститутом історії Жешувського університету (Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiegо). У конференції взяли участь співробітниці Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України Олена Аркуша, Наталя Колб, Наталя Мисак та Ірина Орлевич.

2023-09-23
Колектив Інституту висловлює співчуття старшому науковому співробітнику відділу української мови, кандидатові філологічних наук Оксані Ігорівні Сімович із приводу важкої втрати - смерті Мами, пані Богдани Авдієвської-Сімович.
Вічна і Світла Пам'ять!

2023-09-19
18 вересня 2023 р. відбувся науковий семінар організований Інститутом релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії та відділами нової історії України та української літератури Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАНУ (організатор та модератор заходу - к.і.н. І. Орлевич).

2023-09-18
7‒9 вересня 2023 року у Вільнюському університеті відбулася V міжнародна наукова конференція із циклу «Цінності в мовному образі світу поляків та литовців» – «Культурологічні аспекти текстології. Текст – текстема – контекст», яку організовано у співпраці науковців Центру полоністики Вільнюського університету (Литва) та Катедри текстології і граматики польської мови Інституту польської філології Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Польща).

2023-09-07
Відповідно до постанови КМУ від 12 січня 2022 року № 44 "про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії"

2023-08-31
Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України оголошує конкурс на заміщення посади, яка буде вакантною з 01 листопада 2023 року
- молодшого наукового співробітника відділу історії середніх віків
(1,0 шт. од.).

2023-08-28
Відділ нової історії України Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України запрошує істориків долучитися до  наукового видання «З історії західноукраїнських земель» (вип. 19).

2023-08-28
Відділ новітньої історії Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України запрошує істориків долучитися до фахового наукового видання категорії «Б» «Новітня доба» (вип. 12) зі спеціальності 032 «Історія та археологія».

2023-08-10

Захист відбувся 8 серпня, 2023 року на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 35.222.001 Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича Національної академії наук України, м. Львів.


2023-08-02

Наукова спільнота Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України щиро вітає доктора історичних наук, старшого наукового співробітника відділу української літератури ПЕТРА ВАСИЛЬОВИЧА ШКРАБ᾽ЮКА з 80-літтям!


Оголошення:

Видання:

Білорусько-українське пограниччя: етнополітичні, мовні та релігійні критерії самоідентифікації населення