Архів: Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / гол. ред. Ігор Соляр; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2018. Вип. 31. 308 с.

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 30: Український визвольний рух ХХ століття / [гол. редкол. Микола Литвин, упоряд. і наук. ред. Михайло Романюк]. НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2017. – 374 с.
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – [гол. редкол. Іван Патер, упоряд. Любомир Хахула] ; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. Крип’якевича. – Львів, 2017. – Вип. 29: Ювілейний збірник на пошану Миколи Литвина. – 618 с.
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – [відп. ред. М. Литвин, упоряд. Ф. Стеблій] ; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2016. – Вип. 28: Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. – 716 с.

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 24: Український визвольний рух середини ХХ століття в контексті суспільно-політичних ідей, подій та обставин / [гол. редкол. Микола Литвин, упоряд. і наук. ред. Михайло Романюк, Олександра Стасюк]. НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2014. – 462 с.

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 23 / [гол. редколегії Микола Литвин]. НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2013. – 706 с.

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 22: Українська повстанська армія в контексті національно-визвольної боротьби народів Центрально-Східної Європи / [гол. редколегії Микола Литвин, упоряд. і наук. ред. Михайло Романюк, Олександра Стасюк]. НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2012. – 588 с.

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 21: Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича / [гол. редколегії Микола Литвин, упоряд. Олександр Седляр, Наталя Кобрин]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича. – Львів, 2012. - 964 с.

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 20: "Actes Testantibus". Ювілейний збірник на пошану Леонтія Войтовича / [відп. ред. М. Литвин.]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2011. – 822 с.

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 19: "Просвіта" - оберіг незалежності та соборності України / Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича HAH України. Відп. ред. Ярослав Ісаєвич, упоряд.: Феодосій Стеблій, Володимир Пашук. – Львів, 2010. – 784 с.

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 18: Західно-українська народна республіка: До 90-річчя утворення / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича; – Львів, 2009.
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 17: Українсько-польсько-білоруське сусідство: ХХ століття / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича; голова редколегії Ярослав Ісаєвич, упорядники Микола Литвин, Василь Футала. – Львів, 2008. – 636 с.
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. - Випуск 16: Ювілейний збірник на пошану Івана Патера / НАН України, Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича; голова редколегії Ярослав Ісаєвич, відповідальний редактор Олена Аркуша. - Львів, 2008. - 682 с., іл.
Confraternitas. Ювілейний збірник на пошану Ярослава Ісаєвича / Відп. редактор Микола Крикун, заступник відп. редактора Остап Середа. Львів, 2006-2007 (Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Збірник наукович праць. Вип. 15 / Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України). 940 с., 16 с. іл.

Слово і доля: Збірник на пошану Уляни Єдлінської / Редкол.: Я. Ісаєвич (голова), Н. Хобзей (відп. ред), Г. Дидик-Меуш, О. Сімович, М. Чікало / Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 14. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАНУ, 2005. – 368 с.

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича. – Вип. 13: Україна у Другій світовій війні: українсько-польські взаємини. – Львів, 2005. – 406 с.

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Випуск 12: Ювілейний збірник на пошану члена-кореспондента НАН України Миколи Ільницького / НАН України, Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича. – Львів, 2004.

Українська Повстанська Армія у боротьбі проти тоталітарних режимів / Голова редакційної колегії Ярослав Ісаєвич, упорядник і відповідальний редактор Юрій Сливка (Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, 11 / Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України). – Львів, 2004. – 296 с.

Волинь і Холмщина 1938-1947 pp.: польсько-українське протистояння та його відлуння. Дослідження, документи, спогади / Голова редакційної колегії Ярослав Ісаєвич. Львів, 2003 (Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, 10/ Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України). – 813 с.

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Випуск 9: Ювілейний збірник на пошану Феодосія Стеблія / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича. – Львів, 2001.

Іван Крип'якевич у родинній традиції, науці, суспільстві / Відп. ред. Ярослав Ісаєвич, упорядник Феодосій Стеблій. Львів, 2001 (Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Збірник наукових праць, 8 / Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України). – 960 с., 32 с. іл.

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 3б. наук, праць. Вип. 7: Збірник на пошану професора Юрія Сливки / HAH України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича; ред. кол.: Я. Ісаєвич (відп. ред.), М. Ільницький, М. Кашуба, М. Литвин, Л. Мацкевий, І. Патер, Л. Сеник, Ф. Стеблій; упоряд.: М. Литвин, О. Аркуша. Львів, 2000. 602 с.

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича. – Вип. 6: Західноукраїнська Народна Республіка: історія і традиції. – Львів, 2000. – 374 с.

ПРОΣФΩNHMA. Історичні та філологічні розвідки, присвячені 60-річчю академіка Ярослава Ісаєвича / Уклав Богдан Якимович за участю Марти Боянівської, Остапа Середи, Андрія Ясіновського. Львів, 1998 (Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Збірник наукових праць, випуск 5) / Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича HAH України; Міжнародна асоціація україністів.

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 3б. наук. праць. Вип. 3-4 / HAH України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича; ред. кол.: Я. Ісаєвич, Ю. Сливка (відп. ред.), В. Горинь, М. Литвин, Ф. Стеблій. Львів, 1997. 384 с.

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 3б. наук. праць. Вип. 2 / HAH України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича; ред. кол.: Я. Ісаєвич (відп. ред.), В. Горинь (заст. відп. ред.), Я. Закревська, М. Ільницький, М. Кашуба, Я. Мельник (секр. редкол.), Ю. Сливка, Ф. Стеблій. Львів, 1995. 228 с.

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 3б. наук. праць. Вип. 1 / АН України, Ін-т сусп. наук; ред. кол.: Я. Д. Ісаєвич (гол. ред.), В. І. Горинь (заст. гол. ред., Я. В. Закревська, М. М. Ільницький, М. В. Кашуба, Б. С. Криса (відп. секр.), Ю. Ю. Сливка, Ф. І. Стеблій. Київ: Наук, думка, 1992. 228 с.

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 30: Український визвольний рух ХХ століття / [гол. редкол. Микола Литвин, упоряд. і наук. ред. Михайло Романюк]. НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2017. – 374 с.
Оголошення:
Новини:

Василю Григоровичу Оприску - 70!

Наукова спільнота Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України щиро вітає українського вченого-археолога Василя Григоровича Оприска  зі славним 70-річчям!

Захист дисертації Ткачука А. П.

4 вересня 2020 року о 15.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.852.19 в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія