Новітня доба. Випуск 9

DOI журналу: 10.33402/nd.

DOI випуску: 10.33402/nd.2021-9

Новітня доба / гол. ред. Михайло Романюк; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2021. Вип. 9. 320 с. 

У збірнику представлено дослідження з новітньої української та світової історії за період від Першої світової війни до сьогодення. Наголошено на закономірностях й особливостях розвитку суспільно-політичних і націєтворчих процесів в Україні у контексті історії європейських народів, зокрема становища українського суспільства в умовах тоталітарних режимів. Розкрито особливості українського визвольного руху, воєнної історії, формування державних інституцій, роль культури у становленні громадянського суспільства, вивчення джерел та історичної біографістики

ЗМІСТ

Повний текст
Завантажити оригінал
DOI of the journal
 https://doi.org/10.33402/nd.
DOI of the volume:
 https://doi.org/10.33402/nd.2021-9

Contemporary era / resp. ed. Mykhailo Romaniuk; I. Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies NAS of Ukraine. Lviv, 2021. Issue 9. 320 p. 

The collection presents studies on modern Ukrainian and world history from the First World War to the present. Emphasis is placed on the regularities and features of the development of socio-political and nation-building processes in Ukraine in the context of the European nations’ history, in particular the position of Ukrainian society under totalitarian regimes. The features of the Ukrainian liberation movement, military history, formation of state institutions, the role of culture in the development of civil society, the study of sources and historical biography are revealed. 

CONTENTS

Оголошення:
Новини:

У Львові з'явиться вулиця Академіка Ярослава Ісаєвича

Депутати Львівської міської ради на засіданні у четвер, 18 серпня, перейменували 20 вулиць Львова.

Конкурс для проведення прийому до аспірантури

В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію магістра, рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти на навчання в аспірантурі.