Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Вип. 25

DOI журналу 10.33402/mdapv

DOI випуску 10.33402/mdapv.2021-25

Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Вип. 25 / [гол. ред. Олександр Ситник]. Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2021. 349 с.

У збірнику вміщено статті й публікації матеріалів з досліджень нових археологічних пам’яток України та Центрально-Східної Європи, наукові розробки територіально-хронологічних проблем і культурно-історичних аспектів; висвітлено окремі питання духовної культури; розглядаються питання історії археології.


ЗМІСТ

Повний текст
Завантажити оригінал
DOI of the journal: 10.33402/mdapv

DOI of the volume: 10.33402/mdapv.2021-25

Materials and studies on archaeology of Sub-Carpathian and Volhynian area. Vol. 25 / [editor-in-Chief Oleksandr Sytnyk]. Lviv: Ivan Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies of National Academy of Sciences of Ukraine, 2021. 349 p.

The collection contains articles and publications of materials of researches of new archaeological sites of the West of Ukraine and Central-East of Europe, scientific explorations of territorial and chronological issues and cultural-historical aspects; special problems of spiritual culture are considered and questions of history of archaeology are clarified.

 

CONTENTS

Оголошення:
Новини:

ХІІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЯРОСЛАВА ІСАЄВИЧА

Вельмишановні колеги! Запрошуємо Вас на ХІІ Наукові читання імені академіка Ярослава Ісаєвича, які відбудуться 20 червня 2024 року. 

Юлія Артимишин взяла участь у роботі міжнародної конференції "Від багатоголосся досвіду до спільної антропології? Польща-Україна"

4–7 червня 2024 р. відбулась міжнародна конференція «Від багатоголосся досвіду до спільної антропології? Польща-Україна» у Музеї народної архітектури м. Сянок (Польща). Інститут археології та етнології Польської Академії Наук, Колегіум гуманітарних наук Інституту Історії Жешувського університету, Центр прикладної анторопології, Музей народної архітектури м. Сянок.