Новини

2023-12-15
Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України запрошує істориків, археологів, мовознавців і літературознавців долучитися до фахового наукового видання категорії «Б» «Україна: культурна спадщина,
національна свідомість та державність» (вип. 39) зі спеціальностей 032 «Історія та археологія» та 035 «Філологія».

Тексти можна надсилати до 25 січня 2023 р.

2023-12-11

8 грудня 2023 р. директор інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, доктор історичних наук, професор Ігор Соляр та начальник Центру дослідження воєнної історії Збройних Сил України, полковник Ігор  Косяк уклали Меморандум про співпрацю. Фігуранти події наголосили, що обидві інституції докладуть зусиль для формування сучасних наукових поглядів на сутність, завдання та перспективи розвитку воєнної історії та історії українського війська, а також сприятимуть проведенню спільних досліджень, наукових та інших заходів.


2023-12-11
8 грудня 2023 р. у Києві у Великому конференц-залі НАН України відбулася ювілейна сесія Загальних зборів Національної академії наук України (НАН України), присвячена 150-річчю Наукового товариства імені Шевченка (НТШ).

2023-12-11
Запрошуємо Вас на вже традиційний науковий семінар, організований відділами нової історії України та української літератури Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України спільно з Інститутом релігієзнавства - філією Львівського музею історії релігії, який відбудеться 15 грудня о 12:00 у Львівському музеї історії релігії та на платформі Zoom.

2023-12-11

Спеціалізована вчена рада Д 35.222.01 прийняла до захисту дисертацію Сивака Василя Васильовича на тему «Євхаристійна іконографія в культурно-історичній традиції українців ХVІІ–ХVІІІ ст.: походження та символіка» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.


2023-12-07
6 грудня 2023 року у Львівській обласній раді відбувся науковий захід – круглий стіл на тему: «Війна і суспільство», організований Інститутом українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України спільно з Львівською обласною радою, Національною академією сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та Львівським національним університетом імені Івана Франка.

2023-12-04
6 грудня 2023 р. відбудеться круглий стіл «Війна і суспільство», організований Інститутом українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України спільно з Львівською обласною радою, Національною академією сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та Львівським національним університетом імені Івана Франка (12:00 год, мала сесійна зала ЛОР).

2023-12-01
28 листопада 2023 р. старша наукова співробітниця відділу нової історії України, к.і.н. Наталія Мисак виступила із доповіддю «Карпати у житті Івана Франка» на засіданні щомісячного міждисциплінарного франківського наукового семінару «Перехресні стежки» в Інституті франкознавства Львівського національного університету імені Івана Франка.

2023-12-01

Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», Інститут історії України НАН України, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича  НАН України запрошуємо до участі на VII Всеукраїнську конференцію молодих учених «Актуальні проблеми історії, філософії і права у дослідженнях молодих учених» яка відбудеться 14 грудня 2023 року.


2023-11-29
28 листопада 2023 р. в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України відбулося третє засідання наукового семінару «Російсько-українська війна» на тему «Медичний батальйон «Госпітальєри» в російсько-українській війні (2014–2023)». Доповідач – аспірантка відділу новітньої історії Людмила Литвиненко (парамедик батальйону «Госпітальєри»).

Оголошення:

Видання:

Українська еліта у другій половині ХІХ – на початку ХХІ століття: особливості формування, трансформація уявлень, інтелектуальний потенціал. Західні землі. Вибрані проблеми