Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Вип. 21.


DOI журналу: 10.33402/mdapv

DOI випуску: 10.33402/mdapv.2017-21

Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Вип. 21. Історія археології: архівна і музейна спадщина Центральної та Східної Європи. – Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2017. – 487 с.

ISSN 2223-1218

У збірнику вміщено статті та публікації архівних документів щодо розвитку археологічних знань на теренах України і Польщі протягом ХІХ–ХХІ ст. Висвітлюються різноманітні аспекти наукових біографій археологів, епістолярна спадщина дослідників, досвід та сучасні виклики комунікативного простору наукової спільноти.

ЗМІСТ

Повний текст
Завантажити оригінал


DOI of the journal: 10.33402/mdapv

DOI of the volume: 10.33402/mdapv.2017-21

Materials and studies on archaeology of Sub-Carpathian and Volhynian area. Vol. 21. History of archaeology: archival and museum heritage of Central and Eastern Europe. – Lviv: Ivan Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies of National Academy of Sciences of Ukraine, 2017. – 487 p.

ISSN 2223-1218

The digest contains articles and publications of archive documents which represent development of archaeological knowledge in Ukraine and Poland during the XIX–XXI centuries. Various aspects of scientific biographies of archaeologists, epistolary heritage of researchers, experience and current challenges of communicative space of research community are highlighted.

CONTENTS

Оголошення:
Новини:

ХІІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЯРОСЛАВА ІСАЄВИЧА

Вельмишановні колеги! Запрошуємо Вас на ХІІ Наукові читання імені академіка Ярослава Ісаєвича, які відбудуться 20 червня 2024 року. 

Юлія Артимишин взяла участь у роботі міжнародної конференції "Від багатоголосся досвіду до спільної антропології? Польща-Україна"

4–7 червня 2024 р. відбулась міжнародна конференція «Від багатоголосся досвіду до спільної антропології? Польща-Україна» у Музеї народної архітектури м. Сянок (Польща). Інститут археології та етнології Польської Академії Наук, Колегіум гуманітарних наук Інституту Історії Жешувського університету, Центр прикладної анторопології, Музей народної архітектури м. Сянок.